Mine områder
Hjelp

Transaksjoner - Inngående saldo / Hittilverdier

27-08-2018 15:22 (Sist oppdatert 04-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2667 Visninger

Etter at den ansatte er lagret med påkrevde opplysninger rundt arbeidsforhold og stilling, vil du få opp en ny fane i bildet Employees / Oversikt, på hver person. Under fanen Transaksjoner kan du registrere  Faste og  Variable transaksjoner på den ansatte, i tillegg til Inngående saldo eller Hittil-verdier.

Inngående saldo

På fanen Transaksjoner - Inngående saldo kan du håndtere inngående saldo. For eksempel kan du legge til inngående saldo fra et tidligere brukt system eller legge til feriepenger som er opptjent forrige inntektsår:

IS saldo.png

 
For å opprette ny inngående saldoer, klikk på Legg til inngående saldo:

2.PNG

  

Datoen blir automatisk satt til den 1. i inneværende kalendermåned, men denne kan endres til hvilken som helst dato etter startdatoen til den ansatte.
legg til IS.PNG


Transaksjonsdato: 
Legg inn datoen som transaksjonen skal være gyldig fra. Skal du legge inn f.eks. feriepenger som er opptjent forrige inntektsår, anbefaler vi å bruke 01.01 inneværende år som dato.

Lønnsart: Lønnsartene hentes fra Payroll. Et sett med ferdige lønnsarter ligger allerede i systemet ved oppstart. I dette bildet kan du hente opp alle lønnsarter som er merket med lønnsartgruppen «Inngående saldo». Avhengig av hvordan lønnsarten ellers er definert, vil det komme opp ulike felter som vil være valgfrie eller påkrevd å fylle inn, f.eks. «Beløp» eller «Antall».

Lønnsartene som er tilgjengelig for inngående saldo:

 • 110000 - IS Bruttolønn – brukes for all bruttolønn utbetalt i inneværende år.
 • 110010 - IS Forskuddstrekk – brukes for all forskuddstrekk trukket i inneværende år.
 • 110030 - IS Kilometergodtgjørelse, antall kilometer – brukes for utbetalt kilometergodtgjørelse inneværende år. Lønnsarten har betydning for grensen mellom høy og lav sats dersom dere benytter statens satser.
 • 110040 - IS Elektronisk kommunikasjon – brukes for hele det skattemessige beløpet den ansatte har fått ang. elektronisk kommunikasjon inneværende år. Lønnsarten er av betydning for når den ansatte passerer skattepliktig grense.
 • 110050 - IS Avsatte feriepenger ordinære, fjoråret – brukes for ordinære feriepenger som er opptjent tidligere år, og som skal utbetales i inneværende år. 
 • 110060 - IS Avsatte feriepenger ekstra uke, fjoråret - brukes for feriepenger for personer f.o.m. 59 år, som er opptjent tidligere år, og som skal utbetales i inneværende år.
 • 110070- IS Avsatte feriepenger ordinære, årets – brukes for feriepenger som er opptjent i inneværende år og som skal utbetales neste år.
 • 110080 - IS Avsatte feriepenger ekstra uke, årets - brukes for feriepenger for personer over 59 år, opptjent i inneværende år og som skal utbetales neste år.
 • 110230 - IS Avsatte feriepenger, fjoråret Svalbard -  brukes for ordinære feriepenger som er opptjent på Svalbard tidligere år, og som skal utbetales i inneværende år
 • 110240 - IS Avsatte feriepenger, årets Svalbard - brukes for feriepenger som er opptjent på Svalbard  i inneværende år og som skal utbetales neste år.
 • 110250 - IS Avsatte feriepenger ekstra uke, fjoråret Svalbard - brukes for feriepenger for personer f.o.m. 59 år, som er opptjent på Svalbard tidligere år, og som skal utbetales i inneværende år.
 • 110260 - IS Avsatte feriepenger ekstra uke, årets Svalbard - brukes for feriepenger for personer over 59 år, opptjent på Svalbard i inneværende år og som skal utbetales neste år.


  MERK: Dersom bedriften har feriepengeprosent over 12,34% må opptjente feriepenger splittes,  og overskytende registreres på følgende lønnsarter:

 • 110210 - IS Avsatte feriepenger utover ordinære, fjoråret - brukes for ordinære feriepenger utover 12,34% opptjent tidligere år, og som skal utbetales i inneværende år. 
 • 110220 - IS Avsatte feriepenger utover ordinære, årets  - brukes for feriepenger utover 12.34 % som er opptjent i inneværende år og som skal utbetales neste år.

Ved innleggelse av inngående saldo anbefales det å benytte rutinen for Masseoppdateringer.

 

Kostnadsbærere: Kostnadsbærertypene som tidligere er registrert i Employees vil fremkomme i bildet slik at du kan knytte en kostnadsbærer til den gitte transaksjonen. Dersom ingen kostnadsbærere legges inn på lønnsarten vil kostnadsbærerne oppgitt på den ansatte være gjeldende. 
Beskrivelse: Her kan du legge inn en beskrivelse om ønskelig.

 

Merk! Ikke alle inngående saldoer vises på lønnslippen enda. Dette kommer i en senere versjon av Payroll. 
Inngående saldoer vises som standard ikke på sammenstillingsoppgaven til de ansatte. Dersom det allikevel ønskes at inngående saldo skal vises på sammenstillingsoppgaven, må det opprettes flere lønnsarter for Inngående saldo, hvor det også legges inn lønnsbeskrivelse og fordel for hver av ytelsene. Det anbefales da å benytte sammenstillingsoppgave fra tidligere år for å legge inn inngående saldo i Visma.net Payroll, fordi lønnslippen ikke sier noe om hvordan hver enkelt lønnsart er innrapportert.


Relatert brukertips:

Feriepengeliste
Lønnsoppgave/Sammenstillingsoppgave til ansatte som har med tall fra tidligere lønnssystem

Automatisk rutine for feriepenger og trekk i lønn for ferie

Transaksjoner - Faste 

Transaksjoner - Variable

Masseregistrere transaksjoner

Import av transaksjoner (CSV-fil)

 

Bidragsytere