Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Postering av tilleggsutbytte / ekstraordinært utbytte

19-09-2016 22:27 (Sist oppdatert 07-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2616 Visninger

Spm:

Hvordan registreres tilleggsutbytte som er utbetalt i året?

Jeg finner ikke ut av hvordan jeg får registrert beløp til konto 8922 Avsatt tillegsutbytte.

 

Svar:

I foreløpig saldobalanse (med "Utvidet visning) i Total må det utbetalte utbyttet være postert til debet 2050 Annen egenkapital. Motpost kan være 2800 Avsatt utbytte opprinnelig og deretter Debet 2800 / Kredit bank ved utbetaling.

(Det skal imidlertid ikke være saldo på 2800 i foreløpig saldobalanse pr.31.12. relatert til et evt ikke utbetalt utbytte. Et tidligere avsatt, ikke utbetalt utbytte vil måtte posteres D 2800/K Gjeld aksjonær pr.31.12, slik at konto 2800 har null i foreløpig saldo i saldobalansen.)

 

Kombinert med at konto 2050 må ha blitt debitert for det avsatte/utbetalte utbyttet, registrerer du beløpet i Opplysninger | Disponeringer fane "Utbytte, tillegg og ekstraordinært". Disse to forholdene gir postering mot 8922 Avsatt tilleggsutbytte.

Da oppdateres også “Overføringer” under Resultatregnskapet, note Egenkapital i notesenter, samt RF-1052 Avstemming av egenkapital.

 

Overnevnte gjelder også tilsvarende dersom man står overfor et ekstraordinært utbytte, som posteres automatisk via konto 8923 i Total Årsoppgjør.

Veien til Visma.net Payroll