avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Tid

Sorter etter:
Support, bestillinger og andre kundehenvendelser vil bli håndtert som tidligere.  Det vil si at du registrerer din supportsak via hjelpemenyen inne i Visma Tid eller direkte via kontaktskjema her i Visma Community.    Via Visma Tid: Hvis du har rollen Administrator eller Superbruker, kan du gå til  Support | Send melding og trykk deretter på linken Opprett supportsak i Community   Via Visma Community:  Trykk på Support ikonet, og deretter Support og kunnskapsdatabase   Du blir nå rutet videre til en side hvor du må bekrefte brukeren din med kode som blir sendt på mail.    Nå skal du opprette ny sak ved å trykke på Ny sak.   Fyll inn Kunde, Produkt (Visma Tid), Prioritet, Emne/Overskrift og Saksbeskrivelse .  Trykk på Lagre sak.    Vi vil da motta din henvendelse og besvare den så raskt vi kan.   Kommune kunde: Du kan ringe   03468, eller 2149255 -  køvalg 32.
Vis hele artikkelen
14-10-2020 10:50 (Sist oppdatert 26-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1258 Visninger
    1. Du må sørge for at det er generert dager i arbeidstidskalenderen for 2020.  I dette brukertipset ser du hvordan det gjøres:  Arbeidstidskalender - Hvordan generere dager for nytt år    2. Du må overføre feriedager og generere feriedager for 2020.  I dette brukertipset ser du hvordan det gjøres:  Hvordan overføre feriedager til nytt år    3. Dersom virksomheten din benytter timebank eller timesaldo må denne overføres eller nullstilles ved overgang til 2020.  Nederst i dette brukertipset ser du hvordan det gjøres:  Timebank/timesaldo - overføre eller nullstille ved nytt år      Vær oppmerksom på at det vanligvis er mange henvendelser i årsskiftet og det må påregnes noe lengre svartid enn normalt. 
Vis hele artikkelen
16-12-2019 10:19 (Sist oppdatert 05-01-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 1211 Visninger
Hvis firmaet ditt benytter timebank kan du velge om timene i timebanken skal kunne overføres til nytt år, eller om de skal nullstilles ved årsskifte.  For å kunne utføre disse valgene må systemet være korrekt satt opp.    Nedenfor får du en full veiledning fra A til Å for å kunne overføre eller nullstille timebank ved nytt år.    Begynn med å opprette eller kontrollere at du har reg.typen som kreves.    Gå til Administrator | Grunndata | Reg.type    Finn reg.typen med følgende opplysninger, eller opprett den som beskrevet nedenfor.   ID: OVERF Navn: Korreksjon timebank *(timesaldo) Kategori: Flyttet fra ifjor til timebank *(timesaldo), korreksjon Prosjektfaktor: 100 min/maks: -300 / 300 Aktiv for: Kun aktiviteter Tilgjengelig for: ikke for ansatte *(Hvis du benytter timesaldo gjelder samme oppsett, og du må opprette/kontrollere reg.type)       Det er viktig at reg.typen har et vesentlig høyt antall på minimum/maksimum for at overføringen skal kunne gjøre uten feilmelding.    Reg.typen skal nå kobles til en aktivitet.   Administator | Prosjekt | Aktivitet   Opprette aktivitet for Overføre timebank timer mellom år - reg. Type som over.    ID: 00X Navn: Korreksjon timebank *(timesaldo) / Overføre timebanktimer *(timesaldotimer) mellom år Reg.type: korreksjon timebank *(timesaldo) (ikke vis) Timetype: Ikke arbeid (ikke vis) Arbeidstype: Ikke arbeid (ikke vis) Gangtid: Ingen (ikke vis)  Status: Startet Bruk kontrakt: Huk av, fra og til-dato må settes.    *(Hvis du benytter timesaldo gjelder samme oppsett, og du må opprette/kontrollere reg.type)       Administrator | Firmainnstillinger | Registrering   Finn oppsettet for Aktiver timesaldo- og timebankoverføring .  Oppsettet må være likt som vist under.        Selve overføringen eller for å nullstille timebanken/timesaldoen gjøres under menyvalget Godkjenner | Timesaldo   Velg år 2020 - trykk på Vis - Velg Timebank/Timesaldo Under Overføres til neste år vil du nå se saldoen for den ansatte, her kan du velge om du skal overstyre timene, nullstille dem eller overføre timene som de er.    Overføringen må gjøres pr. person.        Merk! Overføring er kun mulig å gjøre etter vi er inne i nytt år.
Vis hele artikkelen
05-01-2021 08:30 (Sist oppdatert 05-01-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1270 Visninger
Fra tirsdag 27.10.20 vil du få et varsel i registrering bildet hvis du forsøker å legge inn en timeføring med 0 timer.          Du vil som regel oppleve å få dette varslet når du registrerer ferie, fravær eller annen timerføring som skal gjelde for hele dagen.  Årsaken til dette er at du eller den ansatte er knyttet til en arbeidstidskalender som har mer enn 0 timer i normaltid, og forsøker å registrere 0 timer.    Løsning: Du kan enten knytte den ansatte til en arbeidstidskalender slik at normaltiden for dagen blir 0 timer så lenge den ansatte ikke skal ha noe fast arbeidstid. Du kan lese om hvordan dette gjøres i dette brukertipset.  Eller, du kan endre reg.typen som benyttes til timeføringen til å ikke gjelde for hele dagen.  Gå til Administrator | Grunndata | Reg.type finn den aktuelle reg.typen og trykk på Endre.  Ta så vekk haken for Er hele dagen og Lagre.    Du og den ansatte må da registrere inn faktisk antall timer når denne reg.typen skal benyttes.    Hvis det er flere reg.typer som er satt opp til å gjelde hele dagen, og det ikke er aktuelt å knytte en arbeidstidskalender til den ansatte, anbefaler vi å utføre denne endringen på alle reg.typer som gjelder for hele dagen.    Nytt: Dersom normaltiden til deg eller den ansatte er 0 timer, vil dere ikke oppleve å få varsel ved heldagsregistreringer som er 0 timer.  Denne endringen gjelder fra 10.11.2020
Vis hele artikkelen
29-10-2020 14:34 (Sist oppdatert 10-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 351 Visninger
Regjeringen har utvidet retten til egenmelding (frem til 1. Juni 2020) og omsorgsdager (sykt barn) ifbm. Korona-pandemien (Covid-19). Her er våre anbefalinger til hvordan dette løses på best måte i Visma Tid.
Vis hele artikkelen
12-10-2020 13:30
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 471 Visninger
Nå har det kommet en ny funksjonalitet som gjør at du kan endre avdeling for flere ansatte av gangen. 
Vis hele artikkelen
05-05-2020 12:04 (Sist oppdatert 05-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 501 Visninger
I forbindelse med Covid-19 viruset er det kommet nye regler om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler og pemittering.  Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Covid-19 vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på  regjeringen.no.   Nedenfor finner du fremgangsmåten for hvordan dette kan føres i Visma Tid   Begynn med å opprette to nye reg.typer for fraværsføring.  Administrator | Grunndata | Reg.type Trykk på +Ny - Merk! Lønnsart og fraværskode trengs bare å fylles ut dersom du overfører fil til Lønn og Fravær.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Administrator | Prosjekt Søk opp Fravær og Ferie prosjektet og trykk på Endre, gå deretter til fanen Aktivitet og trykk på +Ny ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Slik vil det da se ut i registreringsbildet for den ansatte:     
Vis hele artikkelen
27-03-2020 17:24 (Sist oppdatert 27-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 608 Visninger
For å kunne nå Visma Tid fra Visma.net Home siden din må du gjøre følgende:   Gå inn på www.tid.visma.com  Legg inn brukernavnet ditt og passord - trykk så på Visma Connect knappen:      Vil da få opp Visma.net innlogg, legg inn brukernavn og passord på visma.net brukeren din og trykk på Logg inn:   Nå er Visma Tid brukeren din koblet mot Visma.net brukeren din.  Du vil få opp ikonet for Visma Tid inne på home.visma.com siden.     
Vis hele artikkelen
19-03-2020 12:05
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 663 Visninger
Det finnes 3 ulike arbeidstidskalendere, Uten generator , Enkel generator og Avansert generator . Bildet nedenfor viser ikonet for de ulike kalenderne.  Kalkulator - Enkel kalender Kalkulator  - Avansert kalender ingen ikon - Uten generator     Hvilken type kalendere dere har i bedriften, kan enkelt kontrolleres eller endres ved å gå inn på menyvalget Administrator | Arb.tidskalender | Administrer arbeidstidskalender trykk på tannhjulet og velg Endre kalender .    Hvilken type generator kalenderen har, styrer hvordan du skal generere dager for nytt år.    Nedenfor finner du en oversikt over de 3 ulike arbeidstidskalenderne.  Arbeidstidskalender uten generator Administrator | Arbeidstidskalender | Administrer arbeidstidskalender   Denne type kalender benyttes som regel hvis den ansatte har samme vakttype hver dag, men den kan også benyttes hvis den ansatte har varierende skiftarbeid hvor det benyttes flere vakttyper pr uke.    Hvis det benyttes samme vakttype hver dag kan du trykke på tannhjulet  og velg  Fyll dager . Du setter inn Fra og Til dato for kalenderen, velger vakttype og tar stilling til om vakttypen også skal legges inn på lørdag og søndag, samt helligdager. Trykk på Lagre for å generere dagene i perioden du har valgt.      Hvis den ansatte har skiftarbeid eller varierende arbeidstid, hvor det benyttes ulike vakttyper, og de ansatte får mulighet til å “bytte” vakter må du trykke på tannhjulet og velg  Repeter dager .  Velg ukene for nå turnusen starter, og når den slutter i Fra periode, og legg inn Til periode uke 1-53 i 2020.  Vi anbefaler at man genererer dager for 1 år av gangen når man har turnus.  I bildet nedenfor er det er skiftarbeid eller varierende arbeidstid som går over 3 uker, hvor jeg har valgt en periode som stemmer overens med start og slutt på turnusen. Dette er noe som må kontrolleres før man velger å repetere dager.      Arbeidstidskalender med enkel generator Administrator | Arbeidstidskalender | Administrer arbeidstidskalender   Denne typen kalender kan også benyttes hvis de(n) ansatte har en vakttype hver uke, men du ønsker at kalenderen skal automatisk generere nye dager for neste år.   Trykk på tannhjulet velg  Endre kalender  og deretter  Endre generator , sett dato for når nytt år skal automatisk genereres og Lagre.      Eller du kan trykke på tannhjulet og velg Generer dager. Du kan da velge mellom å generere for neste år eller for en periode som vist i bildet nedenfor.        Arbeidstidskalender med avansert generator Administrator | Arbeidstidskalender | Administrer arbeidstidskalender   Denne typen kalender kan brukes hvis det er varierende arbeidstid fra dag til dag, eller uke til uke. Vanlig at denne benyttes for ansatte med turnusordning.    Trykk på tannhjulet og velg  Endre kalender  deretter  Endre generator , sett dato for når nytt år skal automatisk genereres.   OBS! ved årsskifte må det sjekkes om kalenderen går riktig iht oppstart i nytt år på ukenummer, dette kan være en utfordring der uke 1 i arbeidsplanen slutter i året og starter på nytt i neste år.     Eller du kan trykke på tannhjulet og velg Generer dager. Du kan da velge mellom å generere for neste år eller for en periode som vist i bildet nedenfor.     
Vis hele artikkelen
29-11-2019 14:23 (Sist oppdatert 13-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1137 Visninger
Under Godkjenner |Timesaldo |Timebank  får du en oversikt over alle ekstra timer opparbeidet fordelt per måned og totalt.  Her får du opp visning totalt per avdeling og per person. Du kan se hva som har gått inn til timebank, ut fra timebanken og  helt til slutt vises den totale timesaldoen på linjen for Saldo.   For å utbetale  opparbeidede timer må reg.typen for utbetaling og prosjektet med aktivitet være opprettet. Gå inn på Administrator | Prosjekt og trykk på "Endre" for å kontrollere om det ligger en slik aktivitet der. Hvis ikke så må du opprette denne aktiviteten lik bildet nedenfor. Gå til Administrator | Grunndata | Reg.type og se om denne er opprettet. Hvis ikke må den opprettes slik som bildet nedenfor. NB : Riktig lønnsart og konto må du fylles inn i henhold til lønnsartregister og kontosett i lønnssystemet ditt.   Når du har kontrollert prosjekt og reg.type kan timene utbetales. Gå da til Godkjenner | Uke - ansatt og velg hvilken dato som timene skal registreres på. Velg prosjektet, aktiviteten, antall timer, legg inn en kommentar, status godkjent og Lagre. Da kan du  se ekstralønnen under Godkjenner | Timesaldo | ekstralønn. Hvis du ikke ser dette feltet, så må du skru det på under Administrator | firmainnstillinger | Saldoer og timebank ved å hake på "vis ekstralønn i timesaldooversikt".  
Vis hele artikkelen
03-12-2019 12:44 (Sist oppdatert 03-12-2019)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 932 Visninger
Rutine ved nytt år: Legg inn standard feriedager i det nye året Finne ut hvilke ansatte som skal ha overført feriedager fra i fjor Endre feriedager for de aktuelle ansatte. Enten overføre fra i fjor eller justere antall feriedager Når du skal legge inn standard feriedager i det nye året (her vist som år 2020) går du til Godkjenner | feriedager. Her velger du riktig år som det skal legges inn feriedager for året. Huk av for ansatt/-e og klikk på  for å få opp valget «Legg til feriedager.   Her ser du antall ansatte du har valgt, og du kan legge inn antall feriedager f.eks antall 25, og klikk på Legg til feriedager. De ansatte er da blitt oppdatert med 25 feriedager for det nye året året.   Dersom du har ansatte som har igjen gjenstående feriedager fra i fjor, kan du se dette ved å velge fjoråret (her vist som år 2019), og se på saldoen i gjenstående feriedager på de ansatte. Hvis disse skal overføres til neste år så velger du året du ønsker å overføre de til. Marker valgte ansatte og trykk på  for så å velge Overfør feriesaldo fra i fjor. Da vil de vises under saldoen for overført fra i fjor kolonnen når du har valgt å vise feriedager i det nye året.   Husk at haken for Feriedager er oppdatert må stå på for at de ansatte skal få lov å registrere  feriedager for det året.
Vis hele artikkelen
05-09-2019 15:49 (Sist oppdatert 07-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1017 Visninger
Hva er gangtid? Gangtid eller reisetid som det også kalles er brukt i ulike bransjer for å gi den ansatte en viss sats for antall kjørte kilometer, som eksempel 7,5-15 km gir 101,40,- i sats, og 15-30 km gir 168,00,- i sats osv.  Men gangtid kan brukes til mer enn bare kjørte kilometer til en fast sats, det kan også benyttes til registrering av ulike tillegg den ansatte skal ha knyttet til arbeidstiden sin, eller bompenger til en fast sats, registrering av parkering eller firmabiler som den ansatte benytter seg av. Mulighetene er mange!  Er du usikker på om dere kan benytte dere av gangtid, kan du gjerne kontakt med oss på support for veiledning.    For å kunne opprette gangtid krever systemet at du har administrator rolle.    Gå til Administrator | Grunndata | Gangtid   Trykk på Ny knappen øverst til høyre, du vil da få opp registreringsbildet som vist under.    ID må være unik, denne brukes ved integrasjon og ved SMS-registreringer.  Navn må fylle ut, og anbefaler at denne beskriver godt hva som skal registreres Ansattfaktor  benyttes ikke, og feltet kommer til å bli fjernet Prosjektfaktor for å beregne timer i prosjektregnskap. Verdien “ 100 ” tilsier at 1 time er registrert = 1 time registrert i prosjektregnskapet.  Fakturaart må være enten artikkelnummer, varenummer eller produktnummer fra ERP-systemet ditt, for at dette skal kunne fordeles korrekt på de ulike kundene må dere bygge opp denne fordelingen i ERP-systemet.  Lønnsfaktor for å beregne lønnstransaksjoner. Verdien “ 100 ” tilsier at 1 time er registrert = 1 time overført til lønnsubetaling. Verdien “ 1 ” for å generere lønnstransaksjon på 1 i stedet for timetall. Hvis Lønnsfaktor er utfylt, kreves det at Lønnsart også er utfylt.  Lønnsart brukes for integrasjon, må være lik nummeret på lønnsarten det skal utbetales fra via lønnssystemet.  Konto1 for kostnadsføring på konto, må være lik nummeret i lønnssystem/regnskap.    Krever kommentar huk av dersom det skal være påkrevd å legge inn kommentar ved registrering.  Standard angir om denne skal komme opp som standard ved ny sms-registrering, dette settes opp via Administrator | Oppsett visning Trykk på Lagre for å lagre, eller Avbryt for å angre og gå tilbake til oversikten.  
Vis hele artikkelen
16-10-2019 11:30 (Sist oppdatert 06-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 649 Visninger
Overføre, angre og ferdigstille fakturabunt     For å kunne overføre fil til et ERP system må klienten din i Visma Tid være satt opp med korrekt innstillinger fra en av våre konsulenter. Hvis dere benytter manuell registrering av føringer til ERP systemet, og nå ønsker å benytte filoverføring i stedet, kan dere ta med oss på mail: konsulent@visma.com     Gå til menyvalget Lønn/faktura | Fakturabunt eller Faktura | Fakturabunt       Dato fra-til styrer hvilken periode du tar ut timer for fakturering.  Bare ferdigstilte prosjekter hak av dersom du ønsker å fakturere på grunnlag av kun ferdigstilte prosjekter Fakturer per aktivitet hak av dersom du ønsker å fakturere per aktivitet Bare ferdigstilte aktiviteter hak av dersom du ønsker å fakturere på grunnlag av kun ferdigstilte aktiviteter.  Hvis ingen av boksene er huket av vil alle prosjekter som har fakturerbare timer ført på seg komme opp som forslag til hva som kan faktureres.  Deretter må du flytte grunnlaget du ønsker fra Skal ikke fakturere til Skal fakturere .  Hvis alle grunnlagene skal faktureres kan du med fordel trykke på Velg alle og benytte pilene mellom boksene for å flytte dem over til skal fakturere.  Buntid kan du legge inn hva du ønsker, f.eks navn på bruker som skal generere bunten, periode og år: celbru (bruker) oktober 2019.  Trykk så på Generer bunt for å danne fakturafilen.    Når bunten er generert kan du velge å ta ut ulike rapporter for å kontrollere timene som skal overføres til ERP systemet under Tannhjulet nederst til høyre på siden.    Trykk deretter på Overfør fakturafil for at systemet skal danne fakturafilen som du skal laste opp i ERP systemet ditt.    Når fakturafilen er importert, og timene er fakturert kan du Ferdigstill bunt . Da blir den låst, og timene kan ikke lengre overstyres i systemet.    Angre bunt kan benyttes dersom du har generert bunt for feil periode, eller valgt feil grunnlag. Bunten som har blitt generert vil da bli borte, og du kan gjøre de endringene du trenger, for så å generere bunt på nytt.   
Vis hele artikkelen
04-11-2019 12:22
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 549 Visninger
Overføre, angre og ferdigstille lønnsbunt     For å kunne overføre fil til lønnsystemet må klienten din i Visma Tid være satt opp med korrekt innstillinger fra en konsulent. Hvis dere benytter manuell registrering av timer i lønnssystemet, og nå ønsker å benytte filoverføring i stedet, kan dere ta med oss på mail: konsulent@visma.com     Gå til menyvalget Lønn/faktura | Lønnsbunt eller Godkjenner | Lønnsbunt    Eksport-format er forhåndsdefinert i oppsettet av en konsulent, og må samsvare med lønnssystemet du benytter.  Dato fra-til styrer hvilken periode du tar ut lønnstimer for.  Ansatt-type kan settes til Alle , eller velger mellom Fastlønn, timelønn og Innleid .  Avdelinger styrer hvilke avdelinger som skal inngå i lønnsbunten.  Buntid kan du legge inn hva du ønsker, f.eks navn på bruker som skal generere bunten, periode og år: celbru (bruker) oktober 2019.    Trykk så på Generer bunt for å danne lønnsfilen.     Trykk deretter på Overfør lønnsfil for at systemet skal danne lønnsfilen som du skal laste opp i lønnssystemet ditt.  OBS! Du må ikke åpne .CSV filer, da vil du ikke kunne laste den opp i lønnssystemet, og må angre bunten for at du skal kunne generere og overføre fil igjen, som du da kan importere til lønnssystemet.    Når lønnsfilen er importert, og timene er utbetalt kan du Ferdigstill lønnsbunt . Da blir den låst, og timene kan ikke lengre overstyres i systemet.    Angre bunt kan benyttes hvis du som nevnt over, har åpnet lønnsfilen og ikke får importert den eller at du har generert bunt for feil periode, valgt feil ansatt-type, eller avdeling. Bunten som har blitt generert vil da bli borte, og du kan gjøre de endringene du trenger for så å generere bunt på nytt.   Når bunten er generert kan du velge å ta ut ulike rapporter for å kontrollere timene som skal overføres til lønnssystemet under Tannhjulet nederst til høyre på siden.  Lønnsavstemming gir en oversikt over antall timer pr. avdeling, ansatt, prosjekt og lønnsarter.  Lønnsrapport (PDF) får du mulighet til å velge hvilke ansatte og hvordan bunt du ønsker å ta ut rapporten for. Du kan velge om du ønsker å forhåndsvise rapporten direkte i systemet eller om du ønsker å eksportere den til PDF. Rapporten kan settes opp til å sortere pr. prosjekt eller pr. ansatt, dette styres via Firmainnstillinger | Lønn/Eksport.  Lønnsdetaljer får du mulighet til å velge hvilke prosjekter du ønsker å se timedetaljer for. Rapporten gir en oversikt over Dato, Ansatt, Start og stopp tid ved stempling, Antall timer, Reg.type, Timetype, Arbeidstype, Gangtid og Kommentarer. 
Vis hele artikkelen
28-10-2019 14:37 (Sist oppdatert 28-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 630 Visninger
Dersom du ønsker å lage en rapport med ulike målinger kan du sette opp dette ved å lage en egendefinert rapport. Dette gjøres ved å gå inn på Godkjenner | Rapporter og klikk på Ny. Det er mulig å lage egendefinert rapporter under Kontrollør og Administrator, og her er det rettigheter som styrer hvilke felter du har tilgang til.             Her kan du lage en rapport som kan bygges opp med de målingene du ønsker å ha med og hvem den skal være tilgjengelig for. Navn på rapporten er obligatorisk før du får lagret den, og det er viktig å trykke på Lagre profil  for hver fane du gjør endringer da ingen endringer blir automatisk oppdatert. Under Rapport-type er det mulighet for å velge mellom to typer;  Liste  og  Pivottabell.   Under fanen Rapportparameter kan du legge inn ønskede verdier du ønsker at rapporten skal bygges opp med.Her bygges den opp ved  velg parameter hvor du kan du legge til ønskede verdier fra nedtrekksmenyen og klikk på Legg til.   Her er det laget en rapport for å få oversikt over totalt antall timer i år, fordelt på prosjekter. Følgende utvalg er da gjort for å få ut denne informasjonen: Ansatt - Alle Prosjekt - Alle Reg.type - Alle Registreringsgruppe - Arbeidstimer Relativ dato - I år   Dersom du ønsker å endre denne til for eksempel; bestemte prosjekter, ulike reg.typer eller ulike ansatte kan du gjøre utvalg ved å legge til verdier per parameter. Under Relativ Dato er det satt i år, men denne kan også til ønsket periode og kan endres for hver gang du tar ut rapporten.   Under fanen Tabell kan du velge oppbyggingen av rapporten med rader og kolonner, hvor du drar ønsket dimensjon fra kolonnen "Tilgjengelige dimensjoner" og plasserer den i Valgte kolonner eller Valgte rader. Her oppdaterer rapporten seg automatisk, slik at du til enhver tid underveis i valg av dimensjoner kan se hvordan rapportens utfall blir. Husk å trykk på Lagre profil når du er fornøyd med oppbyggingen av rapporten.
Vis hele artikkelen
25-10-2019 09:41 (Sist oppdatert 25-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 766 Visninger
Dersom du ønsker at en ansatt skal få en påminnelse ved manglende registrering av timer, så må dette settes opp flere steder.    1. Under Administrator | Klientinnstillinger | Moduler  kan du sjekke om modulen er aktivisert ved å se om det er haket av for "Aktiver sende SMS". Dersom det ikke er aktivisert, og du ønsker å benytte deg av denne modulen så kan vi hos Visma aktivisere den for deg. Modulen påløper ekstra kostnader med  1 kr pr sms som går ut av systemet.              2. Sett så på varsling under Administrator | Firmainnstillinger og huk av for "Påminnelse". Dersom du ønsker å få kopi via E-post eller SMS, så kan du sette opp dette og velge kopi etter antall dager.      3. For at ansatte skal motta varslingen så må dette settes under den ansatte via Timefangst | Påminnelse og velg "SMS".      4. Deretter må det settes på for avdelingsnivå under Administrator | Avdeling  og huke av for "påminnelse" på den(de) aktuelle avdelingen(e). Dersom du ser at det ikke er huket av for påminnelse, så trykk på den blå endre-etiketten helt til høyre på linjen og huk av for "Påminnelse" og Lagre.    5. For at dette skal fungere må de ansatte som skal motta SMS varsling  ha en arbeidstidskalender. Hvordan du oppretter en arbeidstidskalender kan du lese om i denne artikkelen: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Tid/Slik-oppretter-du-arbeidstidskalender/ta-p/239280   Denne knyttes til denne ansatte og her får du en veiledning om hvordan dette gjøres: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Tid/Endre-eller-knytte-arbeidstidskalender-for-en-ansatt/ta-p/239742    
Vis hele artikkelen
10-10-2019 12:47 (Sist oppdatert 11-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 600 Visninger
I forkant av lønnskjøring er det nødvendig å kontrollere at alle timer er godkjente, slik at ingen timeføringer bli utelatt fra lønnsbunten. Dette kan enkelt søkes frem under Godkjenner - Godkjenne og fanen søk.                           Velg ønsket dato periode, gjerne perioden det skal genereres lønnsbunt for. I feltet for status velges Ikke ennå godkjent, trykk på SØK.   I søkeresultatet vil du da få tilgang til eventuelle timeføringer for valg dato periode som ikke er godkjente.  Det er fra søkeresultatet også mulighet til å godkjenne timene direkte fra bildet ved å huke av timeføringene og trykke på knappen Godkjenne.
Vis hele artikkelen
30-08-2019 14:56 (Sist oppdatert 10-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 645 Visninger
Det kan være kjekt å ta ut rapporter fra Lasteliste til Excel. Dette gjør du fra Lasteliste | lasteliste pr. maskin.                                     Gjør et utvalg på dato fra og til, og velg deretter hvilke maskiner du ønsker å ha med i rapporten. Flytt alltid "Ingen" over til  Velg  for å få opp enhet og varetype i rapporten.                   Til slutt velger du hvilket prosjekt du skal ha ut rapport fra og trykker på "Last ned som XLS".
Vis hele artikkelen
17-09-2019 13:07 (Sist oppdatert 17-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 603 Visninger
Dersom du ønsker å benytte deg av et annet språk i Visma Tid så kan dette enkelt la seg gjøre ved å gå til Min profil.   Her kan du velge ønsket språk i nedtrekksmenyen, og deretter trykk  nederst på siden for at endringen skal tre i kraft.
Vis hele artikkelen
30-08-2019 12:53 (Sist oppdatert 11-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 531 Visninger
Har du glemt brukernavn eller passord til Visma Tid?  Fra innloggingsbildet har du mulighet til å trykke på Glemt brukernavn/passord? Om du husker ditt brukernavn fyller du ut dette og huker av for at du ikke er en robot.  Følg deretter anvisningene på skjermen og fortsett med å trykke Send.   Dersom du ikke husker brukernavnet kan du fylle inn ditt fødselsnummer og deretter følge samme prosedyre som nevnt tidligere. Hvis ditt fødselsnummer ikke er registrert i Visma Tid vil ikke denne funksjonen fungere.  For å registrere ditt fødselsnummer i Visma Tid tar du kontakt med din leder/systemadministrator i løsningen.   
Vis hele artikkelen
30-08-2019 14:19 (Sist oppdatert 11-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 600 Visninger