Mine områder
Hjelp

Fraværsregistreringer i Calendar som påvirker lønnsutbetaling

08-05-2019 12:43 (Sist oppdatert 13-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1830 Visninger

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.

 

MERK! Payroll bruker timesats fra ansatt. Dvs. at det ikke gjøres noen gjennomsnittsberegning av lønnen. Denne vurderingen må du gjøre som lønningsansvarlig. Hvis du finner at satsen skulle vært noe annet, må du korrigere dette manuelt.

 

Månedslønnede: 

 • Permisjon uten lønn: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108020 - Fravær uten lønn - trekk timer
 • Permisjon ved militærtjeneste: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108020 - Fravær uten lønn - trekk timer 
 • Utdanningspermisjon: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108020 - Fravær uten lønn - trekk timer 
 • Arbeidsavklaringspenger: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108020 - Fravær uten lønn - trekk timer 
 • Ikke legitimert fravær: Antall timer fravær trekkes på lønnsart 108010 - Ulegitimert fravær - trekk timer 
 • Ferie: Dersom du har valgt at ferietrekk skal gjøres løpende, vil beregnet ferietrekk for feriedager i aktuell måned trekkes på lønnsart 16430 - Løpende trekk i lønn for ferie 

 

Timelønnede: 

 • Sykt barn: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108250 - Sykt barn - timer utbetalt
 • Velferdspermisjon: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108110 - Velferdspermisjon - timer utbetalt
 • Permisjon: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108100 - Fravær med lønn - timer utbetalt
 • Pleiepenger barn: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108200 - Pleiepenger - timer utbetalt
 • Pleiepenger nærstående: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108200 - Pleiepenger - timer utbetalt
 • Opplæringspenger: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108210 - Opplæringspenger - timer utbetalt
 • Fleksitid: Antall timer fravær utbetales på lønnsart 108120 - Fleksitid - Timer utbetalt.
 •  

MERK! Dette betyr at du på en timelønnet må reg. timer manuelt når en slik ansatt er syk.

Hvis dere ikke forskutterer lønn til fastlønnede må du manuelt registrere lønnsarten for Stopp fastlønn for perioden dere ikke skal utbetale lønn til den ansatte. 

 

Relaterte brukertips

Inntektsmelding

Stoppe fastlønn når NAV utbetaler sykepenger

Endring i standard lønnsarter fra januar 2021 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips