Mine områder
Hjelp

Periodisering etter periode

17-03-2023 13:01 (Sist oppdatert 13-04-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1616 Visninger

I Visma.net ERP har du mulighet til å periodisere på kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved å først lage periodiseringsnøkler for inntekter eller utgifter, som legges på den utgående eller inngående fakturaen. I denne artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter etter fast periode via en inngående faktura.

 

Opprette periodiseringsnøkler

 

Når du skal periodisere i systemet må du først opprette en periodiseringsnøkkel som du kan knytte mot kostnadskontoen din under føring. Denne styrer hvor mange perioder du skal periodisere over og hvilken konto du skal bruke.

 

Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Vis hele menyen -> Periodiseringsnøkler

 

AndersAngelhus_0-1681371569785.png

 

Periodiseringsnøkkel: Her gir du periodiseringsnøkkelen din en kode.

 

Beskrivelse: En kort beskrivelse av periodiseringsnøkkelen.

 

Bokføringsmetode: Her kan du velge mellom ulike bokføringsmetoder. For å periodisere etter faste perioder velger du her “Føring jevnt over perioder”.

 

Bokfør nå %: Her kan du velge en prosentsats som bokføres med en gang.

 

Start avvik og Fra periode: Disse feltene velger hvordan det skal periodiseres over faste perioder. Start avvik brukes dersom du får en faktura som skal periodiseres fra tidspunktet fakturaen er registrert. For eksempel dersom du får en inngående faktura for husleie i desember, og skal periodisere dette fra januar påfølgende måned, legger du inn 1 i feltet Start avvik. Dersom du for eksempel derimot ønsker å periodisere en faktura i et gitt kvartal, kan du ved å bruke feltet Fra periode velge fra hvilken måned periodiseringen skal starte. 

 

Forekomster: Legg inn antall perioder det skal periodiseres.

 

Kodetype: Her legger du inn om det som skal periodiseres er en inntekt eller en utgift.

 

Bruk periodiseringskontoen fra: Her kan du velge hvor periodiseringskontoen skal hentes fra (Periodiseringsnøkkelen eller varen).

 

Kombiner periodiseringskostnadsbærere fra: Her kan du velge  hvor kostnadsbæreren skal hentes fra (Periodiseringsnøkkelen, den ansatte, varen eller leverandørlokasjonen).

 

Periodiseringskonto og Kost.b. periodisering: Her legger du inn balansekontoen og hvilken kostnadsbærer periodiseringen skal gå mot.

 

Under Tidsplan velger du om det skal periodiseres hver periode eller for eksempel annenhver periode. 

 

Under Velg dokumentdato velger du når i perioden periodiseringen skal bokføres.

 

Knytte periodiseringsnøkkel mot faktura

 

Etter at periodiseringsnøkkelen er opprettet oppretter du bilaget som du knytter periodiseringsnøkkelen mot. I dette eksempelet oppretter vi en inngående faktura.

 

AndersAngelhus_1-1664874305762.png

 

Under kolonnen Periodiseringsnøkkel legger du til periodiseringsnøkkelen som du ønsker å benytte. Oppdater bilaget etter at fakturaen er ført ferdig. Bunten som opprettes i hovedboken vil se slik ut:

 

AndersAngelhus_2-1664874341853.png

 

Det har da blitt postert på periodiseringskontoen i stedet for husleiekontoen i dette tilfellet.

 

Neste steg blir å oppdatere selve periodiseringen. Dette kan gjøres på 2 måter i Visma.net ERP: Manuelt per periode, eller ved hjelp av en tidsplan som oppdaterer automatisk for deg.

 

Oppdatering av periodiseringen

 

Neste steg blir å oppdatere selve periodiseringen. Dette kan gjøres manuelt per periode, men det er også mulig å opprette en tidsplan som gjør dette automatisk for deg.

 

Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Kjør periodisering

 

Dersom du på periodiseringsnøkkelen satte opp at periodiseringen skal skje den første datoen i perioden må du velge første dato for perioden øverst i bildet. Når datoen er valgt vil periodiseringer som forventes kjørt denne datoen komme opp. 

 

AndersAngelhus_3-1664874385605.png

 

For å oppdatere valgte faktura huker du først av i avhukingsboksen før du trykker på behandle-knappen. Dersom du ønsker å oppdatere de andre periodene med en gang må du velge første eller siste dato for hver periode, alt etter hvordan periodiseringsnøkkelen er satt opp. Da vil det komme opp bilag klar for behandling.

 

Vi anbefaler å sette opp en tidsplan i dette skjermbildet som kjører periodiseringen automatisk for deg. 

 

AndersAngelhus_4-1664874410963.png

 

I vinduet automatiseringsplaner finner du ulike innstillinger for automatiseringen som kan tilpasses etter dine behov og ønsker.

 

AndersAngelhus_5-1664874448537.png


Når automatiseringsplanen er satt opp vil oppdateringen skje av seg selv og du får ingen melding om at dette har skjedd. Du kan ta ut rapporter i etterkant for å se hva som har blitt periodisert og hvordan dette har blitt periodisert. Dette kan du gjøre enten ved å se på kontoutdrag eller ved å gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Periodiseringsplan.

 

Ønsker du å vite mer om periodisering?

Periodisering fra og til dato

Legge til periodisering på oppdatert bilag

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"