Mine områder
Hjelp

Visma Scanner - Utnytt automasjonsprosjektet bedre - med å få inn "andre bilag"

04-02-2021 13:43
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 6435 Visninger

Oppdatert 04.02.2021 - Andre dokumenter via Visma Scanner  i seneste versjoner:

 

Etter de siste versjoner har kommet så er det greit å få med seg endinger som er gjort i denne forbindelser. Har delt det opp i seksjoner med versjoner, så man vet hva man har tilgang til eller ikke. Med nyeste versjon øverst – som sier hvilken endring/forbedring som har kommet.

 

Fra og med 15.10

Før så ble dokumenter som var skannet inn med Visma Skanner, som ikke var inng faktura eller kreditnota – håntert med at de la seg rett i arkivet til VDC– og samtidig inn som en bunt i ERP systemet som man kunne oppdatere.

Nå kan man få slike dokumenter også via «Nye Dokumenter» i VDC, og kan behandle der etter eget ønske med flyt etc.

Slike dokumenter kan være :

 • Kvitteringer
 • Purringer
 • Betalinger
 • Andre

For å få inn slike ting på «vanlig» måte må man aktivere dette og gjøres på denne måten:

Verktøy > Innstillinger > Generelt

 

Skanner1.PNG

Og forutsetter også at man i konfigurering Autoinvoice fra Visma Business er satt på mottak av bilag som før.

 

 

 

 

 

Fra og med versjon 15.0:

 

Da har vi splittet opp VDC servicene i flere egne servicer – stor fordel for store installasjoner å fordele jobben på flere servicer.

 

skanner2.PNG

For å kunne kjøre disse i konsoll som vi kaller det, så må aktuell tjeneste stoppes først og så finne frem til aktuell programfil og kjøre denne som Admin. F eks filen som heter Visma.Workflow.Server.AutoinvoiceService.exe og ligger som default i \Visma\Document Center\Server mappen.

Og da kan man også få sjekket og justert pri på de oppgavene som de forskjellige gjør.

F eks denne oppgaven som håndterer nedlastning fra Autoinvoice

List tasks – får visualiserer den hvilken pri på disse oppgavene

Vil man justere hyppigheten på en oppgave skriver man Setpriority 1 15 – dersom man vil endre oppgaveId 1 til 15

 

skanner3.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS! Se nederst i dette tipset for potensielle feilkilder, samt hjelpeteksten i fra VB

 

Beskrivelse av prosessen (Informasjon hentet fra Release notes VB Byrå):

 

Gjennom automasjonsprosjektet har vi også utviklet en ny og viktig tilleggsfunksjon for løpende innsending av «Andre bilag».

Det er viktig at kunden kan gjøre sin del av jobben uavhengig av regnskapsfører og uten involvering fra regnskapsfører sin side.

Vi har derfor videreutviklet vår relativt nye app - Visma Scanner – til også å kunne håndtere «andre bilag» og sende dem via AutoInvoice til Visma Business.

Med «andre bilag» mener vi her bilag som verken er faktura eller bankbilag og som derfor uansett må behandles manuelt på en eller annen måte.

Disse bilagene trenger normalt ikke å bli behandlet med en gang. Når disse bilagene blir sendt fra Visma Scanner går de rett til AutoInvoice som automatisk videresender dem til Visma Document Center uten noen form for behandling. Dokumentet lagres så i Visma Document Center og informasjonen om bilaget sendes så ubehandlet til en ny tabell i Visma Business for senere bokføring.

Dokumentene samles opp i denne nye tabellen i Visma Business og ligger der inntil det er naturlig for regnskapsfører å se på dem og behandle dem.

Følgende skjer:

 •  Bedriften læres opp til å ta løpende bilder av alle «andre bilag» med Visma Scanner. I Visma Scanner skjer ingen tolking av slike dokument, men kunden kan allikevel skrive inn en kommentar til sin regnskapsfører og eventuelt fortelle hva dokumentet gjelder og hvordan det skal/bør bokføres.
 • Når alt er OK trykker brukeren på send-knappen og Visma Scanner sender bildet til AutoInvoice.
 • AutoInvoice sender bildet utolket til Visma Document Center.
 • Visma Document Center videresender informasjonen om dette dokumentet, inkludert dato, Visma -ID og eventuell melding til Visma Business
 • Informasjon om disse dokumentene blir lagret i en ny tabell i Visma Business for «Andre bilag» uten å generere bunter og bilag.
 • Et helt nytt behandlingsvalg har kommet til i Visma Business for overføring av disse dokumentene (andre bilag) til bilagsregistrering og behandling. Behandlingen kan skje løpende eller etterskuddsvis.

skann1.PNG

Regnskapsfører bokfører disse bilagene når det er mest hensiktsmessig (f.eks. i slutten av hver periode eller termin) via et nytt behandlingsvalg i Visma Business.

Følgende parameter må settes i AutoInvoice for å aktivere Visma Scanner til å ta imot «andre bilag»:

Skann2.PNG

 

Bokføring av «Andre Bilag» i Visma Business:

Først av alt må ønsket bilagsnummerserie settes opp for for disse transaksjonene.

«Andre bilag» er fast knyttet til nummerserie «Diverse» og i standard malfirma er denne nummerserien knyttet til bilagsnummerserie 6.

 

Skann3.PNG

Behandlingen av «andre bilag» fra Visma Scanner skjer i en ny fane i selve bilagsregistreringen. Her kobler vi den nye tabellen «Inngående regnskapsdokumenter» til eksisterende tabeller «Bunt» og «Bilag».

 

skann4.PNG

 

I øverste del av vinduet vises alle ikke behandlede dokumenter fra Visma Scanner.

Herfra gjennomgås og vurderes dokumentene via behandligsvalget «Vis dokument».

skann5.PNG

 

Dokumenter som ikke skal behandles, markeres som «Ingen ting å behandle» enten ved et «x» i feltet «Ingen ting å behandle» eller ved avkryssing i feltet «Status».

skann6.PNG

Marker deretter ett, flere eller alle gjenværende dokument i tabellen «Inngående regnskapsdokument» og velg behandlingsvalget «Behandle dokument».

Vær oppmerksom på at det blir laget en ny bunt hver gang dette behandlingsvalget kjøres.

Det vil derfor som regel være fornuftig å markere alle beslektede dokumenter eller rett og slett alle dokumenter innenfor samme periode slik at de blir bokført i samme bunt.

skann7.PNG

 

Når behandlingsvalget kjøres blir det opprettet en bilagslinje per dokument. Bilagslinjene blir også tildelt bilagsnumer fra bilagsnuerserien for «Andre bilag», men uten kontonummer og beløp.

I tillegg blir de behandlede dokumentlinjene tildelt de samme bilagsnummer som bilagslinjen. Dermed er det sporbarhet mellom regnskapsdokument-tabellen og bilagslinjene.

skann8.PNG

 

De behandlede dokumentene forsvinner fra den øverste delen av vinduet ved lagring, men de blir allikevel bli liggende i tabellen «Inngående regnskapsdokument» med status «Sendt til bokføring».

skann9.PNG'

 

Du kan nå fortsette med bokføring av bilagslinjene nederst i dette vinduet eller flytte deg til den ordinære fanen for bilagsregistrering. Vi anbefaler å gå til den ordinære fanen. Der du er vant til å være og mest funksjonalitet er tilgjengelig.

skann10.PNG

 

Mulige feilkilder:

 

Denne importen kjøres av en egen task i VDC server og heter Visma.net Autoinvoice other documents import. 

Denne er fra og med versjon 14.10 satt med en prioritet på 15

Kjøres det med tidligere versjoner av VDC, så anbefales det å øke denne til 15 (tidligere stod denne til pri 30) - spesielt i store installasjoner med mange klienter og brukere.

 

Det de store byråene opplevde var at denne oppgaven kjørte så sjeldent, ref pri 30 at den aldri kom til denne oppgaven (task) - og noen har til og med restart av server hver natt.

Derfor viktig å få satt denne til høyere pri dersom dere også opplever at denne ikke gjør ferdig jobben.

 

Hjelpefilen i VB: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/reference/r_other_incoming_docum...

 

Kommentarer
Britt Hanne Strømsøyen
CONTRIBUTOR **
av Britt Hanne Strømsøyen

Hei,

 

Er det mulig å finne igjen ¨andre bilag¨ i Approval? eller ser vi dem bare i Visma Document Center? 

Jørn Wiik
CONTRIBUTOR ***
av Jørn Wiik

Av og til så består kvitteringer etc av 2 eller flere sider. Hvordan løses dette best ved scanning av faktura og ved scanning av kvittering?

Bidragsytere
Meld deg på fagkonferansen 16. og 17.februar
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"