Mine områder
Hjelp

Korrigere / nulle ut beløp i feriepengelisten

25-10-2018 09:28 (Sist oppdatert 31-03-2021)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 4821 Visninger

Dersom feriepengelisten står igjen med et beløp som ikke er reelt så finner du fremgangsmåten for å korrigere dette her.

 

Hvis det i tidligere år ikke er utbetalt alle feriepenger så vil disse fremkomme i kolonnen "Tidl. opptjent ikke utbetalt". For å fjerne beløpet fra feriepengelisten så gjør du følgende:

  1. Kopier lønnsart 292, endre behandlingsregel til "1-Beløp".  Legg inn konto 2940. Endre også navnet slik at du forstår ved senere anledning hva lønnsarten kan brukes til. Eksempel på lønnsarten finner du her.
  2. I vanlig lønnskjøring, registrer lønnsart 292 og kjør "Lønnsberegning alle". Det vil nå fremkomme et beløp (det samme som står på feriepengelisten "Tidl opptjent ikke utbetalt").
  3. Registrer samme beløp som fremkommer på 292 i minus på lønnsarten du laget i pkt. 1. Disse beløpene vil nå nulle ut hverandre.
  4. Godkjenn kjøringen.

Resultatet av dette er at kolonnen "Tidl. opptjent ikke utbetalt" nå står til 0- null.

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"