Mine områder
Hjelp

Tips i forhold til forhold til Lønn under Permittering og hvordan en skal føre dette.

19-03-2020 12:46 (Sist oppdatert 20-03-2020)
  • 5 Svar
  • 1 liker
  • 5975 Visninger

Det er kommet et forslag om endring i arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til 2 dager.

Dette er foreløpig ikke lovfestet, slik at det fortsatt vil være 15 dager som gjelder.

 

Følg med på nyheter og på NAV sine sider for å holde dere oppdatert.

Legger ved en link til NAV:

Permitteringer-som-følge-av-koronaviruset

 

Bedriften skal betale antall lønnspliktige dager, de resterende dagene skal betales av NAV

 

Legger ved forslag til lønnsarter dere kan benytte ved registrering av lønnspliktige dager.

LØNN UNDER PERMITTERING Timelønn

LØNN UNDER PERMITTERING Fastlønn

 

Lønn under Permittering Timelønn

Behandlingsregler:

perm1.JPG

*Disse avkrysningene som er haket av under Danner grunnlag for, er kun et eksempel hos oss.

Dette er noe dere må ta stilling til hva som skal benyttes hos dere.

 

Styrekoder:

perm2.JPG

*Anleggsartene er kun også et eksempel hos oss, dere kan ha andre

 

Koder:

perm3.JPG

*Konto er også kun et eksempel hos oss.

 

 

Lønn under Permittering Fastlønn

Behandlingsregler

perm4.JPG

*Disse avkrysningene som er haket av under Danner grunnlag for, er kun et eksempel hos oss.

Dette er noe dere må ta stilling til hva som skal benyttes hos dere.

 

Styrekoder:

perm5.JPG

 

Koder:

perm6.JPG

*Konto er kun et eksempel hos oss

 

 

Fraværsregistrering:

 

Følgende skal føres i fraværsregistrering

EKS:

Om en av deres ansatte er permittert f.eks fra 16.03-2020 til 31.03.2020

Skal dette føres slik i fraværsregistreringen

 

fravær1.JPG

 

fravær2.JPG

Her skal dere benytte kode 10 for Permittering

 

fravær3.JPG

Her velger dere % satsen deres lønnstaker er permittert

 

fravær4.JPG

Her huker dere av for A-melding

 

Send A-melding nå uansett hvor lenge deres lønnstaker er permittert slik at NAV og Altinn mottar dette. Sørg for å fylle ut nødvendige skjemaer i forhold til permittering. 

 

I Contracting kan man ikke sende inn kun startdato, selv når man ikke vet hvor lenge permitteringen/permisjonen varer.

Man må derfor sette en startdato og en sluttdato på registreringen, men dersom det viser seg at den går videre må sluttdato endres i Fraværsregistreringen før man sender A-melding. 

Permisjonen skal rapporteres så lenge sluttdato ikke er nådd og det er siste innmeldte dato som gjelder (det gjelder både start- og sluttdato).

 

Det skal kun rapporteres på en linje, selv om permitteringen går over flere måneder.

 

 

 

 

Kommentarer
av Jørgen Flemming Johannessen

Felt for A-melding kun tekst.JPG

Det står at det skal hukes av for A-melding. Hos oss et dette et tekstfelt?

av Hege Johansen2

Hei

Kommer det ikke opp slik når du legger inn fraværskode 10

 

amelding2.JPG

 

 

av Jørgen Flemming Johannessen

Sorry! Lå en linje (grå) for høyt i tabellen. Uvant med dette skjønner du. Takk og takk!

Dagrun Silseth
CONTRIBUTOR **
av Dagrun Silseth

Er det nødvendig å legge inn to linjer i fraværsregistreringen dersom den som er ute i permittering er innom og jobber 7,5 timer en dag?

Jeg har lagt inn start dato og en sluttdato. Inne i denne perioden har han en arbeidsdag. skal det da lages to linjer. startdato, dato for dagen før arbeidsdagen som sluttdato. Så ny linje. Dato dagen etter arbeidsdag og så en sluttdato.. Har vært i kontakt med A-meldingen om dette og de kan ikke svar. 

Tone Risto Kjørsvik
CONTRIBUTOR *
av Tone Risto Kjørsvik

Vi har samme utfordringen her, avventer svar 

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"