Mine områder
Hjelp

Utbetale feriepenger når ansatte er permittert / har vært permittert

14-05-2020 08:47 (Sist oppdatert 11-05-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 6827 Visninger

I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas.

Dersom det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger.

Da utbetales feriepengene, men siden de ikke har noe lønn fra arbeidsgiver blir det ikke noe trekk for ferien. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt til NAV at de tar ut ferie. 

Du kan lese mer om dette her på Community for Fagområdet for Lønn & HR.

Fremgangsmåte i Visma Lønn

Det er ikke nødvendig å endre arbeidsstatus på den ansatte til "Aktiv" dersom den ansatte har en annen arbeidsstatus.

For å utbetale alle eller deler av feriepengene på en eller flere ansatte, så kan du følge dette brukertipset i avsnittet "Manuelt utbetale feriepenger til en eller flere ansatte".

 

Vi tar for oss noen eksempler:

Ansatt var permittert i 2020 og skal ha utbetalt feriepenger i 2021

Stortinget har vedtatt hvordan feriepenger på dagpenger i forbindelse med covid-19-pandemien skal gjennomføres. Du kan lese mer om dette her. Artikkelen oppdateres også fortløpende når det kommer ny informasjon om de nye midlertidige reglene.

 

Eksempel - En ansatt var permittert fra 01.04.20 - 30.06.20 og 01.10 - 31.12.20

Den ansatte vil få feriepenger utbetalt fra NAV for perioden den ansatte mottok dagpenger.

Arbeidsgiver skal utbetale feriepenger tilgode opptjent i 2020, og trekke i lønn for x antall dager den ansatte skal ha ferie.

Trekket skal gjennomføres basert på lønnsgrunnlaget den ansatte har på tidspunktet ferien taes.

 

 1. Ansatt er også delvis permittert på tidspunktet ferien taes
  Den ansatte må rapportere på meldekortet om uttak av ferie.
  Arbeidsgiver skal utbetale feriepenger tilgode opptjent i 2020 og trekke i lønn basert på lønnsgrunnlaget den ansatte har på tidspunktet  ferien taes.
  F.eks. er den ansatte 50% permittert, så skal trekket gjennomføres ut i fra 50% av lønnsgrunnlaget til den ansatte.

 2. Ansatt er også 100% permittert på tidspunktet ferien taes
  Den ansatte må rapportere på meldekortet om uttak av ferie.
  Arbeidsgiver skal utbetale feriepenger tilgode opptjent i 2020 men ikke utføre lønnstrekk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Videre finner du en generell veiledning om hvordan utbetaling av feriepenger og trekk i lønn skal gjennomføres for en permittert ansatt.

 

Ansatt er 100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas

 1. Utbetal feriepenger manuelt ved å bruke standard lønnsart 290 - Feriepenger tilgode
  Legg inn ønsket beløp / antall dager som tilsvarer de dagene den ansatte skal ha ferie.
 2. Trekk i lønn for ferie skal ikke gjennomføres da den ansatte må melde i fra på meldekortet til NAV at vedkommende tar ferie.

Tips! Dersom mange / alle er permittert så kan du bruke rutinen for generering av feriepenger og fjerne haken(e) for trekk i lønn under feltet "Håndtere fastlønn (trekk angis i minus)".
Du kan også gjøre utvalg på ansatte.

Rutinen for generering av feriepenger finner du under "Rutiner / Registrering / Generering feriepenger".

 

Ansatt er <100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas

 1. Utbetal feriepenger manuelt ved å bruke standard lønnsart 290 - Feriepenger tilgode
  Legg inn ønsket beløp / antall dager som tilsvarer de dagene den ansatte skal ha ferie.
 2. Trekk i lønn for ferie ved å bruke standard lønnsart 285 - Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling.
  Den ansatte skal trekkes i lønn tilsvarende de dagene den ansatte tar ferie. Husk at dagssatsen må gjenspeile prosentandelen den ansatte jobber.
 3. Husk også å overføre fastlønn som den ansatte skal ha i den aktuelle perioden.

Eksempel: En ansatt er permittert 50% og skal ha 1 uke ferie.

Den ansatte har kr. 50 000 i månedslønn i 100% stilling.

Ferie og permittering.PNG

 

MERK! Hvis de ansatte står med arbeidsstatus 6 - Permittert uten lønn i fanen Ansattopplysninger, vil lønnsart 285 - Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling bli slettet etter lønnsberegning på grunn av denne statusen. For å trekke de ansatte i lønn må du lage en kopi av 285 og regne ut satsen manuelt på kopilønnsarten. 

 

Firma ønsker å utbetale alle feriepenger i juni selv om den ansatte er 100% permittert

Bruk lønnsart 290 - Feriepenger tilgode og utbetal hele beløpet. Du trenger ikke å legge inn et antall eller beløp i lønnskjøringen da lønnssystemet vil hente fram hele beløpet etter at du lønnsberegner.

 

 

Relaterte brukertips

Permitterte og feriepenger - er det gjort riktig lønnstrekk? 

 

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"