Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Prosedyre for import av A07 til Lønn

19-09-2016 20:27 (Sist oppdatert 07-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 815 Visninger

Spm;

Når jeg skal importere opplysninger på skjema A07 fra altinn i bildet Lønn, fremkommer ingen tall etter at jeg har kjørt import. Jeg får også feilmelding. Hva er det jeg ikke gjør riktig? Jeg tror jeg følger vanlig prosedyre for import.

 

Svar;

For årsoppgjøret 2018 må forutsetningene nedenfor være tilstede;  

 

A07 må være bestilt på altinn via A06 i 2019 for perioden 01.01.-31.12.2018, og at det er bestilt på format "XML versjon 1 uten finansskatt".

Man må etter bestilling av filen avvente og påse at denne ligger i innboks for aktuell klient.

Videre må man ha korrekt bruk av fagsystemID / passord, samt rettighet til å laste inn for aktuell klient.

 

Dersom dette ikke bedrer forholdet, må vi dessverre henvise til evt manuell registrering av beløpene ved å klikke på blå link A07 på linjen for tall som skal inn her, og endre til Manuell.

 

Husk ellers at det viktigste er at du har fått generert (Lagt til) riktige konti i rett bolk nede under Opplysningspliktige ytelser, Motkonto, Tilskudd og Refusjon, slik at RF-1022 blir korrekt.

Det er ikke av betydning for utfyllingen av RF-1022 at Avstemmingen i Lønn er anvendt, men det er naturlig å benytte denne, enten med importerte eller manuelt registrerte data fra A07.

 

Vær også oppmerksom på at Total genererer flere eksemplarer av RF-1022 avhengig av hvor mange konti som legges til på området.

Refusjon, pensjon og motkonto-verdier vises da på det siste eksemplaret av skjema RF-1022.

 

(Dersom man skal rapportere RF-1022 for ikke skattepliktige virksomheter (uten hovedskjema RF-1028) må dette leveres på papir til skatteetaten.)  

 

Lykke til!

 

Veien til Visma.net Payroll