Mine områder
Hjelp

Yrkesbil fordelsbeskattning pr. kjørte kilometer

23-11-2018 10:52 (Sist oppdatert 30-09-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2019 Visninger

Det kom nye regler for skatt av fordel ved privat bruk av yrkesbiler i 2016. Reglene gjelder for arbeidstakere som bruker følgende yrkesbiler:

 • Varebil klasse 2 eller
 • Lastebiler under 7501 kilo

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 1. Sjablongmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
  Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000. Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2 og små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil.
 2. Individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk (kilometersats).
  Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb.

 

Metoden for individuell verdsettelse innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer med en sats på kr 3,40 (pr. 2019) per km.

Med private kilometer menes:

 • Kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
 • Annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring utover det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.


I Payroll løses dette på følgende måte:

 1. Varebilen må være opprettet som en firmabil i Bilregisteret, med typen Varebil klasse 2/lastebil < 7501 kg:

  yrkesbil_01.png

  TIPS: Det er feltet "Navn" som vises når du skal velge bil inne på de ansatte. Det er derfor en fordel om du legger inn et navn som gjør at du kjenner igjen bilen. 

 2. Deretter må denne bilen knyttes til den ansatte. Når bilen er valgt, kan du nå velge å enten bruke beregningsmetoden Listepris (sjablongmetoden) eller Kilometer per måned. For individuell verdsettelse må du her velge Kilometer per måned:
  yrkesbil_02.png

 3. Når denne metoden velges, må du deretter legge inn en variabel transaksjon, for å få registrert antall kilometer. Lønnsarten som skal benyttes heter 310260 - Kilometer Yrkesbil klasse 2 / Lastebil < 7501 kg
  MERK!  Les mer om denne LA 310260 nederst i arikkelen. 
  Du trenger kun å registrere dato og antall, da satsen (3,40 pr. 2019) hentes fra et skript som ligger på lønnsarten:
  yrkesbil_03.png

 4. I lønnskjøringen vil du kunne se satsen og utregningen:
  yrkesbil_04.png

 5. I a-meldingen vil denne lønnsarten bli innrapportert med følgende beskrivelse:
  Yrkesbil_05.png

 

MERK! Om lønnsart 310260:

Lønnsart 310260 er en vanlig variabel lønnsart som ikke har noen validering og som dermed kan benyttes når som helst.
Det vil si at lønnsarten kan benyttes selv om det ikke er knyttet noen firmabil til den ansatte. Dette vil føre til at a-meldingen vil feile, da det ikke finnes noen registreringsnummer.
Det er også mulig å bruke denne lønnsarten selv om du har valgt å bruke sjablongmetoden.

 

Hvis du benytter denne lønnsarten feil, det vil si benytter lønnsarten uten at det er lagt opp yrkesbil på den ansatte, vil a-meldingen feile.

 

Hvis du har brukt lønnsarten feil, må følgende gjøres for å rette:

 1. Legg til firmabil på den ansatte
 2. så må en ny lønnskjøring opprettes for å generere ny a-melding (i den nye lønnskjøringen vil det ikke fremkomme noen tall, men A-meldingen vil være korrigert).

 

Relaterte brukertips

Ekstrakjøring

Bilregister - Opprette firmabil / yrkesbil

Fast bilgodtgjørelse, automatisk reduksjon når det leveres kilometergodtgjørelse 

Endre satsen for manuell registrering av bilgodtgjørelse

 

Bidragsytere