Mine områder
Hjelp

Bilgodtgjørelse - 2022

26-06-2018 09:54 (Sist oppdatert 14-03-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 6861 Visninger

Satser 2021

Type godtgjørelse   Statens sats Trekkfri sats Overskudd
0 - 10.000km Norge og utland 4,03 3,50 0,53
  *Tromsø 4,13 / 4,03 3,50 0,63 / 0,53
  El Bil 4,03 3,50 0,53
Over 10.000km Norge og utland 4,03 3,50 0,53
  *Tromsø  4,13 / 4,03 3,50 0,63 / 0,53
  El Bil 4,03 3,50 0,53

Det er ingen skille over og under 10 000 km slik det har vært i tidligere år.

* Tillegget for tjenestekjøring i Tromsø er opphevet.
I stedet gis et tillegg på kr. 0,10,- pr. km. dersom den ansatte fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen. Det må redegjøres nærmere for denne utgiften.

Automatisk håndtering i Visma.net Expense

Vi anbefaler bruk av Visma.net Expense.

Den ansatte kan selv registrere reise - og utleggsrefusjoner. Løsningen kvalitetssikrer data og du opplever at reiseregningene alltid kommer korrekt inn i Visma Lønn etter at de er godkjent av nærmeste leder / lønningsansvarlig.

Visma.net Expense er en skybasert tjeneste som alltid er tilgjengelig og oppdatert ihht. lover og regler. Da slipper du som lønningsansvarlig å tenke på dette - og de ansatte vil få en enklere hverdag!

 

Manuell registrering i Visma Lønn

I følgende eksempel og oppsett så følges "statens reiseregulativ". Et firma kan velge å benytte skattefri sats isteden for "statens reiseregulativ", men dette er styrt av inngått arbeidsavtale / tariffavtale. Hvis ditt firma velger å følge skattefri sats har du den lønnsarten du trenger. Fra nå vil det kun være standard lønnsart 100 / (500).  

 

MERK! Hvis du bruker Visma.net Expense trenger du ikke å følge understående eksempel. 

Hvis ditt firma skal følge "statens reiseregulativ" krever dette at det finnes flere lønnsarter i Visma Lønn.

Eksempel

1. En ansatt har vært på tjenestereise og får dekket bilgodtgjørelse 9000km. 

Vi har i vårt eksempel brukt standard lønnsart 100.  Lønnsart 100 er koblet til lønnsart 103 slik at antall kilometer registrert på art 100 automatisk overføres til lønnsart 103 for beregning av skattepliktig del. 

lønnsart 100 1.PNG

 

MERK!

Skillet på over og under 10 000 km er ikke gjeldende. Det vil si at dere ikke skal bruke standard lønnsart 101 lenger. Gå på standard lønnsart 100 og videre på arkfane "5 - Lønnsart tilleggsopplysninger". Fjern kjeding til lønnsart 101, "Akk. nr. ved kjeding" og "Grense ved kjeding". 

Lønnsarten skal fortsatt være koblet til lønnsart 103 - Bilgodtgjørelse, skattepliktig del. 

 

Lønnsart 100.PNG

 

Samme skal gjøres på standard lønnsart 103. Fjern kjeding til lønnsart, "Akk. nr. ved kjeding" og "Grense ved kjeding". 

Lønnsarter som benyttes

Lønnsart 100 - standard lønnsart som brukes i lønnsregistreringen

Lønnsart 103 - skattepliktig del av bilgodtgjørlse

Lønnsart 102 - bilgodtgjørelse el-bil

Lønnsart 104 - skattepliktig del av bilgodtgjørelse e-bil

Lønnsart 108 - ekstra bilgodtgjørelse Tromsø

Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"