Mine områder
Hjelp

Ansatte uten full opptjening av feriepenger

19-11-2018 12:20 (Sist oppdatert 22-04-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1930 Visninger

Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling).

 

Eksempler på typiske tilfeller hvor dette kan være aktuelt er dersom:

  • Den ansatte kommer rett fra skolen, og har dermed ikke opptjent fullt  feriepengegrunnlag.
  • Den ansatte har fått en vesentlig endring i lønn, f.eks. ved endring av deltidsprosent eller betydelig lønnsøkning.
  • Den ansatte har hatt permisjon uten full lønn i foregående inntektsår, og dermed lavere feriepengegrunnlag enn normalt.

 

Merk! Dersom den ansatte bytter arbeidsgiver vil den ansatte ha feriepenger opptjent hos tidligere arbeidsgiver, og er dermed pliktig til å avvikle full ferie så fremt feriepengene dekker lønnsbortfallet i ferien.

 

Dersom den ansatte ikke ønsker å avvikle full ferie hos ny arbeidsgiver må den ansatte kunne dokumentere at feriepenger opptjent tidligere inntektsår er lavere enn hva ferietrekket i år vil bli.

 

Når du skal endre antall feriedager for ansatte uten full opptjening skal du kun endre for inneværende år. Dette gjør du i menyvalget Calendar - Ferieadministrasjon - Ferieberegning. Her har du oversikt over alle ansatte og den enkelte ansattes feriesaldo: opptjening.PNG

 

  1. Påse at inneværende år er valgt under Ferieåret
  2. Klikk deretter på den ansatte i listen, og  Endre.
  3. I feltet «ordinære dager» og eventuelt «ekstra dager» skal du legge inn de dagene den ansatte skal trekkes for:2.png

 

Endringen vil kun påvirke årets feriedager. Ved inngangen til neste ferieår vil den ansatte bli tildelt fullt antall feriedager iht. ferieavtalen den ansatte er tilknyttet. 

 

Relaterte brukertips

Endre antall feriedager på ansatte med redusert stilling 

Hva er forskjellen på betalte og ubetalte feriedager

Bidragsytere