Mine områder
Hjelp

Revisors signering på FOU, lønns- og pensjonskostnader og andre dokumenter

13-02-2024 20:07 (Sist oppdatert 20-03-2024)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 537 Visninger

Kontrolloppstilling for lønns-og pensjonskostnader er plassert i næringsspesifikasjonen som en del av seksjonen 'Andre forhold'. Den skal signeres av revisor når virksomheten er revisjonspliktig.

 

Periode & År markerer informasjonsområdet med signeringskrav av revisor, på tilsvarende måte som område for 'forskning og utvikling' dersom det er opprettet.

 

Etter signering av klient vil revisor få anledning til å signere de markerte områdene på Altinn, før informasjonen leveres endelig til Skatteetaten.

 

Virksomheter som ikke leverer skattemelding eller selskapsmelding skal avstemme på samme måte som andre forhold i regnskapet avstemmes.

 

Det er ingen formkrav til avstemmingen, og den skal heller da ikke signeres av revisor.

 

Generelt kan det sies at dersom et selskap leverer dokumenter/opplysninger som skal signeres av revisor, blir de pr definisjon revisjonspliktige og må krysse av for revisjonsplikt på de rette stedene på skattemeldingen før innsendingen. Da vil dette plukkes opp av skatteetatens signaturtjenester og revisors signatur vil bli påkrevet.

 

Har ikke selskapet valgt revisor må dette gjøres og registreres rette steder for at vedkommende revisor skal få signert forsendelsen. 

 

En presisering vedrørende FOU:

Om et selskap er revisjonspliktig eller ikke angis under foretaksopplysninger uavhengig av FoU.
FoU skal alltid signeres av revisor og systemet setter automatisk alltid "Ja" på at forskningsprosjektet skal signeres av revisor på skattemeldingen.
Det stemmer at selskap uten revisjonsplikt og der revisor skal signere må ha rollen "Revisorattesterer".

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"