Mine områder
Hjelp

Lønnsart for registrering, ikke utbetaling

04-10-2019 16:06 (Sist oppdatert 10-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1042 Visninger

Noen bedrifter har faste ansatte som de ønsker skal registrere arbeidstiden sin, eksempelvis for oversikt over arbeidstider eller antall timer jobbet mot et visst prosjekt/arbeidssted. For at timeregistreringen ikke skal føre til utbetaling når man godkjenner en periode må man opprette en egen lønnsart for dette. I tillegg må man opprette en ny kode i Calendar som de ansatte kan benytte for registrering.

Eksempel:

Firmaet ønsker at også de faste ansatte skal registrere timer i Calendar, slik at man kan se hvor mange timer som går med til de forskjellige prosjektene de jobber på. Da de har fastlønn skal de ikke registrere vanlig Timelønn, da dette vil føre til utbetaling av timene ved godkjenning av perioden, og de vil få dette utbetalt på toppen av fastlønnen. Administrator må derfor opprette en ny lønnsart som ikke fører til utbetaling eller innrapportering.

Opprette ny lønnsart for timelønn

 1. Gå til Payroll - Innstillinger - Regler - Lønnsarter, og klikk på knappen Ny lønnsart helt nederst på høyre side:
  ikkeutbetaling_01.png
 2. Velg Kopier fra eksisterende, marker lønnsarten 10100 - Timelønn og trykke Opprett:
  ikkeutbetaling_02.png

 3. Lønnsarten blir nå opprettet, og får en ny ID som ikke slutter på 0, og som viser at dette er en egenopprettet lønnsart. Start med å gi lønnsarten et nytt navn:
  ikkeutbetaling_03.png

 4. På fanekortet Generell informasjon skal vi nå fjerne alt som fører til utbetaling, innrapportering og beregning. Her har vi fjernet tabell under skattbar inntekt, timelønn under FNO-rapportering, og alle andre avhukninger enn at det er en variabel lønnsart:
  ikkeutbetaling_04.png

 5. På fanekortet Visning beholder vi disse avhukningene, og velger Utelat fra lønnsslipp:
  ikkeutbetaling_05.png

 6. På fanekortet Kontering tar vi bort de kontotypene/kontoene som ligger der:
  ikkeutbetaling_06.png

 7. Under Innberetning A-melding setter vi Type beløp til Ingen verdi, da dette ikke er timer som skal innberettes til Altinn:
  ikkeutbetaling_07.png

 8. Under fanekortene Avansert og Tilleggsinformasjon er det ingenting som behøver endres i denne sammenhengen.
 9. Når alle avhukninger og endringer er utført kan lønnsarten lagres:ikkeutbetaling_08.png

 10. Lønnsarten vil nå ligge tilgjengelig for å benyttes som en variabel transaksjon, samt knyttes mot en Calendar-kode.
  ikkeutbetaling_09.png

Opprette en ny kode i Calendar

Når lønnsarten er opprettet kan man opprette en ny kode i Calendar, slik at den blir tilgjengelig for registrering i de ansattes kalender.

 

 1. Gå til Calendar - Innstillinger - Koder, og trykk på Legg til kode:
  ikkeutbetaling_10.png

 2. Marker den eksisterende koden som ligger nærmest det du ønsker å opprette (i dette tilfellet er det koden WH - Timelønn):
  ikkeutbetaling_11.png

 3. Vi gir den nye lønnsarten en nytt navn (Timeregistrering ansatte), og et nytt kortnavn (WH1, hvor WH står for Working Hour):
  ikkeutbetaling_12.png

 4. Under fanekortet Vanlig gjør vi ingen endringer
 5. Under fanekortet Terskel og valget Generer lønnsart skal vi nå knytte den nye lønnsarten vi har opprettet til vår nye Calendar-kode:
  ikkeutbetaling_13.png

 6. Trykk Lagre, og koden ligger nå i listen sammen med de andre kodene

Når den ansatte nå skal registrere timer vil den nye lønnsarten være tilgjengelig for registrering i kalenderen:
ikkeutbetaling_14.png

Om man ønsker at de ansatte KUN skal ha noen få registreringsmuligheter å velge mellom i kalenderen, så kan man sette opp en arbeidstidsordning for dette. Les mer om det her.

Oversikt over de registrerte timene kan man enten ta ut i rapporten Transaksjonsoversikt, som man finner i Calendar, eller rapporten Transaksjoner per konto og kostnadsbærer, som du finner under rapporter i Payroll


Relaterte artikler:

Opprette en ny lønnsart
Hvordan opprette en ny kode for arbeidstid
Skjule arbeidstidskoder for ansatte
Transaksjonsoversikt - Timer

Transaksjoner per konto og kostnadsbærer

Bidragsytere
Aktuelt brukertips