Mine områder
Hjelp

Stoppe lønn ved sykmelding/permisjon, når ansatt får syke-/permisjonspenger direkte fra NAV

06-10-2020 16:31 (Sist oppdatert 06-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1473 Visninger

Når en ansatt er sykmeldt må du registrere sykmeldingen til den ansatte i Calendar.

Det samme gjelder permisjoner. Det vil bli generert inntektsmelding på den ansatte i Payroll, hvis fraværet er over 16 dager.

Hvis fraværet varer ut over 16 dager og den ansatte skal motta sykepenger direkte fra NAV, er det ingen automatikk på at fastlønnen stopper i eAccounting Payroll. Du må derfor legge inn dette manuelt på den ansatte.

 

Eksempel 1 - Ansatt er sykmeldt 100%

En ansatt er sykmeldt fra 17. august. Arbeidsgiver betaler sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. fra 17.08 - 01.09. Deretter skal den ansatte få sykepenger direkte fra NAV.

 

Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner - Faste og deretter Legg til transaksjon:

 • I feltet Fra dato velger du fra hvilken dato den ansatte skal få sykepenger fra NAV, i dette eksemplet 02.09.20.
  MERK: Dersom du utlønner etterskuddsvis (dvs den ansatte får lønn opptjent i august utbetalt i september), må du forskyve denne stopp-datoen til måneden etter; dvs 02.10.20.
 • Hvis sluttdato for sykmeldingen er ukjent kan du la feltet stå åpent. Dette innebærer at den ansatte vil få fastlønn for 1 dag i september og ingen fastlønn de påfølgende månedene så lenge Til dato ikke er angitt.
 • I feltet lønnsart velger du 10090 Stopp fastlønn.
 • Dersom den ansatte har en gradert sykmelding kan du angi dette i feltet Faktor. Er den ansatte 60% syk angir du 0,6 i feltet faktor:
  Screenshot_32.png

 

Eksempel 2 - Ansatt går fra 100% sykmelding til 50% 

Den ansatte i eksemplet over går over i 50% sykmelding fra 29. september.

 

Hent opp den ansatte i Employees, velg Transaksjoner - Faste og klikk på transaksjonen Stopp fastlønn.

 • I feltet Sluttdato velger du 28.09.20 som er datoen 100 % sykmelding stopper:
  Screenshot_33.png

 • Klikk Lagre.
 • Velg deretter Legg til transaksjon, for å legge til stopp fastlønn på nytt.
 • I feltet Fra dato velger du 29.09.20.
 • Hvis sluttdato for sykmeldingen fortsatt er ukjent kan du la feltet stå åpent.
 • I feltet lønnsart velger du 10090 Stopp fastlønn.
 • I feltet Faktor velger du i 0,5, da den ansatte er 50% sykmeldt:
  Screenshot_35.png

I dette eksemplet vil den ansatte få 50% fastlønn for 2 dager i september og 50% av fastlønnen de påfølgende månedene så lenge Til dato ikke er angitt.

 

Forskuttering av sykdom/annen fravær

I fanen A-melding/NAV i Employees finnes det felter for å angi om bedriften forskutterer sykdom eller annet fravær på ansatt. Disse feltene brukes pr i dag kun som en informasjon på Inntektsmeldingen og har ingen annen praktisk funksjon:

Screenshot_37.png

 

Relaterte brukertips:

Stoppe firmabil ved permittering

Digital inntektsmelding i Payroll

Fraværskoder som påvirker lønn

Bidragsytere