avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

RF-1030 Skattemelding med skatteberegning - Oppjustering av kapitalposter og Formuejustering

04-04-2018 14:16 (Sist oppdatert 12-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2408 Visninger

Question

 Hvordan har Total håndtert forholdet med justering av kapitalposter og formue / gjeld? 

Answer

Fra 2017 har Total Årsoppgjør to nye menypunkter i RF-1030 Skattemelding for næringsdrivende og lønnsmottakere under Skatt; 

 

1. Oppjustering alminnelig inntekt

Fra og med 2016 skal skattepliktig utbytte til personlige aksjonærer, etter fradrag for ubenyttet skjerming, oppjusteres. Dette følger av Skatteloven § 10-11 første ledd. Utbytte og andre eierinntekter skal oppjusteres med en faktor på 1,44 for 2019 (for 2018: 1,33)

Den effektive skattesatsen for 2017 blir dermed 29,76 % (for 2018: 30,59 %) .

Oppjusteringen skjer ved skatteberegningen.

Dette innebærer at et skattepliktig utbytte kr.100 000 vises i skattemeldingen, mens justeringsbeløp (kr.24 000) vises i dialogen Justering av alminnelig inntekt, og forklarer avviket mellom sum grunnlag inntektsskatt i skattemeldingen og tilsvarende grunnlag i skatteberegningen. 

 

2. Formuejustering

Skatteberegningen i Total hensyntar nå verdsettelsesrabatt som gis for enkelte typer eiendeler ved beregning av formueskatt. Det er lagt til et nytt punkt på menybåndet "Formuejustering" som viser utregningen av verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon.

I sammenheng med beregningen fordeles gjeld forholdsmessig på den enkelte eiendelskategori, og det beregnes et gjeldsfradrag. For ektefeller beregnes gjeldsreduksjonen på grunnlag av ektefellenes samlede eiendeler og gjeld. 

Eksempel:

Ved oppføring av aksjer og andeler i verdipapirfond i skattemeldingen skal verdien oppføres FØR verdsettelsesrabatt i skattemeldingen (post 4.1.8 / 4.1.4). Verdsettelsesrabatten vil vises i dialogen Formuejustering (Beregning av verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon), og utgjør / forklarer differansen mellom sum grunnlag formuesskatt i skattemeldingen  og tilhørende beregningsgrunnlag for formueskatt som vises i skatteberegningen. 
Rettledning verdsettelsesrabatt skatteetaten.no 

 

Husk ellers at for å få eksportert skattemelding med vedlegg for næringsdrivende og lønnsmottakere mv. til skatteetaten via altinn, må man først ha importert (og tatt i bruk) preutfylt skattemelding. 

Både skattemeldingen og skatteberegningen (i PN-modulen) i Total skal kunne avstemmes direkte mot skatteetatens skatteoppgjør og utskrift av grunnlag for skatt, for evt identifisering av avvik. 

Vær imidlertid oppmerksom på at Total ikke beregner renter på til gode / skyldig skatt i skatteberegningen. 

 

Gjør det alltid til en rutine og innhent / last ned skatteoppgjør for klienter når dette foreligger, slik at man påser at dette stemmer med hva som er eksportert fra Total til skatteetaten via altinn. 

 

Lykke til!

Høstkonferanse 2021