Mine områder
Hjelp

Generering av avgiftsoppgave i Visma.net ERP

19-09-2019 16:09 (Sist oppdatert 20-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2623 Visninger

Denne artikkelen beskriver hvordan avgiftsoppgaven i Visma.net ERP genereres, og hva som skjer når avgiftsoppgaven avsluttes. 

 

For å belyse dette ser vi på føring av et salg, kjøp og selve avslutningen av en avgiftsoppgave.

 

 

Utgående faktura (AR301000)

Reskontroføring

1. Legg inn antall 1, pris 10.000, konto 3000, kostnadsbærer 0 (default) og avgiftskode 3

2. Oppdater den utgående fakturaen

 

J1.png

Hovedboksføring (under fane Regnskapsdetaljer)

3. Debetføring av 12.500 kr på konto 1500 (eiendel, siden kunden er skyldig beløp)

4. Kreditføring av 10.000 kr på konto 3000 (inntektsresultatkonto)

5. Kreditføring av 2.500 kr på konto 2701 (gjeldskonto, skyldig mva til staten)

J2.png

Inngående faktura (AP301000)

Reskontroføring

1. Legg inn antall 1, pris 5.000, konto 6340, kostnadsbærer 0 (default) og avgiftskode 1 (leverandørfaktura nummer må være utfylt - gitt default innstillinger)

2. Oppdater den inngående fakturaen

 

J3.png

Hovedboksføring (under fane Regnskapsdetaljer)

3. Kreditføring av 6250 kr på konto 2400 (gjeld, siden en er skyldig beløp)

4. Debetføring av 5000 kr på konto 6340 (kostnadssresultatkonto)

5. Debetføring av 1250 kr på konto 2701 (tilgode mva hos staten)

J4.png

Avgiftsoppgave

Saldoliste (GL401000)

Før vi kjører avgiftsoppgave

 1. Gå til Saldoliste (GL401000)
 2. Her ser vi at utgående mva er 1250 kr større enn inngående, og vi blir dermed skyldig staten 1250 kr i mva

J5.png

Klargjøre avgiftsrapport (TX501000)

2. Velg avgiftsleverandør 49999

3. Velg termin 5 (regnskapsperiode 9 og 10 som punkt 3 viser - gitt at en benytter 12 perioder per år). Alle føringer ovenfor er ført på dato 19.09.2019.

4. Omsetning og uttak innenfor loven og innførsel = 10.000 kr

5. Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25 % = 10.000 kr. NB! Beregnet avgift vises ikke her - rapporteres i to felter til Altinn; grunnlag 10.000 og avgift 2.500 kr. Hva som leveres til Altinn kan du se her

6. Innenlands beregnet avgift 25 % = 2.500

7. Grunnlag fradragsberettiget innenlands inng. avgift 25 % = 5.000 kr

8. Fradragsberettiget innenlands avgift 25 % = 1250

9. Avgift å betale = 1250 kr

10. Trykk på Klargjør avgiftsrapport (du blir da sendt videre til Behandle avgiftsrapport)

 

J7.png

 

Behandle avgiftsrapport (TX502000)

 1. Trykk på Avslutt periode (ikke mulig uten at en har lagt inn bankkontonummer på avgiftsleverandør 49999).
 2. Gå til fane Leverandørbilag for å se den inngående faktura som ble opprettet i forbindelse med avslutting av mva oppgaven.
 3. Her ser vi leverandørfaktura som har blitt opprettet (klikk på bilagsnummer for å se nærmere på den). 

J8.png

Generert leverandør faktura

Leverandørreskontro

 1. Utgående mva på 2500 kr
 2. Inngående mva på 1250 kr

J10.png

 

Hovedbok (under fane Regnskapsdetaljer)

 1. På konto 2711 lå det 1250 kr på debet (mva tilgode) fra inngående faktura. Med kredit på konto 2711 med 1250 kr nulles konto 2711.
 2. På konto 2701 lå det 2500 kr på kreditt (skyldig mva) fra utgående faktura. Med debet på konto 2701 med 2500 kr nulles konto 27.01
 3. Mvakonto 2711 og 2701 er nå tomme (tømt med føringene ovenfor i punkt 1 og 2). Når en summerer mva tilgode på 1250 kr og 2500 skyldig, blir en netto skyldig 1250 kr i mva. Konto 2740 blir derfor kreditert med 1250 kr. Balansen viser nå altså at vi skylder staten 1250 kr i mva (termin 5).

 

J9.png

 

Det som sendes til Altinn (TX62104S)

 1. Gå til TX62104S
 2. Velg avgiftsleverandør 49999
 3. Velg rapporteringsperiode (termin) 5
 4. Trykk på Kjørt rapport 
 5. Her ser du rapport som leveres til Altinn

 

J11.png

 

 

J12.png

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"