Mine områder
Hjelp

Parametere på fraværskodene / koder - opprette fraværskode

29-04-2016 24:57 (Sist oppdatert 20-07-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3304 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.  

 

På kodene kan du angi ulike parametere som påvirker løsningen.

For å ende eller se på koden, gå til Calendar | Innstillinger | Koder

 

Det viktigste / vanligste først.

Om du ønsker at leder skal varsles (e-post) ved registrering av fravær, må fraværskoden være definert som "Anse som fraværssøknad". 

Hake for det betyr at fraværet må godkjennes, og det skjer i Approval. Den (de personer) som kan godkjenne  vil varsles (e-post) når en ansatt registrerer slikt fravær. 

fraverskode1.png

 

Mulig å registrere med klokkeslett - bruker kan angi fra og til tid, og antal timer blir beregnet.

Mulig å registrere i prosent - kan da registrere fraværet i prosent.

Mulig å registrere i timer - kan registrer et antall.

Bare gyldig for en del av dag - kan da ikke registreres over flere dager.

Bare gyldig for hel dag - kan da ikke registreres i timer eller prosent.

En kommentar er obligatorisk - den ansatte må legge inn kommentar. Bør fjernes hvis du har kjøpt pakken Start eller Pluss fordi her er det lønningsansvarlig som registrerer fraværet og da er det unødvendig å ha et slikt krav.

Anse som fraværssøknad - fraværet må godkjennes av den som er satt opp som godkjenner av fravær. Bør fjernes hvis du har kjøpt pakken Start eller Pluss fordi her er det lønningsansvarlig som registrerer fraværet, eller det blir importert,  da er det unødvendig å ha et slikt krav.

 

Innenfor skjematid - kun mulig å bruke koden innenfor angitt arbeidstid for den ansatt. Hvis arbeidstiden da er angitt fra 0800 til 1600, lar koden seg ikke registrere med tidspunkt 1700.

Utenfor skjematid - kun mulig å bruke koden utenfor angitt arbeidstid for den ansatt. Hvis arbeidstiden da er angitt fra 0800 til 1600, lar koden seg ikke registrere med tidspunkt 1500.

Alltid - klokkeslett har ikke noe å si.

 

Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes: Huk av dersom du ikke skal kunne registrere fraværet før den ansatte har vært ansatt en viss tid. 
Behandle flere stillinger sammen: Du må også ta stilling til om det skal behandles flere stillinger i sammen. Det vil si hvis en ansatt har byttet stilling slik at det er satt sluttdato på det ene arbeidsforholdet og opprettet ett nytt arbeidsforhold så skal den ansatte kunne registrere fravær (som f.eks. permisjon) så lenge oppholde mellom de to stillingene er under 14 dager. 

Fanen Terskel

FravKodeTerskel.png

Her finner du om koden er knyttet til en lønnsart eller ikke. 

MERK! Selv om det ligger en lønnsart på koden, betyr ikke det at lønnen blir endret for den ansatte. Dette styres av lønnssystem og lønnsartens effekt der.

 

Det vil ofte være en linje "1 Forskuttert" og "2 NAV" dette gir da mulighet for å ha forskjellige lønnsarter i forhold til om firmaet forskutterer eller overlater til NAV ved sykdom eller permisjon.

Fanen Rapporter

FravKodeRapporter.png

Verdiene på denne fanen avgjør hvordan denne koden fremkommer på de forskjellige rapporter. Verdiene på denne fanen har kun betydning for Visma.net Payroll.

Relaterte brukertips

Fravær som påvirker lønn i Visma.net Payroll

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"