Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sorter etter:
Master Data Management benyttes i all hovedsak for å sende informasjon om ansvarsenheter, kontoplan o.l til Visma.net. Informasjonen som sendes via MDM kan benyttes på tvers av visma.net tjenester.   Komme i gang med MDM For å komme i gang med MDM er følgende punkter viktig å sjekke: Orgnr og landnr må være likt i Visma Business, Visma Document Center og visma.net ISO kode i Landtabellen må også være riktig, denne må stå til: NO Ofte ved feilsøking er det ikke korrekt utfylt ISO-kode i Landtabellen, og dette må korrigeres før ny eksport og kobling opprettes:   Land nr og orgnr må også fylles ut i Bedriftstabellen:    Eksporter/oppdater bedrift (Bedriftsopplysninger, behandling ”Aktiver visma.net”). Kolonne “Visma.net bedrifts-ID” i Bedriftstabellen fylles ut Opprettes kobling mot VB applikasjon i visma.net                 Unnta data fra MDM og send på nytt Dersom visse opplysninger ikke skal sendes til MDM kan dette unntas i Bedriftsopplysninger og hent opp kolonnen «Unnta fra Master Data Management»: Her kan du huke av for opplysninger du ikke ønsker å overføre: Merk: Dersom noe informasjon mangler i Visma.net, men integrasjonsstatus i tabellen firma står tom kan det hjelpe å huke av for å unnta data fra mdm, vente til synk er ferdig (int. status blir tom igjen) og deretter sende på nytt.   Aktiver MDM fra Visma Business Fra tabellen Bedrift kan du søke opp klienten du ønsker å aktivere MDM for, høyreklikk på klienten og velg «Aktiver Master Data Management».   Kontroller status for synkronisering Viktige tabeller som er involvert: Visma.net-Status SyncEngine kontrollinformasjon SyncEngine Meta Information Kolonne i tabellen Bedrift - Integrasjonsstatus   Gå inn i Tabeller/Felles/Integrasjoner/SyncEngine kontrollinformation   Kolonne Master Data Management datatype Det er 6 data typer som overføres til Visma.net. Dobbeltklikk i kolonnen for å se hvilke:   Kolonne Master Data Management behandling Data er ikke overført så lenge det finnes en verdi i denne kolonnen.   Kolonne Master Data Management snapshot id Tall i denne kolonnen viser hvor mange ganger data har blitt overført til visma.net. For å se detaljer om hvilke data som er blitt overført til visma.net gå inn på Tabeller/Felles/Integrasjoner/SyncEngine META information   I eksempelet nedenfor har vi søkt etter data type 3 Hovedbok. Kolonne «Fremmednøkkel Heltall» viser hvilke hovedbokskonti som er blitt overført. Kolonne Master Data Management status – viser status på overføring. Dersom det finnes en verdi i denne kolonnen, betyr det at enten systemet fortsatt jobber med  å synkronisere data eller at feil har oppstått. Dobbeltklikk i kolonnen for å se detaljene på status.   Indikasjon på at data er overført til visma.net uten feil: Tabell SyncEngine kontrollinformation Du har fått en verdi i kolonne MDM snapshot ID og kolonne MDM behandling er tom Tabell SyncEngine META information Du har fått en verdi i kolonne MDM synk. Versjonsnr. og kolonne MDM status er tom Har du fått feil i en av tabellene, kan du prøve å sende data på nytt. For å sende data på nytt, i tabellen SyncEngine kontrollinformation, velg data type som har feilet, høyreklikk og velg Behandling/Send på nytt til MDM. Dersom dette ikke løser problemet bør du se etter feilmeldinger i SyncEngine loggen.   Visma.net status på tvers av klienter Gå til Tabeller/Felles/Intergasjoner/Visma.net status   Integrasjonsstatus I Bedriftstabellen har du i seinere versjoner en kolonne som heter "Integrasjonsstatus". Denne kolonnen forteller om det er en pågående synkronisering til Master Data Management, eller om det er ventende synkronisering. Kolonnen er viktig å kjenne til, da den vil fortelle deg status på synkronisering.   Hvem er master for MDM? Det kan kun være èn master for MDM.  Visma Business vil alltid være master for sending av Master Data Management uansett hvilket lønnssystem som benyttes.    Hvordan finne ut hvem som er master.   Tjenester innvolvert i Master Data Management:  VismaCloudGateway VismaBusinessHostODMessageQueue VismaBusinessServicesHostSyncEngine   Kjør Visma.Services.OPGateway.OPGDiagnosisApp.exe Sjekk adresse i systemopplysninger og i Visma.Services.OPGateway.OPGDiagnosisApp.exe.config Visma.Services.OPGateway.OPGatewayService.exe.Config - "LocalInstall" value="0"   Kjør Visma.Services.OPGateway.OPGDiagnosisApp.exe Sjekk adresse i systemopplysninger og i Visma.Services.OPGateway.OPGDiagnosisApp.exe.config Visma.Services.OPGateway.OPGatewayService.exe.Config - "LocalInstall" value="0"   MDM – sjekkpunkter ved feilsøk   Hvis status er forskjellig fra 0 i kolonnen Integrasjonsstatus i Bedriftstabellen og det ikke er en pågående synk: Merk Statuser i Sync Engine kontrollinformation og Sync Engine Eeta information endrer seg ikke,  kan følgende prosedyre følges:  1. Stopp Sync Engine (dette fordrer at det ikke er noen pågående synkroniseringer på eventuelle andre bedrifter/klienter i installasjon). Ref status i Integrasjonsstatus i tabellen Bedrift.  2. Deaktiver Master Data Management integrasjon på bedriften. Dette gjør du i Bedriftstabellen i kolonne "Bedriftsbehandling".  3. Fjern verdi i Integrasjonsstatusfelt i SQL. Verdi settes lik 0.  4. Eksporter bedrift til visma.net fra Bedriftsopplysninger 5. Aktiver Master Data Management på bedriften. Dette gjør du i Bedriftstabellen i kolonne "Bedriftsbehandling".  6. Start Sync Engine. Vi anbefaler alltid ved feilsøking at Sync Engine startes i console. Her vil du få statusmeldinger på synkroniseringen fortløpende. Når prosessen er ferdig kjørt vil du få en status på at datatypen er "Finished".    Andre sjekkpunkter:   Er det korrekt organisasjonsnummer i Visma Business og Visma.net? Disse må samsvare Aktuelle tjenester står til “Running” Kobling mellom VB og visma.net er opprettet I Visma.net, under Settings/Integrert bedrifter Ingen dublikater med samme organisasjonsnr i Visma.net Likt antall rader i tabell “METAInformation” og i aktuell datatabell Ved inkonsistens:  Send data på nytt til MDM. Dette gjøres fra tabellen SyncEngineKontrollInformation, via behandlingsmeny «Send på nytt til Master Data Management». Se for feilmeldinger i Visma.BusinessHost.SyncEngineService.exe På aktuell datatype sjekk format og collation i SQL. Kolonner skal ha desimalformat. Hvis format avvikler, kontakt support for script. MDM  - kjente problemstillinger “Incoming snapshot id is larger than…” Løsning: Send på nytt til MDM “Total count of entities is different than count of id’s” Løsning: Send på nytt til MDM “Invalid XML exception” Eksporter tabelldata til en tekstfil og bruk Notepad++ og søk etter verdi “x0” “Found entities with a same public id’s” Rydde opp i tabell “SyncEngine Meta Information” ved å utelate data fra MDM i Bedriftsopplysninger. Legge data tilbake og synkronisere de på nytt. “Application instances mismatch” Løsning: Sammenlign servernavn i register og ODBC   Collation  Løsning: collation må være lik på vbsys og klientbase før VB v12.10.1 Bruk av “Felles tabeller” Løsning: MDM må aktiveres på master klienten Slår du av bruk av “Felles tabeller” - husk å gjenopprette triggere (egen behandlingsmeny i Bedriftstabellen) Feil kolonneformat Kolonner skal ha “decimal” format. Vær oppmerksom ved sending av slettemelding og resending av data til MDM vil det ta tid før alt er synlig i visma.net. Tidsbruk vil være avhengig av datamengden som sendes.     Ofte stilte spørsmål: «Vi opplever at hovedbokskontoer og ansvarsenheter ikke synkroniseres» Dette tyder på at koblingen ikke lenger eksisterer, og det vil være behov for å aktivere MDM på nytt. Følgende kan da gjøres:   Aktiver Visma.net fra Bedriftsopplysninger:   Gå til bedriftslisten, og skru av krysset for Mastardata aktivt i bedriftsbehandling :   Høyreklikk på bedriften og vel aktivere MDM :   Gå til synkengine kontrollinformasjon, og send alt på nytt :   Gå til syncengine metainformasjon, marker alt og send på nytt :       Master Data Management i visma.net Payroll hvor ERP er master: Viktig informasjon i tilfeller der hvor ERP er master for MDM i visma.net Payroll.  Dersom det blir sendt slettemelding på Master Data Management fra ERP (Visma Business eller Visma Global) vil oppsett knyttet mot hovedbokskontoer i Payroll bli slettet - og må settes opp på nytt manuelt.  Oppsettet i payroll er knyttet external ID i MDM. Relaterte brukertips Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
22-01-2021 08:36 (Sist oppdatert 03-11-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 6749 Visninger
Visste du at 90% av alle henvendelser tidlig i et purreløp (som betyr når en kunde mottar en betalingspåminnelse eller et inkassovarsel) er spørsmål om fakturakopi? Kunden finner faktisk ikke fakturaen! Bruker du AutoInvoice og AutoCollect? Da kan vi hjelpe hverandre ved at vi får tilgang på fakturakopien!  Vi vet at dette sparer alle parter for tid og fører til raskere betaling av forfalt faktura. Andre fordeler: Vi får tilgang på fakturakopi på saker du har sendt oss for oppfølging med et enkelt tastetrykk i vårt produksjonssystem Fakturakopi på inkassosaken blir tilgjengelig for sluttkunden i vår sluttkundeportal "MinSide" Ved kontakt med sluttkunden bistår vi med fakturakopi Hvordan komme i gang om du har en klient / et firma?  Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no  Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker ​Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com  Brukeren må ha adminrettigheter Lagre Hvordan komme i gang om du har flere klienter / firmaer?  Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no  Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker ​Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com  Brukeren må ha adminrettigheter Trykk på “Flere firma” (liste med alle firmaer / klienter fremkommer) Trykk på knappen “Alle admin(xx)” (*xx* henviser til antall klienter) Lagre    Tada! Så enkelt og så effektfull!   PS! Lurer du på hva AutoCollect er? Bli kjent med tjenesten her AutoCollect i Visma Business
Vis hele artikkelen
02-12-2022 11:39 (Sist oppdatert 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 566 Visninger
Krav Forutsetninger for integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Visma.net Payroll For konfigurasjon av bedriftsoppsett må brukeren være tildelt rollen Employee Management Administrator . For eksport av bokføringsdata til Visma Business må brukeren være tildelt rollen Visma.net Payroll Administrator . Visma Business Visma Business produktlinje versjon 17.x eller høyere er nødvendig for å kunne motta bokføringsdata fra Visma.net Payroll. Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten må kjøre. Prosesseringen aktiver Visma.net må være kjørt på firma i Systeminformasjon.   Oppsett Hvordan sette opp integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Visma.net Payroll Oppsett i Visma.net Payroll: Brukeren tildelt rollen Employee Management Administrator må definere Visma Business som eksportformat under seksjonen Bokføring. Dette gjøres i Visma.net Employees > Innstillinger > Selskapsinnstillinger. Visma Business Bilagsserie: Opprett en ny, eller kontroller at bilagsserie for lønn eksisterer i tabellen Bilagsserie. Standard er 500 - Lønn.   Lønnsserie: Angi nummer for bilagsserie for lønn i feltet Lønnsserie i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet kan hentes frem med hurtigtast ctrl + u. Nummer fra denne serien vil bli brukt når bilag opprettes fra rader i tabellen Regnskapsdokument som har opprinnelse 5 - Payroll.   Master Data Management (MDM) For å dele hovedbokskontoer og ansvarsenheter med Visma.net Payroll, må behandlingsvalget Aktiver Master Data Management kjøres fra tabellen Bedrift. Ved vellykket kjøring vil dette vises ved at alternativet Master Data-synkronisering er aktivert blir markert.   Andre innstillinger for å øke automatisering Automatisk behandle dokumenter: Hvis bunter og bilag skal bli automatisk opprettet når nye rader med regnskapsdata fra Visma.net Payroll legges til i tabellen Regnskapsdokument, kan alternativet Behandle bokføringsdokumenter automatisk under Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift velges.   Bokføringstilfeller: Det er også mulig å aktivere automatisk oppdatering av den opprettede bunten, ved å velge Direkte oppdatering under feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger. Kun bunter som ikke inneholder feil vil bli automatisk oppdatert. Tips: Dersom en fil fra Payroll kommer inn med feil fjernes haken for direkte oppdatering på regnskapsdokument mens man retter feilen og oppdaterer manuelt. Prosessflyt for å opprette bilagslinjer fra Visma.net Payroll Generell beskrivelse av integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Generere filer for eksport i Visma.net Payroll Prosessen for å opprette og sende data til Visma Business er tilgjengelig så snart periodens lønninger er lastet opp og godkjent i Visma.net Payroll. MessageQueue Tjenesten Visma Business Host for OD MessageQueue vil lytte etter nye meldinger fra Visma.net Payroll. Når en ny "pakke" med regnskapsdata genereres fra Visma.net Payroll, vil MessageQueue bli varslet. Eksempel fra MessageQueue-logg: [2022-02-09 09:59:04.5440] Info - Message type: Visma.OnDemand. HRM.Payroll.Voucher [2022-02-09 09:59:04.6686] Info - Processing called successfully Behandlinger i tabellen "Regnskapsdokument" Når data mottas fra Visma.net Payroll, vil MessageQueue legge til en ny rad i tabellen Regnskapsdokument for videre behandling. Relevant informasjon oppdateres, som feltene Opprinnelse (5 - Payroll), Dok.dato og Status. Vis dokument Ved kjøring av behandlingsvalget Vis dokument for den aktuelle raden, vil XML-innholdet for opprettelse av bilagslinjene vises. Eksempel: <voucherLine> <voucherLineDate>2022-08-31</voucherLineDate> <creditAccountNo>2600</creditAccountNo> <lineAmount>1600.00</lineAmount> </voucherLine>   Behandle dokument Bilagslinjer opprettes i Visma Business ved kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument. Behandlingen av en rad i tabellen Regnskapsdokument, vil resultere i opprettelse av en ny bunt med tilhørende bilagslinjer. Feltet Opprinnelse vil vise at bunten har opprinnelse fra 42 - Regnskapsdokument. Statuser og feilhåndtering Et regnskapsdokument importert fra Visma.net Payroll kan behandles, når følgende forutsetninger er oppfylt: Dokumentet har ikke blitt behandlet tidligere (Sendt til bokføring er ikke markert under feltet Status). Feltet ISO-kode i tabellen Land må finnes for samme valutakode som i regnskapsdokumentet. Hvis noe er feil vil en feilmelding vises, og i tillegg vil feltet Status i tabellen Regnskapsdokument settes til: Feil i behandling - hvis valutakode i dokumentet ikke finnes i kolonnen ISO-kode i tabellen Land. Brukeren kan gjøre foreslåtte korrigeringer og starte behandlingsvalget Behandle dokument på nytt hvis denne statusen er satt. Ingenting å behandle - hvis dokumentet ikke inneholder noen transaksjoner til bokføring. Ingen ny start av behandlingsvalget Behandle dokument kan utføres hvis denne statusen er satt, en ny eksport må foretas fra Visma.net Payroll når noe mangler. Mer informasjon om oppsett i Visma.net finnes her. Relaterte brukertips Oppsett i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
25-01-2023 12:26 (Sist oppdatert 25-01-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1145 Visninger
Visma Business-kunder kan endre betalingsbeløp på transaksjon før den sendes til bank. Beløpsredigering kan gjøres fra AutoPay-godkjenningssiden Gruppevisning eller detaljvisning   Krav: Kun for Visma Business fom v 16.10 Beløp kan bare reduseres Kun mulig på innland (ikke valuta) Ikke mulig på kreditnota             Beløpet kan endres flere ganger før godkjenning. Den nye verdien kan ikke være mer enn det opprinnelige beløpet, negativ eller 0. Alle beløpsendringer som er gjort av brukeren er synlige i transaksjonsdetaljer på godkjenningssiden og oversiktssiden "Vis hendelser". Visma Business varsles om endringene gjennom Visma Statusrapport når endelig status kommer fra bank. Betalingslinjen blir oppdatert med det som faktisk er (del)betalt i Autopay, og restbeløpet blir da korrekt på den åpne posten i Visma Business slik at det kan remitteres på nytt.
Vis hele artikkelen
08-03-2022 08:05 (Sist oppdatert 20-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 899 Visninger
Når en klient ikke lenger er en kunde av deres regnskapsbyrå, må dere fjerne kobling og mottaks-tjenestene til AutoInvoice for at dere ikke skal bli belastet for disse kundene.   AutoInvoice-kontoen skal ikke slettes helt, da kunden ofte går over til et annet Visma-byrå eller kjøper sitt eget Visma-system. De kan da bruke samme AutoInvoice-konto videre.   Dette må gjøres: Gå til AutoInvoice-portalen, velg “Innstillinger” og “Motta faktura” i menyen til venstre. Deaktiver skanningskonto ved å trykke på “Oppdater” og “Deaktiver”. Deretter trykker du på “Deaktiver” under “Inngående”, slik at det slutter å komme inn elektroniske fakturaer. Gå inn i Visma Business og Slett AutoInvoice-nøklene til denne klienten: Gå inn i Visma Document Center og fjern koblingen til kunden: Gå inn i “Licensing” i Visma.net, fjern selskapsnøkkel under lisens og sett deaktiveringsdato på alle lisenser som kan sende/motta faktura fra AutoInvoice. Dette gjør du under “Settings” -> “Lisenser” og trykk på “Bedrifter” under aktuelle lisenser.  Ta bort Selskapskode, sett deaktiveringsdato og trykk “Oppdater”: Gi kunden tilgang til sin AutoInvoice-konto, hvis de ikke allerede har tilgang, slik at de kan bruke den videre. Dette gjøres ved å legge til dem som bruker i AutoInvoice (Innstillinger, Brukere).
Vis hele artikkelen
12-03-2018 13:06 (Sist oppdatert 19-09-2022)
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 8162 Visninger
Ny norsk mva-rutine 2022 - elektronisk innsending   Forutsetninger for å sende elektronisk mva-melding via Autoreport Dette forutsetter versjon 16.10.2 av Visma Business / Regnskapsbyrå. Servicen “Visma Business Host for OD MessageQueue” må kjøre både på server og for pc klient. MVA- og SAF-T koder må være satt opp riktig. Autoreport må være aktivert for aktuelt firma, og du må ha aktivert “Send til Autoreport” i “Autoreport behandling” under “Bedriftsinformasjon”. Hvis aktuelt firma ikke er oprettet/eksportert til Visma.net, vil integrasjonen med Autoreport feile, og MVA-meldingen vil ikke komme frem til Autoreport.           Ny mva-melding fra 2022 innebærer en del endringer i rapporteringen til myndighetene. Skatteetaten ønsker at flest mulig skal levere elektronisk, noe som skjer i to trinn. Først validerer Skatteetaten mva-meldingen direkte via et eget grensesnitt, hvor de sjekker om mva-meldingen inneholder korrekt informasjon. Hvis denne første testen hos Skatteetaten konkluderer med at mva-meldingen er OK, vil den bli sendt videre til Altinn.   Det er også viktig å merke seg at Autoreport har endret måten en autentiserer seg på mot Altinn. For å levere ny mva-melding er det ikke den gamle påloggingen io Autoreport under “Settings” som skal velges.      Autoreport har laget en ny innlogging mot ID-porten, og her må du logge deg på ved sending av mva-rapport, og den nye innloggingen vil være aktiv i 8 timer før du trenger å logge deg inn på nytt. Ny innlogging er beskrevet lenger ned i dette dokumentet.   Sende MVA-meldingen Selve prosessen for å sende den nye mva-meldingen starter med at du under tabellen “Avgiftstermin” velger “Behandling” og deretter “Send norsk mva-melding”.   Du får da opp en dialog som viser mva-meldingen:   Behandlingen i Autoreport Når du trykker på “Send” vil mva-meldingen bli sendt til Autoreport, og Autoreport vil bli trigget til å starte opp i et eget nettleservindu hvor du må logge på Autoreport, og også logge inn via ID-porten hvis du ikke har gjort dette tidligere på dagen (innloggingen til ID-porten via Autoreport er aktiv i 8 timer før du må logge inn på nytt).    Hvis du ikke får opp et nettleservindu med Autoreport, må du åpne opp autoreport.visma.com manuelt, og logge på Autoreport der.    Når du er logget inn via ID-porten vil nettleservindu se slik ut:   Etter at du så har sendt mva-meldingen, vil du i Autoreport få opp følgende skjermbilde:       Det neste som så skjer er at mva-meldingen blir validert direkte mot Skatteetatens regler, da vil du i Autoreport se en klokke med en pil rundt, og statusen “Sending in progress, please wait…”       Etter at valideringen er gjennomført og alt er OK, vil statusen endres til “Sending to Altinn”. Altinn vil bruke noen minutter på å kvittere tilbake, og hvis alt gikk bra også her vil ny status være en grønn hake med ring rundt, og teksten vil si “Report was sent successfully and accepted by government”.       Det kan tenkes situasjoner hvor enten valideringen hos Skatteetaten eller innsendingen til Altinn feiler. Dette vil isåfall skyldes feil av en eller annen art i mva-meldingen, slik som f.eks. manglende mva-nummer, avvik mellom registrert mva prosent og beregnet mva etc.   Hvis valideringen hos Skatteetaten feiler, vil du få en status markert med en rød ring med et hvitt utropstegn i, og teksten vil si “Report rejected by Skatteetaten, see feedback for more details”. Det vil da stå ytterligere detaljer i filen som du kan laste ned under “Download feedback”, med tilbakemelding om hva som må rettes opp før du kan sende mva-rapporten på nytt.       I noen, ganske sjeldne tilfeller kan det hende at mva-meldingen passerer Skatteetatens validering, men blir avvist etter at den kommer til Altinn. I disse tilfellene vil vi fremdeles få den røde ringen med hvitt utropstegn, samt en beskjed om at “Report was rejected by government, Altinn error code…”, etterfulgt av en mer detaljert beskrivelse av hva som er feil.      Også i dette tilfellet må feilen korrigeres feil før du sender ny mva-melding. Behandlingen i Visma Business 16.10 Statusene ovenfor vil også reflekteres inne i Visma Business, i tabellen “Autoreport arkiv”.   Det første som skjer når vi sender en mva-melding til Autoreport og deretter til Skatteetaten/Altinn, er at vi venter i inntil 2 minutter for å se om valideringen hos Skatteetaten gikk bra eller ikke.    Hvis valideringen gikk bra vil du ganske raskt få opp en dialog for Avgiftsoppgjør, for å produsere / oppdatere bunt.       Denne dialogboksen komme kun opp hvis mva-meldingen er blitt sendt til Skatteetaten og validert OK der.    Hvis valideringen feiler, eller hvis du ikke sender rapporten videre fra Autoreport innen 2 minutter, vil vi få en timeout for avgiftsoppgjøret, og du vil i stedet få beskjed om at “Rapporten besto ikke valideringer”.    Dette er altså ikke nødvendigvis en melding om at det er feil i mva-meldingen, det kan like gjerne skyldes en timeout fordi meldingen ikke ble sendt i tide.         Det er som ovenfor nevnt derfor ikke nødvendigvis slik at mva-meldingen feilet i valideringen hos Skatteetaten. For å finne ut av hva som forårsaker denne feilmeldingen må vi derfor gå inn i tabellen “Autoreport arkiv” for å sjekke status, alternativt sjekke statusen i Autoreport som vist i det ovenstående.    Hvis du ser status = 3 (Mottatt i Autoreport) samtidig som du ser feilmeldingen om at rapporten ikke besto valideringer, betyr dette at du har fått en timeout, hvor mva-meldingen er oversendt Autoreport, men ikke sendt videre derfra.      Det du da må gjøre er å gå inn i Autoreport og sende mva-meldingen derfra, eventuelt også i forkant logge på ID-porten ved behov, slik som beskrevet ovenfor i avsnittet om behandling i Autoreport.       I dette tilfellet ser vi at rapporten nå har status 4 (Mottatt i Altinn), og dette betyr at den har passert validering og er sendt OK til Altinn.   Det er mulig med en rekke ulike statuser her, de vanligste vil ventelig være 2 (Sendt), 3 (Mottatt i Autoreport), 4 (Mottatt i Altinn)samt 9 (Akseptert i Altinn), i tillegg til status 11 (Betalingsinformasjon mottatt) naturligvis.       I vårt eksempel ovenfor venter vi nå litt, før vi ser at vi får en ny status med 11 Betalingsinformasjon mottatt. Her får du også kvitteringen tilbake fra Altinn, som du kan dobbeltklikke på og åpne direkte fra tabellen.       Siden alt nå ser bra ut, ønsker du å opprette både bunt og bilag, og vi velger derfor “Behandling” i Autoreport arkiv, og deretter “Godkjenn norsk mva-melding”     Vi får da opp dialogen for avgiftsoppgjør:       Betalingsoppfordring, Bilag for betaling til Skattetaten Dette er dessverre foreløpig ikke på plass slik at betaling må håndteres manuelt. Vi håper å få dette på plass i versjon 17.01.   Typiske feilsituasjoner Som vi så ovenfor er det en rekke ulike statuser i Autoreport arkiv, og noen av disse statusene er forbundet med noen typiske feilsituasjoner.        Den vanligste feilsituasjonen er at meldingen blir stående i status 2. Sendt. Hvis det viser seg at mva-meldingen rent faktisk er mottatt i Autoreport, skyldes denne situasjonen at meldingskøen ikke kjører, slik at Visma Business ikke mottar tilbakemeldingene fra Autoreport. For å rette denne situasjonen må du inn på Windows services og starte opp Visma Business Host for OD MessageQueue.     Hvis det derimot viser seg at statusen er 2. Sendt men mva-meldinge rent faktisk ikke er sendt til Autoreport, kan det tenkes at firmaet du sender mva-meldingen fra ikke er registrert i Visma.net, og/eller at Autoreport ikke er aktivert der. Det kan også tenkes at Visma Cloud Gateway ikke er aktivert, og isåfall vil du få en feilmelding ved sending av mva-meldingen som ser slik ut:     Det en da må gjøre er å starte opp tjenesten Visma Cloud Gateway     Forbereder autentisering… Vennligst vent, rapporten blir validert. Dette kan ta en stund:  Etter en tid vil du få en feilmelding i Visma Business som sier “Rapporten besto ikke valideringen”.      Hvis du får denne meldingen ved sending av MVA-oppgave i Autoreport, kan årsaken være at klientmaskin er klonet med MSMQ component. Løsningen for dette er å deaktivere MSMQ og aktivere igjen på hver klientmaskin. MSMQ kan ikke være klonet.     "Report was accepted with anomalies” Denne meldingen kan du få om det f.eks. mangler bankkonto i mva-meldingen. Mva-meldingen blir godkjent, men om du har penger til gode så er det et tips om å legge inn bankkontonr. slik at dette også kommer med i mva-meldingen. Sjekk i så tilfelle om bankkontonr. er registrert i Bedriftsopplysninger, kolonnen Bankkonto.   Feil ved validering av mva-melding pga feil mva sats Sjekk i tabellen Merverdiavgift og aktuell SAF-T avgiftskode om det ligger gammel sats i kolonnen Sats og riktig sats i kolonnen Ny sats med “Fom. dato” (fra og med dato). I så tilfelle må Sats settes lik Ny sats da det er Sats som benyttes for mva-melding. Vi beklager feilen og den er planlagt rettet i versjon 17.  Ny rapportering mva 2022 - innsending 
Vis hele artikkelen
18-03-2022 16:03 (Sist oppdatert 30-03-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 12485 Visninger
Nytt behandlingsvalg for levering av mva melding:     Mva-melding for 2022 blir sendt til Altinn 3 i steden for Altinn 2.  Siden mva-melding for 2022 blir sendt til Altinn 3 så benyttes ID porten - MinId, BankId etc.  Mva-melding blir sendt via Autoreport, så brukeren må ha en bruker i Autoreport  Når du sender mva-melding blir du satt til Id porten for autentisering. Etter autentisering blir Mva-melding sendt for validering. Når validering er ok kan du sende mva-melding fra Autoreport. Mva-melding bekreftelse/kvittering (pdf) blir automatisk nedlastet til AutoReport arkivet Ved pålogging mottar Autoreport en token fra ID-porten som varer i 8 timer. Betalingsoppfordring er dessverre ikke klart ennå (v. 17.00)  Komplett og signert er ikke tilgjengelig i Altinn 3.  Rapporter før 2022 blir fortsatt sendt til Altinn 2   Utfordringer pr 01.03.2022 Rapporteringsperiode var feil i utgående mva.melding for alt annet enn to-månedlig rapportering - Korrigert i versjon 16.10.2   Desimaler i norsk mva.rapportering blir nå fjernet og erstattet med .00 for å oppfylle valideringskravene i Altinn. - Korrigert i versjon 16.10.2   Dette gjelder både VB og VB Byrå. Du har mulighet til å korrigere manuelt, om du ikke har mulighet til å oppgradere.   Det er mulig å laste opp XML-en til Skatteetatens portal (https://skatt.skatteetaten.no/web/mva/) Du kan redigere  desimalverdiene i XML-en før du legger inn filen i Altinn. Xml-filen blir lagret i reportdata i autoreport arkiv. Det er også mulig å legge inn tallene manuelt i portalen 
Vis hele artikkelen
04-03-2022 11:07
 • 7 Svar
 • 0 liker
 • 10289 Visninger
Vi har fått et par henvendelser for dette. I dette brukertipset viser vi hvordan du kan utføre dette fra Visma Business.    I selve ansvarsenheten, dersom en henter opp kolonnen ansvarsenhetsbehandling. Har man et valg med bitverdi 8. Dersom en kun velger "unnta fra eksternt system". Se av bildet under som eksempel.     Lagrer en dette valget, vil prosjektet/ene bli slettet fra klienten  i Webfaktura.   Et annet tips vi kan nevne i denne anledningen. Er om en ønsker å vise når et prosjekt er avsluttet i Webfaktura. Da kan en sette inn en dato, inn under kolonnen "reell slutt-dato" for ansvarsenheten.   Følgende utføres. Prosjektet vil få status Avsluttet i Webfaktura. Prosjektet vil en ikke kunne få valgt i Webfaktura. Kolonne i Visma Business.   Visning i Webfaktura.      
Vis hele artikkelen
12-11-2021 13:46 (Sist oppdatert 12-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1418 Visninger
Bankavstemming   Forutsetninger: Aktiv bankavtale i visma.net AutoPay Komme i gang med visma.net AutoPay, les her: Brukertips Visma-Business-Oppstart-Visma-net-AutoPay-med-Visma-Business/ Visma Business versjon 14.10. Alle kunder på bankavstemming må benytte ver. 15.x og nyere. Ver.14.10 var pilotversjon, og sentrale feil ble rettet etter pilotkjøring. Lisens for “Visma Business Bank reconciliation”. Modulen har ingen begrensning på antall brukere, det er kun en Av/På-lisens. Uten lisensen vil ikke behandlingsvalgene for bankavstemming være tilgjengelige   Se gjennomgang av bankavstemming ( se vedlagte pdf ) :   Banktransaksjoner tilbake i tid: Det fungerer ikke hente ned banktransaksjoner tilbake i tid, Du kan kun hente ned/motta automatisk via visma.net autopay kontoutskrifts-transaksjoner fra det tidspunkt hvor dette aktiveres på bankavtalen i Autopay. Du kan registrere kontoutskrifts-transaksjonene manuelt tilbake i tid inne i Visma Business.   Formular bankavstemmingsrapport: Det ligger 2 formularer som standard til bankavstemmingsrapporten – formulartype lik 12. Et formular for innenlands – og et formular for valutakonto   I formularet som benyttes mot en innlands- konto så er det viktig at det er kolonnen  for "avstemming restbeløp" som er tatt frem og benyttes - ikke kolonnen for "avstemming restbeløp i valuta". "Avstemming restbeløp i valuta" kolonnen benyttes ved avstemming valutakonti da det er "Beløp i valuta" verdiene som ligger til grunn   Husk å velge riktig formular ved godkjenning av periodens avstemming. Du kan manuelt evt endre vindu for utskriftsoppsett – eller lage et nytt utskriftsoppsett med riktige kolonner – og knytte dette til et nytt formular   Versjonsendringer:   Versjon 16.0     Avstemming av regnskapstransaksjon med valuta   Avstemming av en hovedbokstransaksjon med valuta mot en tilhørende kontoutskriftstransaksjonen, var ikke alltid mulig. Dette fordi mange banker leverer kontoutskrifter kun med beløp i kontovalutaen, uten de tilhørende valutabeløpene. Avstemming er nå endret for bankkontoer i innenlandske valuta (dvs. kontoer hvor feltet Valutanr i tabellen Bankpartner er tomt, eller likt med feltet Valutanr i tabellen Bedriftsopplysninger). For disse vil kun verdien i feltet Avstemming restbeløp bli tatt hensyn til i avstemmingen, og ikke som tidligere også valutafeltet på transaksjonen. Godkjent avstemming vedlegg   Det er nå mulig å koble vedlegg til rader i tabellen Godkjent avstemming. Vedlegg kan for eksempel være PDF-filer med kontoutdrag fra banken, eller dokumenter med ekstra forklaringer av beløpene i avstemmingen.   Versjon 15.01.0 Manuell avstemming   I tidligere versjoner fikk man en advarsel når det ble gjort forsøk på å matche transaksjoner med ulike beløp. Nå er standard virkemåte at dette ikke er mulig, og en feilmelding returneres. Det er imidlertid mulig å få tilbake den "gamle" virkemåten ved å angi den nye parameteren Match transaksjoner selv om beløpene er forskjellige i feltet EBF-behandling 2 i tabellen Bankpartner.   Versjon 15.00 Automatisk avstemming som en del av behandlingen Bokfør bankgebyrer og renter   Når Direkte oppdatering er aktivert i dialogboksen Bokfør bankgebyrer og renter, blir avstemmingsprosessen automatisk utført. Den opprettede posten i tabellen Hovedbokstransaksjon blir automatisk avstemt med den refererte posten i tabellen Kontoutskriftstransaksjon.   Merk: Kolonnen Kontoutskr.trans.nr har blitt lagt til i tabellene Bilag og Oppdatert bilag og som referanse til tabellen Kontoutskriftstransaksjon.   Bankreferanse-basert matchingsalgoritme for Automatisk avstemming   Det er lagt til en ny matchingsalgoritme for automatisk å kunne avstemme Hovedbokstransaksjon-poster med poster i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Algoritmen søker i disse to tabellene etter unike, matchende kombinasjoner av Bankreferanse og Avstemming restbeløp i valuta. Etter at matchingen er gjennomført, vil de resulterende Avstemt transaksjon-postene ha Algoritme angitt som 7 - Enkeltvise transaksjoner med samme bankreferanse.   Merk: Denne nye algoritmen får den høyeste kjøringsprioriteten av alle algoritmene for behandlingsvalget Automatisk avstemming. Ny kolonne for Bankpartnernr   Kolonnen Bankpartnernr er lagt til i tabellene Godkjent avstemming og Avstemt transaksjon. Ved hjelp av denne fremmednøkkelen kan tabellen Bankpartner slås sammen med tabellene Godkjent avstemming og Avstemt transaksjon.   Trekk tilbake godkjent avstemming   Nå er det mulig å trekke tilbake en bankavstemmingsrapport. Behandlingsvalget Trekk tilbake godkjent avstemming kan bare kjøres for den seneste godkjente rapporten. Dvs. hvis den valgte raden i tabellen Godkjent avstemming har det høyeste Avstemmingsnr. for en bestemt Bankpartnernr-verdi. I tillegg kan behandlingsvalget bare kjøres hvis Avstemt pr. dato for den valgte posten er nyere enn sperredatoen.   Bruk av feltet "Avstemming restbeløp" for matching   For bankkontoer i innenlandsk valuta benyttes nå feltet Avstemming restbeløp for matching av transaksjoner i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Feltet Avstemming restbeløp i valuta ble tidligere brukt både for bankkontoer både i innenlandsk og utenlandsk valuta, men benyttes nå kun for utenlandske kontoer.   Bankavstemmingsrapport   I filen for norske standardoppsett (norstd.txt), har formularet for Bankavstemmingsrapport blitt oppdatert med informasjon for "Bankkonto" og "Hovedbokskonto". Det finnes nå også to utskriftsformularer, et som skal benyttes for bankkontoer i innenlandsk valuta og et for valutakontoer   Konvertering av format på bankkontonr. ved import av kontoutskriftstransaksjoner   Enkelte banker kan sende kontoutskriftstransaksjoner for bankkontonr. med et annet format (BBAN eller IBAN) enn det som er angitt på den aktuelle bankpartneren. For bankavstemmingsformål blir nå bankkontonr. på importerte rader i tabellen Kontoutskriftstransaksjon lagt til med samme format som bankkontonr. på bankpartneren.   Feil fortegn på banksaldo   Ved import av kontoutskriftstransaksjoner ble negative verdier i saldofeltene for bank importert som positive. Dette er nå løst.   Bankavstemmingsrapport   Ved utskrift av Bankavstemmingsrapport ble ikke uavstemte transaksjoner for tidligere perioder spesifisert, noe som førte til differanse på rapporten. Dette er nå løst.   Import av kontoutskriftstransaksjoner feiler   Hvis XML-filen for kontoutskriftstransaksjoner kun inneholdt saldoer, og ingen transaksjoner (dvs. ingen <Entry>-elementer), feilet importen. Dette er nå løst.   Versjon 14.10 Utskrift og godkjenning av avstemning   Det er lagt til utskrift av Bankavstemmingsrapport. Dette har blitt gjort for en eller flere bankkontoer, for en bestemt regnskapsperiode/år. Hvis innholdet i rapporten er riktig, kan det godkjennes før de avstemte transaksjonene låses for videre behandling. Det opprettes en post for godkjenningen i tabellen Godkjent avstemming, som også vil inneholde PDF-rapporten.   Legge inn data manuelt i tabellen Kontoutskriftstransaksjon   Når man starter opp med bankavstemmingen, kan man noen ganger trenge å legge inn poster manuelt i tabellen Kontoutskriftstransaksjon. Dette kan nå gjøres direkte i tabellen. Radene som er lagt inn manuelt, vil ha verdien 1 - Manuelt registrert i det nye feltet Opprinnelse. Disse radene kan redigeres og slettes helt til de har blitt avstemt, mens rader med opprinnelsen 2 - Importert fra AutoPay er låst for redigering.   Ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon   Det er lagt til en ny kolonne for Algoritme i tabellen Avstemt transaksjon. Kolonnen viser hvilken avstemmingsalgoritme den automatiske avstemmingsrutinen brukte. Hvis manuell avstemming ble brukt, logges det også.   Gjenstående desimaler etter avstemming   Avstemmingen kunne for noen beløp føre til at 0,01 ble stående igjen i feltene for Avstemming restbeløp. Dette er nå løst.    
Vis hele artikkelen
03-05-2021 16:14 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 4 Svar
 • 3 liker
 • 18553 Visninger
Vedr spørsmål om hvilken versjon av Visma Business man må ha for å kunne levere nødvendig informasjon i SAF-T-format til Skatteetaten. SAF-T blir som kjent obligatorisk ved bokettersyn for transaksjoner registrert etter 1/1 2020.    Vi har kun eksport av saf-t fil, dessverre ikke laget en import av saf-t til Visma Business ISO-koder anbefales å være oppdatert i valutatabellen, med 3 lengdesiffer. I eldre versjoner i VB har det hendt at en har kopiert ISO-kode fra landtabellen, og disse inneholder kun 2 bokstaver. Skatteetaten tilbyr systemleverandører eller andre som utvikler løsning for å støtte SAF-T formatene, å delta på test via Altinn. https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/testinnsending/     Vi anbefaler at du kjører siste versjon vedr saf-t, da det er en del endringer. Dette er noen av endringene som ligger i versjonene:   Versjon 16.01: Delt eksportfil for SAF-T hvis antall transaksjoner er svært høyt Under behandlingsvalget Eksporter SAF-T er det lagt til alternativ for Eksporter grunndata og hver periodes transaksjoner i separate filer. Velges dette opprettes det én XML-fil med grunndata og 12 XML-filer med overskrift og hovedbokstransaksjoner.   Merk: Dette alternativet skal brukes av selskap med store datamengder der xml-filen blir større enn 2 GB hvis den eksporeres i en fil, fordi skattemyndighetene ikke kan håndtere filer som er større en 2 GB Utelat: Grunndata – utelater grunndata fra XML-filen Utelat: Hovedbokstransaksjoner – utelater hovedbokstransaksjonene fra XML-filen.   Versjon 16.0 Justert utlegg av data Bokstavene «MVA» legges ikke lenger ut i taggen <TacRegistration>   Versjon 15.10.1: Bilag uten Bilagsart Et problem ved eksport av bilag uten bilagsart har blitt løst.   Bilag anbefales å oppdateres med bilagsart, ved ikke angitt bilagsart ved bokføring tildeles automatisk bilagsart = 0 og denne finnes ikke i Masterdata. Dette kan for eksempeloppstå ved en filimport hvor bilagsart ikke er satt   Mva-beløp Fordeling av mva-beløp mellom transaksjoner kunne i noen tilfeller bli feil. Dette   er nå løst. Et litt smalt scenario i utfordringene rundt akkumulerte transaksjoner - når vi splitter det akkumulerte ut igjen på separate poster fant de en feil når det i samme journal var flere ordre med flere mva-satser innen hver ordre. - Versjon 15.10   Automatisk genererte transaksjoner Det er to oppsett i systemet som kan forårsake akkumulering av transaksjoner i tabellen Hovedbokstransaksjon, som kommer i konflikt med SAF-T-formatet. Disse to parametere i tabellen Bedriftsopplysninger blir endret under oppgraderingen av bedriftsdatabasene: Aut.gen.trans.beh. settes til 2 - Produseres fortløpende (anbefalt). Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) i Regnskapsbehandl. aktiveres. Med innstillingene satt som beskrevet over, vil all informasjon som kreves av SAF-T-formatet være tilgjengelig for hver transaksjon. Denne har ikke tilbakevirkende kraft, denne blir satt under oppgradering – men anbefaler at denne blir satt evt også før oppgradering     Versjon 15.01 Behandlingsvalget Eksporter SAF-T Behandlingsvalget Eksporter SAF-T har blitt flyttet fra tabellen Bedrift til tabellen Bedriftsopplysninger.   Oppdatert felt-mapping Mapping har blitt oppdatert for følgende tagger i filen: <GLPosting date> - Valuteringsdato (tidligere Opprettet dato) <JournalID> - Bilagsjour.nr (tidligere "A")   Versjon 15.0 Avrunding av strengverdier For å oppfylle spesifikasjonene for maksimal strenglengde for data eksportert til SAF-T, vil følgende datatyper avrundes på følgende måte: Kode: 9 tegn Kort tekst: 18 tegn Medium tekst 1: 35 tegn Medium tekst 2: 70 tegn Lang tekst: 256 tegn ISO-landskode: 2 tegn ISO-valutakode: 3 tegn SAF-T XML-fil, format Den eksporterte XML-filen ble ikke korrekt lagret i UTF-8-format. Dette er nå løst.   Det er noen som har fått feilmelding på ugyldige verdier i xml filen - "Invalid character in the given encoding.." Løsningen er da å lagre filen som utf-8 format, åpne filen i notepad+ og gjøre endringene   Generelt kan det feile på bruk i _ (understrek). Dette kan evt scriptes vekk. Vi har oppdaget at dette kan være satt på aktører, og filen kan feile her.     Versjon 14.10.1 Oppdatert fil for standardkontoer Skatteetaten har oppdatert filen for standardkontoer som benyttes i SAF-T. En oppdatert Standard_account.txt er inkludert i denne versjonen og kan importeres til tabellen Standardkonto.   Oppdatert til AuditFileVersion 1.10 SAF-T AuditFileVersion har blitt oppdatert til ver 1.10.   Filtrering av data Det er nå mulig å filtrere vekk Kundenr, Lev.nr og Ansvarsenhet 1 - Ansvarsenhet 12 uten data fra eksporten til SAF-T.   Versjon 14.10.0 XML-elementet NumberOfEntries (<n1:NumberOfEntries>) XML-filen som ble produsert av Eksporter SAF-T, viste antall Hovedbokstransaksjon i stedet for antall Bilag. Dette er nå løst. Utelatte XML-elementer Eksporter SAF-T eksporterte ikke XML-elementene GroupingCategory (<n1:GroupingCategory>) og GroupingCode (<n1:GroupingCode>). Dette er nå løst. Overflødige forekomster av XML-elementene CustomerID og SupplierID Eksporter SAF-T eksporterte XML-elementene CustomerID (<n1:CustomerID>) og SupplierID (<n1:SupplierID>) i linjene (<n1:Line>) under hovedboksposter (<n1:GeneralLedgerEntries>) for alle linjer, og ikke bare for linjer med en hovedbokskonto knyttet til kundereskontro og/eller leverandørreskontro. Dette er nå løst.   IB utelatt på resultatkontoer Eksport til SAF-T tok ikke med inngående balanse på resultatkontoer. Dette er nå løst.   Manglende Avg.kode når 0% mva. Eksport til SAF-T utelot elementer under <n1:TaxInformation> hvis raden i tabellen Hovedbokstransaksjon hadde en mva.kode med 0% mva. Dette er nå løst.   Man kan mappe mot næringsoppgave f.o.m. 14.10. Da må man bruke de feltene som heter Grupperingskategori og -kode. NB! Før denne versjonen blir ikke disse feltene tatt med i eksporten, selv om de finnes i databasen. Forarbeidet kan mao. gjøres i tidligere versjon, men ikke selve eksporten. Disse feltene må fylles manuelt med korresponderende kategori og koder, som finnes f.eks. her: https://github.com/Skatteetaten/saf-t/blob/master/Grouping%20Category%20Code/XML/RF-1167_Grouping_Category_Code.xml  Vi har ikke laget støtte for mappingforslag mot næringsoppgave, så det er evt. en manuell operasjon for dem som ønsker å bruke det.      F.o.m. 13.10 kan du importere SAF-T standardkonti til vbsys (fra fiilen Standard_account.txt som finnes i mappen Nor.Int der Business er installert, f.eks. C:\Visma\Business\Nor.Int), og deretter bruke behandlingsvalget "Angi standardkonto" på hovedbokskonti for å få et forslag til mapping mot 2- eller 4-sifret SAF-T-kode. Behandlingen kan kjøres enkeltvis for firma eller for flere firma av gangen via en tidsstyrt oppgave. Se også - https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Visma-Business-og/SAF-T-i-Visma-Business-versjonskrav/ba-p/242197    
Vis hele artikkelen
23-02-2021 15:52 (Sist oppdatert 03-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5372 Visninger
Endringen motsatt, altså fra 12 % til 6% var en midlertidig endring som trådte i kraft 01.04.2020 som en del av tiltakspakkene i forbindelse med Corona situasjonen.    Nå er det på tid og endre dette tilbake, og med virkning fra fredag 1. Oktober 2021 er satsen tilbake på 12%. Dette gjelder bl.a. innen bransjer som overnatting, persontransport og kultur- og idrettsarrangementer. Dette vil påvirke alle ERP systemer, og medfører bl.a. endringer som må utføres i alle systemer ved mottakelse av fakturaer. Dette for å unngå at det oppkreves for lite mva.   I Visma Business må du nå utføre følgende: Gå til tabellen Merverdiavgift Finn rader med "Ny sats" = 6 % ( lav sats) Legg inn riktig mva sats i kolonnen «Sats»  6% Legg inn riktig mva sats i kolonnen «Ny sats»  12% Legg inn 01.10.21 i kolonnen Fom. Dato Lagre denne endringen.     Kilde skatteetaten:    Visma Community artikkel 2020: 
Vis hele artikkelen
04-10-2021 12:01 (Sist oppdatert 04-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 959 Visninger
I Approval har du mulighet til å godkjenne faktura på vanlig måte og i tillegg godkjenne fakturaen for betaling. Knappen vil da hete Approve and Pay. For at fakturaen skal få denne knappen tilgjengelig må det være satt opp korrekt oppsett på firma og bruker, i tillegg må utfylte kriterier til fakturainnholdet fra Visma Document Center være utfylt.    Informasjonen som blir sendt til Approval er opplysninger som er utfylt i dokumenthode i Visma Document Center. Dokumentlinjene blir ikke validert mot Approve and Pay. Dette betyr i praksis at hvis det ikke finnes bankkontonummer i dokumenthode, men på dokumentlinje vil ikke Approve and Pay bli tilgjengelig for godkjenner.    I eksempelet under er alle opplysninger gitt. For å få opp "Endre dokument" dobbeltklikk på dokumentet (merket med rød pil).    Følgende kriterier må være utfylt:  Leverandørnummer Leverandørnavn Leverandørens bankkontonummer Valuta Fakturanummer Beløp  Dersom disse feltene ikke er utfylt i dokumenthode kan du dobbeltklikke på dokumentet i Visma Document Center og fylle inn informasjonen, eller kjøre en tolk av dokumentet.    
Vis hele artikkelen
29-09-2021 09:53
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 876 Visninger
Matching i bilagsregistrering   Du har et valg på bilagsarten - kopierer åpne poster fra åpen poster til motreferanser ved oppslag – som gjør at du enkelt kan huke av for postene du vil matche. Legg inn kunde/leverandør og trykk * i motref – da listes alle åpne poster og du kan markere posten(e) du ønsker med x i feltet betalingsreg i motref.tabellen   Fra hjelp:   Kopierer åpne poster fra åpen poster til motreferanser ved oppslag Hvis avkrysset kopieres de åpne postene til feltet for motreferanser slik at du ser disse når du gjør oppslag i dette feltet. Det forutsetter at tabellen Motreferanse er koblet til tabellen Bilag. Merk: Det er begrensinger på hvor mange tabeller og felter du kan inkludere data fra når du benytter matchingsmetoden Kopier åpne poster ved oppslag, da dataene kun blir lest inn i minnet, og ikke ligger som rader i tabellen Motreferanse før du lagrer. Det betyr også at inkluderte felter forsvinner hvis du søker eller oppfrisker før du lagrer. Alle poster som ikke har kryss for betalt i feltet Betaling reg. i tabellen Motreferanse forsvinner når du lagrer.
Vis hele artikkelen
16-09-2021 08:23
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 934 Visninger
I del 2 av Automatisk Ordrematch skal vi gå igjennom selve prosessen. Gå gjerne tilbake til del 1 her for å se oppsett og forutsetninger som må være på plass før prosess kjøres.   Første steg er å sende en innkjøpsordre til leverandør. Produktet som bestilles må under "leveringsalternativer" ha opplysninger om hva produktet heter hos leverandør. Feks bestilles produkt 136 - Tralle i aluminium. Det er da lagt opp hvilken leverandør som leverer produktet under "Leveringsalternativer" samt produktnummer. Når varene fra leverandør kommer så utfører man et varemottak i Visma Business. Hvis det også kommer fraktkostnader på faktura så må man også legge opp et frakt produkt i Visma  Business. Her må det også spesifiseres under "Leveringsalternativer" hva frakt er spesifisert som hos leverandør. Feks kan det være "Frakt", "Gebyr", "Freight" o.l som må settes opp.   Faktura fra leverandør vil da automatisk matche mot bestillingen i Visma Business gjennom Visma Dokumentsenter og gå inn som en ferdig oppdatert innkjøpsfaktura i Visma Business. I Visma Dokumentsenter vil man finne igjen innkjøpsfaktura under "Arkiv".  
Vis hele artikkelen
16-08-2021 12:29
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1212 Visninger
Automatisk avskrivning restbeløp ved innbetaling av faktura I Visma Business har du mulighet til å sette opp automatisk avskrivning av betalinger. Det kan være i tilfeller hvor kunde har utelatt å betale purregebyr, eller der hvor det har oppstått en øredifferanse. Øredifferansene kan bokføres manuelt for å avslutte posten, men du har også mulighet til å avskrive betalinger med automatisk i Visma Business. Funksjonen som blir beskrevet under tar for seg hele reskontroen, og på bakgrunn av dette anbefaler vi å ha en ryddig reskontro før igangsetting av funksjonaliten. Du kan styre om du ønsker at avskrivninger skal skje automatisk når en innbetaling blir matchet mot en bestemt post, eller kjøre rutinen manuelt.   Halvautomatisk generering: For å kjøre avskrivningene manuelt trenger du å huke av for følgende under bilagsoppdatering i regnskapsbehandling: - Avskriv restbeløp istedet for betalingsavvik - Avskriv negative restbeløp Automatisk generering: For å kjøre avskrivningene automatisk trenger du å huke av for følgende under bilagsoppdatering i regnskapsbehandling: - Avskriv restbeløp istedet for betalingsavvik - Avskriv negative restbeløp - Kjør «avskriv betalinger» etter oppdatering av bunt Ved å aktivere Kjør «avskriv betalinger» fungerer slik at etter oppdatering av bunt vil posten gitt ut fra ønsket avskrivningsbeløp bli avskrevet når innbetalingen på posten blir oppdatert og matchet.   Andre viktige innstillinger I tillegg til avhuking i regnskapsbehandling må også følgende parametre settes på bedriften: I kolonnene «Bet.avskr.konto annet» og «Bet avskr.konto kont.rab.» definerer du hvilke kontoer som skal benyttes ved bokføring av avskrevet beløp.   «Bet.avskr.serie» må defineres slik at buntene automatisk genereres for bokføring. I kolonnene «Maks.bet.avviksbel.annet» og «Maks bet.avviksbel.kont.rab» angir du beløpsgrense for hvilke poster som kan avskrives. I eksempelet under vil poster med restbeløp inntil 35 kroner bli avskrevet.   Eksempel på hvordan rutinen fungerer manuelt Posten merket under står fortsatt åpen, med et restbeløp lik 0,01. For å avskrive betalingen manuelt kan du i behandlingemenyen velge "Avskriv betalinger".   Når du har trykket på "Avskriv betalinger" kommer følgende dialogboks opp, og du kan definere når du ønsker at avskrivningen skal dateres.    Bunten ligger da generert i "Ikke oppdaterte bunter" da det i eksempelet over ikke ble huket av for "Direkte oppdatering".  Bilaget blir kostnadsført mot angitt konto 8990 og matches mot den åpne posten. Den åpne posten som tidligere hadde restbeløp med kr 0,01 blir avsluttet i reskontroen.   
Vis hele artikkelen
11-08-2021 13:41 (Sist oppdatert 11-08-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1948 Visninger
Valuta   Alle valutaene som du handler i, legger du inn i tabellen "Valuta". Hver rad i tabellen beskriver en valutakode. Tabellen ”Valutakurser” gir mulighet for innleggelse av daglige kurser og oversikt over historisk kurs. ”Valuta 2” gir mulighet til å føre med 2 valutaer på hver transaksjon. Når du starter opp Visma Business første gangen, ligger de mest vanlige valutakodene i henhold til standard ISO-koder inne. Har du behov for flere valutakoder eller ønsker å oppdatere for eksempel valutakursen på en av de eksisterende, kan du fritt gå inn å redigere i tabellen. Du bør minimum sjekke at kontohenvisningene til hovedbok stemmer, da disse blir brukt i de automatiske oppdateringene ved godkjenning av purrebrev, remitteringsgiro, rentenota og ved elektronisk betalingsformidling. Du bør ikke gå inn og endre en valutakode til en annen type valuta, hvis du har oppdatert bilag på koden. Ligger det verdi i kolonnen «Bankforb.nr», vil bankkontonummer til denne – blir benyttet ved produsering av bankkonto på fakturautskriften. MERK! Standard valutanummer for bedriften må bli lagt inn i tabellen "Bedriftsopplysninger". For standard valutanummer må du minimum fylle ut gyldige kontohenvisninger til hovedbok for å få startet purre, remitterings- og renteberegningsrutinene. Hvilken valutakode som blir benyttet i de ulike rutinene, blir styrt av valutanummeret som er oppgitt på kunden i tabellene "Aktører" og "Hovedbokskontoer" eller ved bilagsregistrering. Har du ikke fylt ut valutanummer noen av disse stedene, vil Visma Business bruke standard valutanummer fra tabellen "Bedriftsopplysninger". I valutatabellen defineres også hvilke konti f.eks purregebyr og fakturagebyr skal bokføres på.   Automatisk valutakurs oppdatering Har du aktivert visma.net Autopay på en av klientene i Visma Business, kan du slå på automatisk valutakurs oppdatering på alle klienter. Du aktiverer valutakursoppdatering i tabellen Bedrift.     Kort oversikt over valutaimporten: Valutakurser importeres daglig, bortsett fra bankens offisielle helligdager / helger. Valutakursene (midtkurs) utarbeides fra banken etter bankens stengetid. Disse kursene blir importert i løpet av kvelden.  I praksis betyr det at det er gårsdagens valutakurser som er den sistoppdaterte valutakurs i Visma Business. Bare eksisterende valutaer i Valuta-tabellen, som har en standard ISO-kode, blir importert. Tabeller / felt involvert: I Valuta-tabellen blir Salgskurs-kolonnen oppdatert I Valutakurs-tabellen opprettes en ny rad per dato. Valuta 2   Dersom bedriften inngår i et konsern som gjør opp regnskapet i en annen valuta enn den som er oppgitt i feltet "Valutanr", angir du konsernet sin valuta i feltet "Konsernvalutanr" i tabellen "Bedriftsopplysninger". Feltet refererer til tabellen "Valuta". Kontoutskrifter, saldolister og resultat- og balanserapporter kan bli presentert i denne valutaen. Konsernvalutaen som du definerer i tabellen "Bedriftsopplysninger", kan bare bli rapportert med en kurs for balanse og en for resultatkonti.   Med tabellen "Valutakurser 2", kan du ta vare på en valuta nummer to. Med tabellen "Valutakurser 2" kan du ta vare på en annen valuta på transaksjonen enn bokføringsvalutaen, og en faktureringsvaluta som kan bli beregnet enten ut fra bokføringsvalutaen eller transaksjonsvalutaen. Valuta nummer to er ment for rapportering til for eksempel morselskapet som bokfører i en annen valuta. Dette blir ofte brukt innenfor skipsfart hvor forskjellige fartøy rapporterer i forskjellige valutaer, men bokfører på en valuta i et selskap. I tabellen "Valutakurser 2" kan du angi valutakurser som gjelder fra angitte datoer. Kurser angitt i tabellen "Valutakurser 2", blir valgt før kurser fra tabellen "Valuta". Kursen som har lik dato eller nærmeste lavere dato enn en angitt kurs blir brukt. Parametere for valuta 2 stryring finner du i feltet «Regnskapsbehandling» i tabellen «Bedriftsopplysninger»:   Fast "Valutanr 2" Har du kryss i dette feltet, kan du ikke overstyre "Valutanr 2" andre steder enn i tabellen "Bedriftsopplysninger". Har du ikke kryss i feltet kan du overstyre feltet i tabellene "Aktører", "Hovedbokskontoer", "Driftsmidler", "Ansvarsenheter 1-12", "Bunter" og "Bilag". Det er ikke mulig å endre verdien i feltet "Valutanr 2" i tabellene "Oppdaterte bunter" og "Oppdaterte bilag". Hvis adgangsgruppen til brukeren har funksjonsadgang til å "Endre valuta 2 på transaksjoner", kan du også endre "Valuta 2" i tabellene "Kundetransaksjoner", "Leverandørtransaksjoner", "Hovedbokstransaksjoner", "Åpne kundeposter" og "Åpne leverandørposter".Fast "Valutakurs 2"   Fast «Valutakurs 2» Har du kryss i dette feltet, kan du ikke overstyre verdien i feltet "Valutakurs 2" i tabellene "Hovedbokskontoer", "Driftsmidler" og "Bilag". Det er ikke mulig å endre verdien i feltet "Valutakurs 2" i tabellen "Oppdaterte bilag". Hvis adgangsgruppen til brukeren har funksjonsadgang til å "Endre valuta 2 på transaksjoner", kan feltet også bli endret i tabellene "Kundetransaksjoner", "Leverandørtransaksjoner", "Hovedbokstransaksjoner", "Åpne kundeposter" og "Åpne leverandørposter".   Beregn "Beløp i valuta 2" fra "Beløp i valuta" Har du kryss i dette feltet, blir "Beløp i valuta 2" beregnet ut fra feltet "Beløp i valuta". Du kan ikke endre i feltet feltet "Valutanr 2", i tabellene "Åpne kundeposter", "Åpne leverandørposter", "Hovedbokstransaksjoner", "Kundetransaksjoner", "Leverandørtransaksjoner" og "Driftsmiddeltransaksjoner", hvis feltet "Beløp" er 0,00. Har du kryss i dette feltet kan ikke feltet "Valutanr 2" redigeres hvis "Beløp i valuta" er 0,00. Dette forhindrer at du ved en feiltakelse kan endre feltet "Valuta 2" når beregningsgrunnlaget for "Valuta beløp 2" er 0,00. Da vil også korreksjonstransaksjoner for bare "Valuta beløp 2" bli endret og det er ingen mulighet til å få den opprinnelige verdien tilbake. Hvis parameteret Beregn ”Beløp i valuta 2” fra ”beløp i valuta” er slått på må du registrere valutaforhold i ”valuta 2” tabellen.   Obligatorisk valuta 2 ved oppdatering bilag Hvis du har kryss i dette feltet, må feltene "Valutanr 2", "Valutakurs 2" og "Beløp i valuta 2" ha en verdi for å at bilaget skal bli oppdatert. Husk også å aktivere differanse kontroll på valuta 2 under «Debet/Kredit kontroll» i tabellen Bedrftsopplysninger.   Alle transaksjons- og saldotabeller inneholder opplysninger om valuta 2, beløp i valuta 2 og valutakurs 2. Dette gir mulighet til å hente rapporter i alternativ valuta enn den regnskapet føres i.  Ved utskrift av resultat- og balanserapporter har du mulighet til å velge rapporteringsvaluta.         Manuell valutajustering Vil du justere saldo på konto ihht gjellende valutakurs, kan dette gjøres manuelt. Du må da opprette egen bilagsart og i kolonne Bilagsart behandling må du krysse av for «Ikke oppdater valutabeløp». På denne måten justerer du kun beløp i NOK og saldo i valuta forblir uendret.  Dersom du kun vil oppdatere beløp i valuta eller valutabeløp 2 må du endre bilagsartbehandling i henhold til dette eller lage ny bilagsart. Dette kan være aktuelt ved differanse i beløp i valuta på reskontro som følge av feil valutakurs på matching.     Valutakorreksjon   Hensikten med valutakorreksjoner er å justere valutaposter i henhold til aktuell kurs ved rapporteringstidspunktet for å få regnskapet så riktig som mulig. NB! Denne rutinen skal kun benyttes for reskontro slik at tidligere valutakorreksjon blir reversert når post er oppgjort. Du kan bruke valutakorreksjon for beregning av endringer for hovedbok men valutakorreksjon må ikke gjennomføres da det ikke er reversibelt. I tabellen Valutakorreksjoner angir du konteringsregler for kalkulerte kursdifferanser. Du registrerer kontoer for tap/gevinst i balansen og resultatregnskapet. Du kan ha flere rader for samme kontotype med forskjellige kontointervall.   Eksemplet nedenfor viser hvordan du kan registrere i Tabellen Valutakorreksjoner.       Feltet Kontotype inneholder følgende valg i dialogen: Kunde Leverandør Hovedbokskonto Driftsmiddel I feltene Fra kontonr og Til kontonr registrerer du fra og til verdier for henholdsvis kunde-, leverandør og hovedbokskontonummer. Du bør vedlikeholde tabellen Valutakurser. Ved en kursregulering på en bestemt dato regulerer Visma Business med reguleringskurs i følgende prioriteringsrekkefølge: dagens kalkylekurs senest registrerte kalkylekurs før reguleringsdato den kalkylekursen du har angitt i tabellen Valuta dagens salgskurs senest registrerte salgskurs før reguleringsdato den salgskursen du har angitt i tabellen Valuta     I tabellen Bedriftsopplysninger finner du feltet Maks Valuta korreksjon hvor du angir maksimalt akseptert kursdifferanse i prosent og standard valuta. I feltet Valutakorreksjonsserie legger du inn bilagsserie som blir brukt ved postering av kursdifferanser.   Eksempel Eksemplet nedenfor viser hvordan du kan foreta en kursregulering fra tabellen Kundetransaksjoner.     Du kjører behandlingsmenyvalget "Valutakorreksjon" og får opp dialogen "Valutakorreksjon". Her velger du kursreguleringsdato. For å få riktig kursregulering forutsetter det at tabellen Valuta er vedlikeholdt. Behandlingsmenyvalget oppdaterer tabellen Valutakorreksjonsdata. Hvis det er generert linjer uten x i feltet Akseptert må du manuelt angi x på disse postene for at Visma Business skal kunne behandle de videre.   Eksemplet viser kursdifferansen i standard valuta. Dette beløpet blir postert som kursgevinst på den resultatkontoen du har angitt i tabellen Valuta korreksjoner. Det er nå klart for å oppdatere posten med behandlingsmenyvalget Oppdater valutakorreksjon.   Behandlingsmenyvalget oppdaterer feltene for valutakorreksjoner i tabellen Kundetransaksjoner. Se bilde nedenfor.   Kursgevinsten blir postert i en bunt med opprinnelseskode Valutakorreksjon. Visma Business lager bilaget pr. valuta, og valutanummeret blir angitt i feltet Ekstra tekst på bilagslinjen.   Hvis du foretar en ny kursregulering med lavere kurs slik at det blir et kurstap, lager Visma Business to nye bilag til tabellen Bilag når du kjører menyvalget Oppdater valutakorreksjon. Det ligger da et bilag med tilbakeføring av tidligere postert differanse og et med postering av ny differanse. Etter at fakturaen er innbetalt ligger det fremdeles en verdi i feltet Siste Valutakorreksjonsbeløp. Du må da foreta en ny kursregulering for å kunne tilbakeføre den siste kursreguleringen. Du bør derfor alltid ta hensyn til poster med verdi i feltene Restbeløp og Siste Valutakorreksjonsbeløp, når du gjør et utvalg på reskontroposter som du ønsker å kursregulere.  
Vis hele artikkelen
03-08-2021 14:27 (Sist oppdatert 03-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2099 Visninger
Webfaktura og Visma Business synkroniserer data mellom hverandre. Dette kan eksempelvis være fakturaer og kunder opprettet i Webfaktura som skal synkroniseres til Visma Business. Når innbetalinger blir bokført i Visma Business kan disse også synkroniseres til Webfaktura slik at kunden selv kan ha oversikt over åpne kundeposter. I denne artikkelen vises kjente problemstillinger og hvordan du kan feilsøke dersom synkroniseringen mellom systemene skulle stoppe opp.    Logger og tabeller involvert i Webfaktura: I feilsøking er følgende logger og tabeller viktige å kjenne til, og bruke.  Application.log, webfaktura.log, tekst-bedriftsvariabler, tekst-systemvariabler Application.log viser problemer med tilkoblinger som for eksempel hvis det ikke er kontakt mellom Visma Business og backend Webfaktura Webfaktura.log viser om tingenes tilstand når det gjelder overføringer til og fra Webfaktura Tekst-bedriftsvariabler er Visma Business klientens oppsett mot Webfaktura synk Tekst-systemvariabler er Visma Business config mot Webfaktura synk som for eksempel brukernavn og passord, samt aktive/inaktive klienter   WebfakturaSynk: Om det ikke er kontakt med Webfakturaportalen: Kontroller at byråbrukers passord er korrekt  Visma Business integrasjonsbruker må være navngitt bruker "Standard" VBSys Base      4. Hovedklient i Visma Business må eksistere      5. Det må eksistere en rad i navneromtabellen som heter «Webfaktura»:       Overføringslogg Om det ikke blir overført fakturaer fra Webfaktura til Visma Business kan du sjekke status på faktura(er) i overføringsloggen i Webfaktura (1, 9, 0, -1) Loggen kan inneholde mange rader, så husk å sjekke om det er en -1 status som hindrer overføringer langt nede i loggen.   Tips til feilsøking Fakturaer/kunder blir ikke overført fra Webfaktura til Visma Business: Hvis det i loggen står følgende, "Feltet kan bare tilordnes automatisk.." vil dette løses ved å hente opp feltet “Bare + i” i bedriftsopplysninger, og fjerne avhuking på kunde. Dette for å åpne opp for at det automatisk kan opprettes nye kunder i Visma Business som er opprettet i Webfaktura.    Hvis innbetalinger ikke synkes fra Visma Business til Webfaktura: Det kan finnes en blanding av nye og gamle kundenr. Dette kan kan ødelegge sync.  Innbetalinger/åpne poster som vises i Webfaktura hentes fra tabellen “Åpen kundepost” i Visma Business. (Tidligere var det viktig å bruke kolonnen “motref” for å matche innbetalinger, dette benyttes IKKE lenger). Dersom poster er oppgjort er det viktig å sette postene til “Avslutt kundepost” i "Åpen kundepost" tabellen. Manglende ISO-kode i VB Landnr i Webfaktura og Visma Business er ikke synkrone. Hvis det har blitt opprettet en ny kunde i Webfaktura med et landnr som ikke eksisterer i Visma Business må landnr med tilhørende ISO-kode fylles ut i Visma Business.  I disse tilfellene vil hverken kunde eller fakturaen som er generert i Webfaktura bli synkronisert til Visma Business.  Dette kan leses fra webfakturalogg. Når landnr med ISO-kode er opprettet kan en manuell synkronisering kjøres fra Visma Business ved hjelp av WebfakturaSync.   
Vis hele artikkelen
25-06-2021 10:45 (Sist oppdatert 25-06-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1120 Visninger
Periodisering   Du kan kjøre periodisering av bilag fra behandlingsmenyen på bilagslinjen Du vil da få opp denne dialogboksen:       Til start               Standarverdien er satt til 1 som er fra og med neste periode.                             Du kan også sette 0 (null) som betyr fra og med buntens periode. Ved å angi                             minus foran tallet kan du angi perioder bakover i tid   Varighet             Hvor mange perioder periodiseringen skal gå over. Ved å angi et negativt tall                             kan du angi perioder bakover i tid fra startperioden   Konto                 Angi hvilken motkonto som skal benyttes på transaksjonene   Debet/kredit     Angi om motposteringen skal til debet eller kredit   På bilagslinjen kan du hente frem feltet valuteringsdato ( trykk ctrl+o for å hente fra tabellen). Du vil da se riktig valuteringsdato på periodiseringstransaksjonene   Om du får feil – «mangler regnskapsperioder» – Sjekk tabellene regnskapsperioder og avgiftsterminer, at det ligger riktig her mtp periode og år, og periode og år ligger langt nok frem i tid mtp periodiseringen   I noen tilfeller kan det ligge feil i disse tabellene som kanskje ikke alltid er like lett å se. Slett da radene for periodene, og opprett ny rad med riktig regnskapsår og første periode – resten av periodene kan du fylle ut med +.  Det samme kan gjøres i avgiftstermintabellen. Det vil da bli fylt ut med riktige perioder.
Vis hele artikkelen
11-06-2021 15:25
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2351 Visninger
I løpet av mai måned 2021 ser vi at noen kunder har hatt utfordringer med at innbetalingsfiler i Visma.net Autopay er blitt lastet ned flere ganger til Visma Business   For å forhindre dette ble det implemenert endringer i Visma.net Autopay kvelden 1.juni. I tillegg blir det nå utviklet forbedringer i  Visma Business v.16 i forhold til håndtering gjeldende importer av innbetalinger (duplikatkontroll)   For kunder med Visma Business v.15, vil det komme en patch i slutten av juni. For de kunder som ikke oppgradere til Visma Business v.16 ved lansering, anbefaler vi installasjon av patch til Visma Business v.15 når denne releases.
Vis hele artikkelen
08-06-2021 13:55
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1099 Visninger
I denne artikkelen (del1) vises det til hvordan grunnoppsettet i Visma Business og Visma Document Center må settes opp for at Automatisk Ordrematch skal fungere. I del 2 som vil komme noe etter denne artikkelen skal det gåes nærmere inn på selve prosessen.   Forutsetninger: For å komme i gang med order match i Visma Business / Visma Document Center er det  noen forutsetninger som må være på plass.   System: Visma Business Visma Document Center   Lisens: Ordermatch - Visma Business - SKF_ORDER_MATCH Ordermatch - Visma Document Center - Document Center Order Match   Format elektronisk faktura: EHF2.0 / PeppolBis2.0 / PeppolBis3.0   Visma Business   I Bedriftsopplysninger | Ordrebehandling og under Spesialbehandling (Felles) hakes det av for "Ordrematch automatisk fakturamottak" og "Ingen delvis fakturamottak for ordrematch"         "Tillat ikke avvik" må ikke være haket på.           Sett så opp en avvikstoleranse prosent og beløp, - dette i tilfelle enkelte mottatte faktura har feks gebyr/frakt etc. Dette settes i Bedriftsopplysninger.                                 Visma Document Center   I Visma Document Center så settes det hake for "Utfør automatisk ordrematching for støttede dokumenter" under fanen "Ordrematch"                 Legg så til en Ordre-profil under System | Visma Autoinvoice på klienten som skal benytte Ordrematch som heter "Automatisk ordrematch"                                NB! Det er viktig at produktnummeret som leverandør benytter ligger i feltet "Produktnr hos lev." i "Leveringsalternativ" tabellen i Visma Business. Dette for at innkjøpsordre skal kunne matche faktura mottatt fra leverandøren.                          
Vis hele artikkelen
03-06-2021 15:17 (Sist oppdatert 03-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1555 Visninger