Mine områder
Hjelp

Periodisering

04-03-2016 16:57 (Sist oppdatert 08-08-2022)
  • 20 Svar
  • 0 liker
  • 11840 Visninger

I Visma.net ERP har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved først å lage periodiseringsnøkler i systemet som enten skal oppdatere inntekter eller utgifter. Ved periodisering av inntekter legger du nøkkelen på den utgående fakturaen, skal du periodisere utgifter legges dette på den inngående fakturaen. I artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter via en inngående faktura.

 

Når du skal periodisere i systemet må du først opprette en periodiseringsnøkkel som du kan knytte mot kostnadskontoen din under føring. Denne styrer hvor mange perioder du skal periodisere over og hvilken konto du skal bruke.

 

Opprettelse av periodiseringsnøkkel

Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Vis hele menyen -> Periodiseringsnøkkel

 

andersangelhus_0-1659951796266.png

 

I det første og det andre feltet legger du inn beskrivelse på nøkkelen.

bokføringsmetode velger du om det skal føres jevnt etter perioder, dager eller ved betaling.

Bokfør nå % kan du velge en prosentsats som dette skal bokføres med en gang dersom du ønsker dette.

Start avvik legger du inn periode du ønsker det skal periodiseres fra. Dersom du ønsker at periodiseringen skal starte opp perioden etterpå eller perioden før fakturadato skriver du inn denne perioden her.

I feltet forekomster legger du inn antall perioder det skal periodiseres.

I kodetype velger du om dette er en utgift eller en inntekt.

Bruk periodiseringskontoen fra: Her kan du velge mellom Periodiseringskode (periodiseringsnøkler) eller vare.

Periodiseringskonto legger du inn balansekontoen dette skal gå mot.

Du legger så inn kostnadsbæreren som du ønsker at periodiseringskontoen skal gå mot.

tidsplan velger du hvordan dette skal komme opp om det er hver periode eller annenhver periode f.eks.

Til slutt velger du om dette skal komme opp i begynnelsen eller slutten av perioden eller etter en gitt dato i måneden.

 

Etter at periodiseringsnøkkelen er opprettet oppretter du bilaget som du knytter periodiseringsnøkkelen mot.

Dersom dette er periodisering av utgifter og du skal registrere en  inngående faktura går du på Meny -> Leverandørreskontro -> Inngående faktura

 

andersangelhus_1-1659952016898.png

Under periodiseringsnøkkel legger du til periodiseringsnøkkelen som du ønsker å benytte.

Oppdater bilaget etter at det er ferdigført.

Etter oppdatering vil bilaget se slik ut:

andersangelhus_2-1659952090613.png

 

Det har da blitt postert på periodiseringskontoen i stedet for husleiekontoen i dette tilfelle.

 

For å oppdatere selve periodiseringen kan dette gjøres på 2 måter i Visma.net ERP.

Du kan oppdatere dette manuelt pr. periode eller du kan sette opp en tidsplan som gjør dette automatisk for deg.

 

Manuell oppdatering av periodisering.

For manuell oppdatering av periodiseringen går du til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Kjør periodisering

 

Dersom du satte opp på nøkkelen at periodiseringen skal skje den første datoen i perioden må du velge første dato for perioden øverst i bildet. Når datoen er valgt vil periodiseringer som forventes kjørt denne datoen komme opp.

 

andersangelhus_3-1659952545641.png

 

For å oppdatere valgte faktura huker du først av i den hvite boksen og deretter trykker du på behandle knappen. Dersom du ønsker  å oppdatere de andre periodene med en gang må du velge første eller siste dato for hver periode, alt etter hvordan periodiseringsnøkkelen er satt opp. Da vil det komme opp bilag klar for behandling.

 

På kontoutdraget fra hovedboken vil du nå se at det har blitt postert en periodisering på periode 9 på 1/6 av totalbeløpet på 100 000,-

andersangelhus_4-1659952668294.png

 

Dersom du ønsker å se hva som gjenstår å periodisere, kan du gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Periodiseringsplan

 

andersangelhus_0-1659955331549.png

Her ser vi at det gjenstår periodisering av 83 333,33,- fordelt på de 5 gjenstående månedene. Ved å trykke inn på buntnummeret til transaksjonen vil du kunne se føringen i hovedboken.

 

Automatisk oppdatering av periodiseringsbilag.

Her setter du inn innstillinger som passer med tanke på når du ønsker dette oppdatert.

Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Kjør periodisering

 

Klikk på klokken og velg Legg til.

andersangelhus_6-1659954972852.png

 

I vinduet automatiseringsplaner finner du ulike innstillinger for automatiseringen som kan tilpasses etter dine behov og ønsker.

 

andersangelhus_0-1659965196675.png

 

Når automatiseringsplanen er satt opp vil oppdateringen skje av seg selv og du får ingen melding om at dette har skjedd. Du kan ta ut rapporter i etterkant for å se hva som har blitt periodisert og hvordan det har blitt periodisert. Dette kan du gjøre enten ved å se på kontoutdrag eller periodiseringsplanen som gjennomgått ovenfor.

Kommentarer
Mantena_AS
CHAMPION *
av Mantena_AS

Det er ingen henvisning til den opprinnelige fakturanr. fra leverandøren, hverken i bildet "kjør periodisering" eller på selve "Periodiseringsplanen.

På planen er det kun henvisning til det automatisk genererte bilagsnummeret, som hverken vi eller leverandøren har noe forhold til.

Ønsker sterkt at lev.faktura nr. skal komme frem i begge disse bildene. Det vil gjøre avstemming og oppfølging av alle våre periodiseringer, mye enklere. Spesielt fordi periodiseringen foregår på fakturalinjenivå. og våre fakturaer har mange linjer...

BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne

Hei Mantena_AS 

Jeg ser at det ikke er lagt inn svar på ditt spørsmål her fra 01.02.2019.  Forhåpentligvis har du funnet ut av det, men jeg legger likevel inn et svar dersom det er andre som skulle lure.  Tar også med noen andre koblinger mellom forskjellige skjermbilder som har med periodisering å gjøre.

 

P1.jpg

I bilde Kjør periodisering (DR501000) er det som du skriver ingen henvisning til opprinnelig leverandørfakturaen.  Dette kunne kanskje vært ønskelig, men det er hyperlink her til tidsplanen - denne åpnes...

i bilde Periodiseringsplan (DR201500).  Her ligger bilagsnummer på leverandørfaktura som 'Ref.nr.' i øverste del av bildet, og dersom du trykker på 'Vis dokument' helt øverst åpnes faktura i eget skjermbilde.

P2.jpg

 

Motsatt kobling finnes i bilde Inngående faktura (AP301000).  Her kan du stå på en linje med Periodiseringsnøkkel og trykke Vis tidsplan for å få opp Periodiseringsplanen til denne linjen.

P3.jpg

 

I Kontoutdrag (GL404000) for periodiseringskonto og utgiftskonto kan du se de transaksjonene som har blitt utført.  I kolonne 'Referansenr.' vil det for oppdatering av den opprinnelige faktura vises bilagsnummer.  For periodiseringene er det her et nummer som viser til Periodiseringsplanen som har generert linjen. (Dette er ikke nummeret til periodiseringsplanen, men hyperlinken på linjen åpner riktig plan.)

P4.jpg

P5.jpg

Mantena_AS
CHAMPION *
av Mantena_AS

Dette hjelper ikke mye.  Vet om disse koblingene, men vi har 100-vis av fakturaer som igjen har mange linjer. Kan ikke gå inn på en og en for å sjekke hvilken faktura det gjelder.

av Edvard Berntzen (Oppdatert ‎01-08-2019 11:49 av Edvard Berntzen VISMA )

Hei @Mantena_AS

 

Jeg forstår det slik at du ønsker info om Lev.fakturanr på skjermbildene Periodiseringsplan (DR201500) og Kjør periodisering (DR501000). Jeg anbefaler at du legger inn et ønske om dette på Ideforum

 


Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net ERP support

 

 

Karina Eriksen Mosjøen
CONTRIBUTOR **
av Karina Eriksen Mosjøen

Hei,

Vi ser at vi ikke får overført kostnadsbærer ved periodisering.

Ser også at det på periodiseringsnøkler ikke er huket av for kopier kostnadsbærer fra kostnadsbærer for salg/utgift.

Er det så enkelt at dette vil fungere når vi har huket av ?

og hvordan får vi rettet opp alle periodieringene som har blitt bokført uten kostnadsbærer på en mest mulig smidig måte?

 

BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne

Hei Karina Eriksen Mosjøen

Dersom du ønsker å bruke kostnadsbærer på føringene mot periodiseringskontoen kan du enten legge inn en fast kostnadsbærer på Periodiseringsnøkkelen eller krysse av den boksen du nevner for å hente kostnadsbærer fra den enkelte linjen.

Det er fullt mulig å rette opp de periodiseringene som allerede har blitt bokført dersom du ønsker det, men her bør du ta kontakt med partneren for nærmere forklaring.  Det er viktig å holde styr på alle føringer og involverte Periodiseringsplaner.

Nimra Ghauri
CONTRIBUTOR *
av Nimra Ghauri

Hei BeritAnne,

 

Jeg har to fakturaer som er bokført og betalt men som også skulle ha hatt periodisering nøkkel da de gjelder siste kvartal.

Kan jeg sette på periodiseringsnøkkel selv om de er bokført og betalt? Må jeg eventuell gjøre det manuelt? og hvordan gjør vi det? 🙂

 

På forhånd takk for hjelpen!

 

Mvh

Nimra Ghauri

BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne

Hei Nimra Ghauri

Som du vet kan det ikke endres på et bilag som er bokført, og da heller ikke legges til Periodiseringsnøkler.

Visma vil kanskje foreslå Kreditnota og ny faktura, men dette tilfører slike dokument på reskontro som ikke skal være der.

Partneren din bør være i stand til å hjelpe deg med dette problemet, men jeg vil anbefale et korreksjonsdokument som går i null og får lagt tidsplan på de aktuelle linjene.  Dersom dette er en inngående faktura ville jeg laget korreksjonsbilaget som en Oppjustering.  NB! Mva. skal allerede være ført korrekt i den opprinnelige fakturaen, så jeg ville ført korreksjonsbilaget med nettotall og uten avgiftskoder

ToreAJ
CONTRIBUTOR *
av ToreAJ

Hei.

 

Er det mulig å bruke fleksibel periodisering på kostnader (fleksibelt etter perioder, pro rata etter dager)? Vi bruker dette på inntekter, og det hadde vært veldig gunstig også for kostnader i stedet for å opprette egne koder for alle ulike typer.

av Edvard Berntzen

Hei @ToreAJ

 

Dette er nå tilgjengelig på kostnader også! Se artikkel.

 

Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net ERP support

ElisaKa
CONTRIBUTOR **
av ElisaKa

Hei. 

Jeg savner å få opp et forbindelsesnummer mellom faktura og periodiseringspostene i hovedboksrapporten. 

Ved avstemming av periodiseringskonto burde det vært mulig å kunne linke faktura og tilhørende periodiseringer sammen slik at jeg kan det er lettere å se hva som står åpent. Når det er et stort antall transaksjoner på denne kontoen blir det veldig tidkrevende å sjekke hver og èn. Finnes det noen funksjon for dette? 

 

Mvh

Elisabeth Kaasa

av Edvard Berntzen (Oppdatert ‎03-08-2020 11:05 av Edvard Berntzen VISMA )

Hei @ElisaKa 

 

Slik jeg forstår deg ønsker du en rapport som viser fakturaen sammen med periodiseringene for denne. Dette finnes dessverre ikke i dag, men jeg anbefaler deg å legge inn ønske på ideforumet. Periodiseringsplan (DR201500) viser iallefall hvilken faktura det gjelder og oversikt over periodiseringene. 

 

For en totaloversikt over gjenværende beløp å periodisere kan du også bruke forespørselen Sammendrag av periodiseringsplan (DR401000). Denne viser alle periodiseringsplaner (med info om faktura den gjelder), og gjenværende beløp. Du kan også filtrere på konto.  

 

Mvh.
Edvard Berntzen
Visma.net ERP support

LNO
CHAMPION **
av LNO

Hei

Vi ønsker å periodisere salg/inntekter og bruke periodiseringsnøklene, men hvis vi legger inn en motkonto f.eks 2900 så vil periodiseringen gå mot salgskontoen 3000 i månedene etter.

Dette blir bare kluss med mva-avstemmingen, så hvordan kan vi lage nøkler som periodiserer salget mot 2900, og så fører det mot f.eks 3095 i periodene etter?

av Edvard Berntzen

Hei @LNO.

 

Motkontoen for periodiseringen bestemmes av Konto på fakturaen. Er f.eks 3510 valgt der vil denne også brukes for periodiseringen. 

 

Konto.png

 

Vær ellers oppmerksom på at det kun er inntekten som periodiseres. Avgiften (mva) bokføres med en gang.

 

Si ifra hvis dette ikke besvarte spørsmålet ditt. 

 

Mvh.
Edvard Berntzen
Business process advisor, Visma.net ERP.

LNO
CHAMPION **
av LNO

@Edvard Berntzen  Hei og takk for svar

Men poenget er at jeg ikke vil periodisere på de kontiene som salget blir bokført på. Da blir det bare kluss med avstemming av mva mot salgskonti/HB

Jeg ønsker at salget på fakturaen skal føres på f.eks 3510, men så skal periodiseringen gå mot en forskuddskonto kunder K 15xx, og når periodiseringen bokføres i månedene etter så blir det D 15xx og K 3xxx som er en salgskonto som ikke er knyttet opp mot mva-koder.

Hvorfor kan ikke dette løses?

Hvordan gjør andre kunder det?

BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne

Hei @LNO 

For å få til den føringen du forklarer så velger du 3510 på fakturalinjen som vist av Edvard over, og så legger du den ønskede 15xx-kontoen i Periodiseringsnøkkelen.

 

LNO
CHAMPION **
av LNO

Hei @BeritAnne 

Jeg har kanskje forklart meg feil

Men poenget er at periodiseringen IKKE skal gå på den kontoen salget bokføres på for da får jeg problemer med å avstemme momsen mot regnskapet

Jeg vil at fakturaen skal gå på f.eks konto 3510

Men at selve periodiseringen skjer slik - D 3xxx (som ikke er en salgskonto knyttet mot mva-koder) K 2900 den måneden faktureringen skjer, og så D 2900 og K 3xxx jevnt utover de periodene periodiseringsnøkkelen tilsier 

BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne

Da forstår jeg ikke hva du ønsker å oppnå med periodiseringen.

Skal du aldri føre noe mot konto 3510?

 

Når du fører med Periodiseringsnøkkel vil faktura bli ført mot 1500 og konto som står på nøkkelen (mva, føres direkte).
Når så periodiseringene kjøres får du en føring mellom denne konto og den som står på faktura.

 

Jeg anbefaler at du tar kontakt med partneren dere har slik at de kan forklart skikkelig hvordan perodiseringen fungerer i VnF, og slik at du får satt opp den Periodiseringsnøkkelen du ønsker.

LNO
CHAMPION **
av LNO

Hei igjen

 

Jo selve salget i januar, f.eks 10000 netto skal føres på 3510 (eller f.eks 3000).

Dette er en inntekt som skal periodiseres over f.eks 10 mnd. Men vi ønsker ikke å nulle ut 3510 kontoen, fordi denne fakturaen er knyttet til en moms-konto og for å avstemme momsen må vi vise til at det på 3510 er bokført 10000 kr. Vi kan ikke nulle ut saldoen.

Derfor blir det ført 10000 på 3510 når fakturaen er lagd.

Deretter blir det ført D 3xxx (konto heter periodisering av lisenser) kr 9000 i januar, K 2900

 

Så for hver måned som går, skal det så føres K 3xxx (periodiseringskonto for lisenser) D 2900 1000 kr til alle 10000 er ført over 10 mnd

 

Cluet er at revisorer forventer å se i saldobalansen/transaksjoner på de konti som inngår i momsoppgaven, samme beløp som det momsoppgaven sier.

Så hvis man bare har en salgskonto, så skal det beløpet som er bokført her stemme overens med momsoppgaven.

 

Slik jeg ser det bør en periodiseringsnøkkel for salg ha en konto som ikke er knyttet opp mot salgskontoen på fakturaen, f.eks 39xx periodisering og en balansekonto f.eks 29xx

 

Hvis dette ikke går, må man da ta ut lister over alt salget og hvilke måneder det gjelder og føre periodiseringen manuelt hver måned

BeritAnne
PARTNER
av BeritAnne

OK, da skjønner jeg litt mer, men denne klassiske måten å avstemme på vil ikke fungere helt med VnF, så her må du tenke nytt.
Det enkleste er å ta med Periodiseringskontoen i mva-avstemmingen, og der legge den sammen med salgskontoen.

 

Alternativt kan du føre uten periodisering mot salgskontoen, og så ompostere for å periodisere, men denne må du få forklart av partneren din.

Bidragsytere
Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"