Mine områder
Hjelp

Beregning av timesats for timelønn og overtid / annen sats overtid, timesats 2 mv.

17-02-2020 08:05 (Sist oppdatert 07-10-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 5040 Visninger

Som standard vil timesats for timelønn og overtid for ansatte beregnes ut fra arbeidstidsordningen på de ansatte. Har den ansatte arbeidstidsordning på 37,5 timer beregnes også standard timesats ut fra dette timetallet.

Beregningen blir da 37,5 (hentes fra timer pr. uke) x 4,33 = 162,5 timer pr. md.  Verdien som ligger i feltet "Månedslønn" deles så på 162,5.

Eksempel, månedslønn er angitt til  32500 / 162,5 = 200 i timelønn.

 

Dersom du skal benytte en annen faktor for beregning kan du endre dette under Innstillinger | Arbeidstidsordning i Employees. Hent opp aktuell arbeidstidsordning og angi antall timer pr uke for beregning av timesats for timelønn og overtid. Antall timer pr uke finner du ved å dividere faktoren pr år med 52 uker, for eksempel eksempel 1850 / 52 = 35,58 (avrundet).

 

arbeidstidsordning.png

Timer per uke Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne timesatsen til de ansatte. Månedslønn blir delt på 4,33 så på dette tallet.
Timer per uke (rapportert) Her registrer du det faktiske antallet timer de ansatte har i arbeidskontrakten at de skal jobbe i løpet av en uke. Det er denne verdien som blir rapportert inn i a-meldingen.
Timer per uke (for beregning av overtidssats) Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne grunnlag overtid til de ansatte.

Timer pr uke (for beregning av timesats2) 

 


Skal ditt firma benytte timesats 2, skriver du inn det antall timer månedslønn skal divideres med.

Timer pr uke (for beregning av timesats3)

Skal ditt firma benytte timesats 3, skriver du inn det antall timer månedslønn skal divideres med.

  

NB! For å unngå rekalkulering og retroaktive endringer anbefaler vi at datoen for endring settes til den 1. i måneden for neste åpne lønnskjøring.

 

På den ansatte i Employees vises timesats for timelønn og overtid som brukes i lønnskjøringen. Og verdiene i Timesats 2 og Timesats 3.

Resten av timesatsene vedlikeholdes manuelt og ikke via Arbeidstidsordningen.

 

StillingLonn.png

 

 

Andre timesatser

Har bedriften behov for å kalkulere flere timesatser som beregnes ut fra antall timer per år/uke kan du bruke feltet Faktor på lønnsarten.

 

Eksempel:
En bedrift benytter divisjonsfaktor 1950 (37,5 timer per uke) for beregning av ordinær timelønnssats. I tillegg har de behov for en egen timesats som skal beregnes ut fra 1750 timer pr år

 Beregning ved 1950/1750 timer:

Årslønn

Divisjonsfaktor

Timelønn

390.000

1950

200

390.000

1750

222,86

 

Når vi skal bruke 1750 som grunnlag for beregning av timesats må vi finne forholdet (faktoren) mellom de 2 timesatsene. 

 

  • Timelønn 1750 /Timelønn 1950 = Faktor, i vårt eksempel: 222,86 / 200 = 1,143 

Deretter må du opprette en ny lønnsart, gjerne en kopi av Timelønn hvor du angir 1,143 i feltet faktor på den aktuelle lønnsarten.

faktor.png


 

NB! Vær oppmerksom på at det fortsatt er den ordinære timesatsen som vises på lønnsslippen til den ansatte. Vi anbefaler derfor å gi lønnsarten et forklarende navn slik at den ansatte enklere forstår beregningen.

Relaterte brukertips: 

Innstillinger på lønnsart

Arbeidstidsordning

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"