Mine områder
Hjelp

Opprette en ny ferieavtale

04-10-2018 14:47 (Sist oppdatert 30-04-2021)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 2146 Visninger

Visma eAccounting Payroll leveres med 2 standardavtaler for ferie, Feriepenger 12% og Feriepenger 10,2%. Dersom du ikke kan benytte disse standardavtalene må du opprette en ny ferieavtale. Under Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger ligger ferieavtalen som er standard for ditt selskap, og er den som ble valgt under onboardingen av firmaet.


Har du for eksempel en ansatt som skal ha feriepengene utbetalt i august istedetfor i juni, vil det være lurt å lage en egen ferieavtale for denne ansatte, hvor feriepengemåneden er august. Da vil systemet automatisk kjøre vanlig lønn på denne ansatte i juni, og feriepengeberegningen og utbetalingen vil foregå på augustlønnen.
 

For å opprette en ny ferieavtale går du til Calendar - Innstillinger - Selskapsinnstillinger,  og klikker på Legg til feriavtale:

31.png

legg til ferieevtale.PNG


Du får da opp et nytt bilde med mulighet til å kopiere en av de eksisterende ferieavtalene.
MERK: Muligheten til å "Starte med blank" er foreløpig ikke tilgjengelig i denne versjonen. 

legg til ferieevtale2.PNG


Velg hvilken ferieavtale du ønsker å ta utgangspunkt i og klikk Lage.


Fanekortet Vanlig

ny_ferieavtale_01.png


Navn:
 Legg inn ønsket navn på ferieavtalen
Ferietype: Feltet angir hvordan ferieavtalen beregnes. Feltet er ikke mulig å endre.

Ferieåret starter i: I dette feltet er det angitt hvilken kalendermåned ferieåret starter med. Feltet er ikke mulig å endre. 
Ordinære dager: 
I dette feltet er det angitt hvor mange feriedager som inngår som ordinære feriedager pr. ferieår. Feltet er ikke mulig å endre.
Feriepengeprosent: I dette feltet er det angitt hvilken prosent som brukes for beregning av feriepenger. Feltet er ikke mulig å endre.
Dager per uke: Velg hvilken faktor som skal benyttes for beregning av trekk i lønn for ferie.
Utbetalingsmåned for fastlønnede: velg hvilken måned du ønsker utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie. 
Utbetalingsmåned for timelønnede: Velg hvilken måned du ønsker utbetaling av feriepenger. 
Ferietrekk for fastlønnede?: Velg om du ønsker fullt trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales, om du ønsker at ferien skal trekkes fortløpende eller ikke skal ha automatisk trekk.  Hvis du velger Ikke ferietrekkmå du huske å registrere eventuelt ferietrekk manuelt, og stoppe fastlønn, dersom de ansatte KUN skal ha feriepenger utbetalt.

 

Ferietrekk for aldersbestemt ferie: Velg om du ønsker full trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales, om du ønsker at ferien skal trekkes fortløpende eller ikke skal ha automatisk trekk.  Hvis du velger Ikke ferietrekk, må du huske å registrere eventuelt ferietrekk manuelt, og stoppe fastlønn, dersom de ansatte KUN skal ha feriepenger utbetalt.
Ekstra uke fra alder: Feltet gir informasjon om når den ansatte får tildelt en ekstra ferieuke. Feltet er ikke mulig å endre.
Antall dager ekstra uke: I dette feltet er det angitt hvor mange ekstra feriedager som er inkludert i den ekstra ferieuken. Feltet er ikke mulig å endre.
Feriepengeprosent ekstra uke: Feltet gir informasjon om hvilken feriepengeprosent som brukes for beregning av feriepenger for den ekstra ferieuken. Feltet er ikke mulig å endre.
Beregning av feriepenger: velg om du ønsker full opptjening av feriepenger, eller at ferieopptjeningen skal stoppe når grunnlaget for feriepenger når 6G.


Fanekortet Håndtering av feriedager
ny_ferieavtale_02.png

 

Grense for ubetalte dager: Angir hvilken måned som en grensen for når den ansatte skal få tildelt full ferie, eller lavere antall feriedager iht. ferieloven. Feltet er ikke mulig å endre.
Ubetalte dager før grensen: Antall ubetalte dager den ansatte får tildelt før grensen for ubetalte dager. Feltet er ikke mulig å endre.
Ubetalte dager etter grensen: Antall ubetalte dager den ansatte får tildelt etter grensen for ubetalte dager. Feltet er ikke mulig å endre.

Maks forskuddsdager: velg hvor mange dager som maks skal kunne tas på forskudd.

 

Fanekortet Ferielønnsavregning

ny_ferieavtale_03.png

 

Fanen inneholder akkumulatorer for ulike typer feriedager. Vi går ikke gjennom de ulike feltene fordi de ikke er mulige å endre, og skal heller ikke kunne endres pga. funksjonaliteten i systemet.


Fanekortet Sluttoppgjør: 

ny_ferieavtale_04.png

Fanen inneholder akkumulatorer vedrørende sluttoppgjør for ulike typer feriedager. Vi går ikke gjennom de ulike feltene fordi de ikke er mulige å endre, og skal heller ikke kunne endres pga. funksjonaliteten i systemet.


HUSK å knytte ferieavtalen til de ansatte !

 

Relaterte Brukertips

Endre i standard ferieavtale

Automatisk rutine for feriepenger og trekk i lønn for ferie

Knytte ferieavtale til den ansatte 

Kommentarer
Åse Mari Larsen
CONTRIBUTOR *
av Åse Mari Larsen

Hei, 

 

Kun en kommentar.

 

Ser at opprettelse av ferieavtale ikke ligger under selskapasinnstillinger, som det står i beskrivelsen her, men under ferieadministrasjon. 🙂 

seMariLarsen_0-1644834527045.png

 

 

Bidragsytere