Mine områder
Hjelp

Webinar 10.12.2021 - Hva må du passe på rundt ny mva-melding 2020 i Visma.net ERP?

13-12-2021 14:45 (Sist oppdatert 14-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5476 Visninger

Opptak og presentasjon fra webinar om ny mva-melding 2022. Vi går igjennom hva du må passe på i forbindelse med den nye versjonen. Nederst har vi også oppsummert de viktigste spørsmålene som kom inn i forbindelse med webinaret. 

 

Agenda

Merk at innsending av mva-melding er ikke gjennomgått i dette webinaret. Dette vil bli gjennomgått på et senere webinar. 

 

 

Dersom du har problemer med å spille av opptaket kan du klikke her for å åpne det i ny fane

Presentasjonen fra webinaret kan lastes ned her

 

Oversikt over avgiftskoder, avgiftsnummer og avgiftssoner kan lastes ned nederst i brukertipset. 

 

Spørsmål og svar

 • Hva gjør jeg med bilag datert i 2021, som gjelder 2022?
  • Bilaget skal bokføres på den datoen som fremkommer av dokumentet. Fakturadato er styrende for hvilken termin mva skal innberettes. Gjelder kostnaden 2022 skal denne periodiseres. 

   Merk at vi ikke er regnskapsfaglig support og lovmessige spørsmål må avklares med revisor eller skatteadvokat. Se også merverdiavgiftshåndboken utgitt av Skatteetaten.

 • Ved kopiering av bilag fra 2021, vil de få riktige avgiftsnummer når det nye bilaget får dato i 2022?
  • Ja, så lenge det nye bilaget har dato i 2022 kan du bruke funksjonen "Utklippstavle" og kopier/lim inn på et bilag. Vi anbefaler likevel å kontrollere fanen "Avgiftsdetaljer" for å se at riktige avgiftsnummer hentes. 

 • Hvis man venter med å behandle fakturaer for 2022 i fakturainnboks, kan man da vente litt med å endre innstillingene for fakturaimport? Eller er det ved at fakturaen kommer inn i fakturainnboks at innstillingene gjelder?
  • Innstillingene for fakturaimport gjelder på det tidspunktet systemet mottar fakturaen, uavhengig av når du velger å behandle den. Innstillingen bør derfor endres på det tidspunktet hvor du mottar flere fakturaer med dato i 2022 enn 2021. 

 • Hva anbefaler dere at vi gjør hvis vi ikke får behandlet alle inngående faktura med dato fra 2021?
  • Dersom faktura med dato i 2021 er mottatt før du endret på innstillingene for fakturaimport kan disse behandles som normalt. Det er tidspunktet de ble mottatt i systemet som er avgjørende for avgiftsbehandlingen. 

 • Jeg kommer til å fakturere for 2021 i starten av 2022 med dato 31/12, går det greit?
  • Det er ikke noe problem å fakturere i starten av 2022 med fakturadato 31.12.2021. Det er tidspunktet på fakturaen som er avgjørende for hvilket avgiftsnummer som hentes. Fakturaene vil komme med på mva-termin 6-2021 som normalt. 

 • Vi kommer nok til å motta fakturaer datert i 2021 frem til midten av 2022, samtidig som vi også får fakturaer for 2022. Vil det gå greit?
  • Det er ikke noe problem å motta faktura for både 2021 og 2022. Tidspunktet for endring av "Innstillinger for fakturaimport" vil være avgjørende for om faktura fra 2021 eller 2022 feiler i Fakturainnboks. Vi anbefaler å endre innstillingen når flertallet av fakturaene som kommer inn er datert i 2022. På faktura som feiler må avgiftskode legges inn manuelt på linjene. 

 • Repeterende fakturamaler som ble opprettet i 2021 vil også hente riktig avgiftsnummer i 2022?
  • Dersom avgiftskoden på de repeterende fakturaene er koblet til et avgiftsnummer som er gyldig i 2022 vil systemet hente riktig avgiftsnummer. Benytter du standard avgiftskoder har vi ordnet dette for deg. Vi anbefaler likevel at du kontrollerer fanen avgiftsdetaljer når du kjører de første repeterende fakturaene i 2022. 

 • Hvis det ligger ubehandlede inngående faktura fra 2021 i fakturainnboksen, som må flyttes til 2022. Hva anbefaler dere at vi gjør?
  • Dersom kostnaden gjelder 2022 skal faktura normalt bokføres i 2021 og kostnaden periodiseres over til 2022. Dersom du likevel ønsker å flytte denne til 2022 må dato på bilaget endres slik at avgiftsbehandlingen blir korrekt. Det holder ikke å endre på periode på bilaget.

   Vi gjør oppmerksom på at fakturadato normalt er avgjørende for hvilken avgiftstermin mva skal innberettes. Flytting mellom 2021 og 2022 vil medføre at at mva innberettes på en annen termin enn fakturadatoen og dette kan være lovstridig. 

   Merk at vi ikke er regnskapsfaglig support og lovmessige spørsmål må avklares med revisor eller skatteadvokat. Se også merverdiavgiftshåndboken utgitt av Skatteetaten.

 • Hva med importer og API, påvirkes det av endringene i mva-meldingen for 2022?
  • Det er vanskelig å gi et eksakt svar her ettersom importscenario og API-integrasjoner kan være satt opp på forskjellig måter. Normalt skal det ikke være noe problem så lenge avgiftskoden på linjene er koblet til et avgiftsnummer som er gyldig for 2022. Tilsvarende hvis det er varenummer som importeres, er varen satt opp med avgiftsbehandling som er gyldig for 2022 skal det fungere. 

   Vi anbefaler at du kontakter din integrasjonspartner dersom det er usikkerhet rundt dette. 

 • Er det sånn å forstå at dersom vi har satt periode som styrende for mva, så gjelder dette i overgangen mellom 2021 og 2022 / overgangen mellom gamle og nye avg.nummer også? Og da betyr det igjen at vi ikke trenger å endre fakturadato manuelt for å få 2021 fakturaer bokført med riktig kode i 2022?
  • Dersom du har aktivert "Bruk regnskapsperiodens sluttdato som avgiftsperiode, ikke bilagsdato" på avgiftsleverandøren, så vil dette ikke ha virkning på overgangen mellom 2021 og 2022. Det er datoen på dokumentet som vil være avgjørende for hvilke avgiftsnummer som hentes. 

   Vi gjør oppmerksom på at fakturadato normalt er avgjørende for hvilken avgiftstermin mva skal innberettes. Flytting mellom 2021 og 2022 vil medføre at at mva innberettes på en annen termin enn fakturadatoen og dette kan være lovstridig. 

   Merk at vi ikke er regnskapsfaglig support og lovmessige spørsmål må avklares med revisor eller skatteadvokat. Se også merverdiavgiftshåndboken utgitt av Skatteetaten.

 • Faktura som er datert 2021, men gjelder 2022 og er periodisert over til 2022, det går vel greit? 
  • Ja, dersom fakturaen er bokført i 2021 og periodisert til 2022 vil avgiftsbehandlingen bli riktig. Datoen på bilaget er avgjørende for hvilke avgiftsnummer som hentes. I dette tilfellet vil mva innberettes på en termin i 2021. 

 • Vi avslutter alltid våre regnskapsperioder 2 virkedager inn i neste måned uavhengig av om det kommer nye bilag. Vi har aktivert funksjonen "Flytt faktura til neste åpne/aktive periode" under Leverandørinnstillinger. Vil faktura fra 2021 som vi mottar i 2022 bli opprettet riktig når vi har denne innstillingen aktiv?
  • Funksjonen "Flytt faktura til neste åpne/aktive periode" fungerer ikke mellom år. Du vil få en feilmelding i Fakturainnboks. Faktura må enten opprettes manuelt i 2022 eller du må tillatte postering på lukkede periode slik at du får behandlet den. 

 • Vi bruker ikke AutoReport i dag fordi vi er fellesregistrert for mva. Hvordan gjør vi det i 2022? 

  • Firma som er fellesregistrert for mva må levere mva-meldingen manuelt i egen portal på Skatteetaten sine nettsider. Mva-meldingen skal ikke leveres i Altinn som tidligere. 

   Innsending av mva-melding vil bli gjennomgått på et senere webinar. 
Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"