Mine områder
Hjelp

Pensjon - Beregne firmaets andel og trekke ansattes andel - OTP

12-04-2021 13:33 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2170 Visninger

Denne funksjonen kan benyttes av firmaer som ønsker at Payroll skal beregne OTP premien og få beregnet og rapportert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag fortløpende og kostnadsfordelt.

Firmaer hvor de ansatte har egenbetaling, benytte denne ordningen.

 

I Employees under Innstillinger - Pensjon kan du legge til firmaets pensjonsinnretning. Fra 1. januar 2021 rapporteres denne opplysningen i a-meldingen. Du må derfor alltid, som et minimum, registrere navn og organisasjonsnummer til firmaets pensjonsselskap her.

 

I tillegg kan du velge å automatisk beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon. I henhold til regelverket kan ansattes trekk ikke være høyere enn firmaets sats, maks totalt 7%. Det betyr at hvis firmats sats er 2% kan ansatte trekkes 2%, men dersom firmaets sats er 6%, kan ikke ansattes trekk være høyere enn 1%. 
Som følge av at dette - har løsningen følgende begrensning:

 • Du kan velge å beregne kun firmaets andel
 • Skal du trekk ansatte også firmaets andel beregnes

MERK: Hvis ditt firma har pensjonsavtale utover 7 G (7,1-12G) så kan ikke ansattes andel være høyere enn firmaets andel, og maks 4%.

 

Slik går du frem:

 1. Klikk Legg til Pensjonsavtale for å opprette en ny pensjonsavtale.
  Skal du redigere en eksisterende pensjonsavtale klikk på de tre prikkene til høyre for pensjonsavtalen og velg
  Rediger pensjon detaljer:
  OTP_03.png

 2. Oppgi organisasjonsnummer og navn på pensjonsselskapet.
 3. Når du huker av feltene Beregne firmaets andel og Beregn ansattes andel  kan du legge inn prosentsats og hvordan trekket skal beregnes.

Knytte pensjonsavtale til den ansatte

Deretter må du knytte pensjonsavtalen til den ansatte i fanen stilling for løpende kalkulering av AGA for firmaets andel og eventuelt pensjonstrekk for ansatte.

 1. Klikk +-tegnet for å knytte den ansatte til pensjonsavtalen:
  Screenshot_32.png

 2. Firmaets / den ansattes andel vil da automatisk bli kalkulert i lønnskjøringen.
  NB! Vær oppmerksom på at systemet vil beregne dette for alle som er med i ordningen, og ikke har innebygget regelverk med hensyn til alder og stillingsprosent.
 3. I eksemplet under beregnes det 2% opp til 7G og 4% på lønn mellom 7,1 til 12G. Og ansattes andel er 2% som da trekkes fra de ansattes lønn.

  otp-oppsett.png

   

 4. Oppgi organisasjonsnummer og navn på pensjonsselskapet.
 5. Når du huker av feltene Beregne firmaets andel og Beregne ansattes andel , må du legge inn prosentsats og hvordan trekket skal beregnes.
  - Hva du skal fylle ut her avhenger av firmaets pensjonsavtale. Du velger fra hvilket steg, hvor G = Folketrygdens grunnbeløp, til hvilket steg firmaets andel skal beregnes.  Eksemplet ovenfor innebærer at det skal beregnes fra første krone (fra 0G).  

  MERK! Feltet "Steg 2- til antall G" må ha  verdier, hvis ikke så trekkes ikke ansattes andel. 


Knytte pensjonsavtale til den ansatte

Deretter må du knytte pensjonsavtalen til den ansatte i fanen stilling for løpende kalkulering av AGA for firmaets andel og eventuelt pensjonstrekk for ansatte. 

 1. Gå til Employees - velg ansatt - fanekort Stilling - Pensjon
 2. Klikk + tegnet for å knytte den ansatte til pensjonsavtalen
  Screenshot_32.png

 3. Firmaets / den ansattes andel vil da automatisk bli kalkulert i lønnskjøringen.

 

Kalkulering i lønnskjøringen

Alle lønnsarter som er huket av for Pensjonsgrunnlag i fanen Generell informasjon er med i grunnlaget for beregning. Har du opprettet egne lønnsarter, er det viktig at du kontrollerer at feltet er huket av hvis lønnsarten skal inngå i grunnlaget for pensjonsberegning:

lart.png


Kontering

Følgende lønnsarter brukes i kalkuleringen (du bør kontrollere kontering på disse lønnsartene og endre om du ønsker annen kontering):

 • 60020 Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel
 • 60030 - Pensjonstrekk, egenandel

 

Lønnskjøring

Slik vises kalkuleringen i lønnskjøringen:

Pensjonstrekk.png

 

Legg merke til følgende:

 • I dette eksemplet er pensjonsavtalen satt opp til å beregnes mellom 1 og 12 G. Systemet trekker derfor fra 1/12 G fra pensjonsgrunnlaget til den ansatte. Med utgangspunkt i G pr 01.04.21 blir beregningen av ansattes andel i dette eksemplet  (50.000 - (101.350/12)) * 2% = 831,-.
 • Lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel er satt opp med "Vises ikke" på lønnsslippen. Du må derfor fjerne haken "Synlig på lønnsslipp" for å vise denne i lønnskjøringen. (se bildet over for hvor du kan fjerne avhukning)

 

NB! Når ansatte slutter, bør du vurdere å avslutte  pensjonsavtalen på den ansatte. Dersom avtalen fortsatt er aktiv, og feriepenger utbetales etter at den ansatte har sluttet vil det også bli beregnet pensjon av dette beløpet.

  

Avstemming

Kalkuleringen som gjøres på lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel, er en foreløpig beregning/avsetning av pensjonskostnad. Denne lønnsart innberettes ikke på de ansatte, men er "hardkodet" slik at arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget blir med i a-meldingen under Pensjon:

 

Screenshot_19.png

 

Vi anbefaler at du avstemmer faktura fra ditt pensjonsselskap med avsetningen på denne lønnsarten pr 31.12, eventuelt løpende gjennom året. Skriv ut rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap som du finner under Rapporter - Standardrapporter i Payroll for aktuell periode. Dersom det er differanse mellom rapportert beløp og faktura fra ditt pensjonsselskap registrerer du dette på lønnsart 60000 - Tjenestepensjon, OTP - firmaets andel - manuell. Er det rapportert et for høyt beløp, registrerer du differansen med negativt fortegn.

 

OBS: Har du tidligere opprettet en egen lønnsart for å beregne ansattes andel, anbefales det å sette en sluttdato på transaksjonen med den siste dagen i måneden hvor dette har blitt beregnet/trukket.

 

MERK! Verdiene som blir beregnet med denne løsningen er ikke informasjon som går videre til pensjonsselskapet. Og er kun interne beregninger i Payroll som du kan benytte videre manuelt.

MERK! Hvis den ansatte slutter for eksempel den 20. i en måned, så sett sluttdato på pensjonstrekket til siste dag i måneden. Hvis ikke så trekkes ikke den ansatte siste måned. 

 

Spørsmål til support

 • Vårt firma ønsker kun ansattes trekk, hva gjør vi da?
  Sett "Steg 1 % sats" og "Steg 2 % sats" til 0.

 

Relaterte brukertips

Rapportere pensjonsselskap i a-meldingen

OTP og pensjon i Payroll

OTP og kontering

Registrere premie OTP og AFP

FNO Bransjestandard - Pensjonsrapport

Pensjonstrekk fra første krone (statlig/kommunal ordning)

Rapportere OTP i tidligere år/periode når du har kjørt lønn i nytt år 

Bidragsytere