Mine områder
Hjelp

Hvordan opprette en ny tidskode?

09-03-2018 14:20 (Sist oppdatert 09-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1113 Visninger

Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke
alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i
systemet.

 

Calender - Innstillinger - Koder

Under koder finner du de forskjellige standard kodene du kan gjøre registreringer på. Du kan
velge å gjøre utvalg på venstre side for å se hvilke koder som gjelder for hvilken type
registrering. Alle koder som f.eks. ligger under utvalget Arbeidstid er tilgjengelig for
registrering av arbeidstid for den enkelte ansatte. 

Du kan velge å opprette nye arbeidstidskoder dersom dette er ønskelig. 

Gå til Calendar - Innstillinger - Koder, og trykk på Legg til kode:
ny kode_01.JPG

Vi anbefaler at du velger Kopiere fra eksisterende, og så velger en kode som er tilnærmet lik som mal.  Alternativet Start med blankt er per nå ikke mulig å velge i denne løsningen.
ny kode_02.JPG

Marker koden du ønsker å kopiere fra, og klikk Lage.

Fanekort Vanlig:
ny kode_03.JPG

 

 • Navn: Gi den nye arbeidstidskoden en passende navn. 
 • Kortnavn: Gi den nye arbeidstidskoden et kode på tre bokstaver.
 • Type: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode.
 • Anse som: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Det er ikke mulig å endre dette feltet fordi det er forhåndsdefinert ut i fra hvilken type kode som er kopiert. 
 • Mulig å registrere: Her velger du når koden skal være mulig å registrere. Foreløpig har ikke feltet stor betydning, men ettersom nye funksjoner vil bli tilgjengelig i Calendar vil dette feltet avgjøre når den ansatte kan benytte arbeidstidskoden. Feltet er allikevel av betydning for videre innstillinger av arbeidstidskoden. 
 • Mulig å registrere i prosent: Huk av dersom arbeidstidskoden skal være mulig å registrere i prosent. Valget er lite aktuelt for arbeidstidskoder. 
 • Mulig å registrere i timer: Huk av dersom arbeidstidskoden skal være mulig å registrere i antall timer. 
 • Bare gyldig for del av dag: Huk av dersom arbeidstidskoden kun er gyldig for en del av dagen. 
 • Bare gyldig for hel dag: Huk av dersom arbeidstidskoden kun er gyldig for en hel dag. 
 • En kommentar er obligatorisk: Huk av dersom den ansatte må legge inn en kommentar ved registrering av arbeidstidskoden. 
 • Anse som fraværssøknad: Dette feltet er i utgangspunktet kun i bruk for fraværskoder.
 • Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes: Dette feltet er i utgangspunktet kun i bruk for fraværskoder. 
 • Behandle flere stillinger sammen: Dette feltet er i utgangspunktet kun i bruk for fraværskoder.

 

 Fanekort Terskel:
ny kode_04.JPG

 

 • Kontroll av terskel: I nåværende versjon er det kun mulig å legge inn Tilfelle i dette feltet. 
 • Deling av terskel: Feltet er ikke mulig å endre, og er heller ikke i bruk for arbeidstidskoder. 
 • Reduser ekstra arbeidstillegg: Feltet er ikke i bruk for arbeidstidskoder i nåværende versjon. 
 • Type kontroll: Legg inn hvilken lønnsart som skal genereres i Payroll når arbeidstidskoden benyttes. Legg også inn hvilken enhet som skal benyttes på lønnsarten. Det er også mulig å legge til flere koder som skal genereres sammen, men i nåværende versjon er det kun aktuelt å bruke kontrollen Generer alltid ved bruk av denne funksjonen.

 

Fanene Del av dag og Hel måned er foreløpig ikke i bruk.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips