Mine områder
Hjelp

Hvordan komme i gang med driftsmiddelrutinen

01-11-2019 10:00
  • 1 Svar
  • 5 liker
  • 1496 Visninger

Denne rutinen finner du i Global ved å gå på Rutiner Diverse regnskap / Driftsmidler og avskrivning

 

Denne rutinen er et hjelpemiddel for å gi oversikt over driftsmidler og avskrivninger, og den skal også være til hjelp for å lage avskrivninger.

 

Per i dag støttes kun lineære, regnskapsmessige avskrivninger i den automatiske rutinen. Rutinen er foreløpig kun knyttet til regnskapssiden av Visma Global, og benytter standard bilagsregistrering for manuell registrering av de ulike transaksjoner som tilhører et driftsmiddel.

 

For å komme i gang med rutinen:

Informasjon om driftsmiddel, driftsmiddel gruppe, driftsmiddel saldogruppe og driftsmiddel parameter fylles inn på fane 2-5. Dette danner grunnlaget for forslaget som genereres på fane 1.

 

Sørg for at bilagsarter er opprettet under fane 5

1.png

 

Aktiver så driftsmiddel og fyll inn leverandørnummer

2.png

 

Gjør et innkjøp med bilagsart 8600, D 1230 (balansekonto under kontoinformasjon fane 2, den er ofte også 1280) og K Leverandør. Husk å legge inn driftsmiddel.

3.png

 

Ser så at driftsmiddelet oppdateres med anskaffelsesbeløp

4.png

 

Rutinen Avskrivning er ment som et hjelpemiddel for generering av avskrivninger for et eller flere driftsmidler.

 

Angi perioden du ønsker å beregne avskrivningene til. Hvilken dato rutinen setter som "fra" finner du god forklaring på i F1-hjelpen. Du kan gjøre en rekke begrensninger av hva som skal tas hensyn til i forslaget. Enten ved å angi det som et intervall, eller en bestemt driftsmiddelgruppe, saldokode og/eller driftsmiddel. Deretter genererer du forslaget ved å klikke "Generer forslag". Ønsker du at noen av linjene slettes fra forslaget, kan du markere linjen(e) og trykke på Delete-tasten.

 

På venstresiden kan du også velge bunt typen du ønsker, for så å velge "Generer bunt" og få generert en bunt av avskrivningsforslaget. Når bunten er ferdig generert, kan du gå til Rapportering / Journaler for å oppdatere bunten.

 

"Status og meldinger" viser status for rutinen og eventuelle meldinger hvis feil oppstår.

 

Mer utfyllende og generell informasjon om hele denne rutinen finner du i F1-hjelpen.

driftsmiddel.png

Kommentarer
mikaelp86
CONTRIBUTOR *
av mikaelp86

Jeg får bare "Bilagsnummeret er ugyldig" når jeg prøver å generere bunt her.

 

Hva kan være feilen?

Bidragsytere
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"