avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Migrasjon til Visma.net Payroll - Dette må utføres i forkant av migrasjonen

02-09-2021 12:41 (Sist oppdatert 04-11-2021)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1225 Visninger

I forbindelse med overgang til Visma.net Payroll anbefaler vi at du rydder opp i opplysninger som er registrert i ditt nåværende lønnssystem. Dette gjelder spesielt opplysninger som du ikke ønsker å få importert inn i nytt lønnssystem, f.eks. gamle opplysninger som ikke lengre benyttes. I stor grad kan du ved migrasjon til Visma.net Payroll forvente å få overført de samme opplysningene som du har i ditt nåværende lønnssystem, derfor ønsker vi at du rydder opp i denne informasjonen før vi setter opp Visma.net Payroll.

 

NB! Benytter du visma.net-integrasjon fra ditt lønnssystem, så må påbegynte reiseregninger enten fullføres, og leses inn i ditt nåværende lønnssystem før overgang til Visma.net Payroll, eller slettes inntil de på nytt kan registeres når Visma.net Payroll er satt opp.

 

Hva bør du rydde opp i?

I nåværende lønnssystem bør du har fokus på å rydde opp det som du ikke ønsker å ta med deg inn til Visma.net Payroll.

 

Disse opplysningene er f.eks.:

 

 • Ansatte

Alle opplysninger om ansatte bør være korrekte før eksport. Alle opplysninger om den ansattes arbeidsforhold i A-melding må være identisk i første A-melding fra Visma.net Payroll, som sist rapporterte periode fra gammelt lønnssystem.

 1. Sørg for at ansatte som har sluttet, eller ikke ønskes over til Visma.net Payroll, er satt med sluttdato og innrapportert til A-melding gjennom ditt tidligere lønnssystem.
 2. Vær påpasselig med at ansatte er oppdatert med korrekte opplysninger for permisjoner og/eller permitteringer , samt at dette er innrapportert til A-melding gjennom ditt tidligere lønnssystem.
 3. Pass på at aktive ansatte er registrert med korrekte opplysninger, og korriger eventuelle opplysninger med feil verdi slik at det blir rett i Visma.net Payroll. Dette er f.eks. opplysninger som:
  1. Adresse
  2. E-postadresse (privat / arbeid)
  3. Telefonnummer (privat / arbeid)
  4. Yrkeskode, virksomhet/arbeidssted, arbeidsstatus, arbeidsforholdstype
  5. Avtalt årslønn og stillingsbrøk
  6. Faste kostnadsbærere
  7. Leder (hvis aktuelt)
  8. Barn (hvis aktuelt) med fullt navn og fødselsdato, og eventuelt om ansatt er aleneforsørger og/eller barnet har en kronisk sykdom
  9. Pårørende (hvis aktuelt) med fullt navn
  10. Utbetaling av sykepenger
  11. Ansettelsesform
 4. Kontroller de ansattes faste lønnstransaksjoner. Sett stoppdato på faste lønnstransaksjoner som ikke skal benyttes videre, f.eks. for fastlønn, firmabil, fagforening, forskudd, diverse trekk.
 5. Påleggstrekk og utleggstrekk må være oppdatert med korrekt saldo, opplysninger for beregning og kreditor
 6. Korriger feriepengegrunnlag på ansatte. F.eks. har du ansatte som har sluttet og fått utbetalt alle feriepenger, men det ligger igjen saldo på Feriepengelisten, så må dette korrigeres.

PS! Flyttefabrikken vil kun importere ansatte som er aktive, eller sluttede ansatte som har feriepenger tilgode.

 

 • Kostnadsbærere

Sett kostnadsbærere som inaktive med sluttdato, eventuelt slette disse hvis mulig.

PS! Flyttefabrikken vil kun importere verdier benyttet forrige eller dette lønnsår.

 

 • Kontoplan

Sett konti som inaktive med sluttdato, eller slett konti som ikke ønskes overført eller brukt i Visma.net Payroll.

PS! Flyttefabrikken vil kun importere verdier benyttet forrige eller dette lønnsår.


 

 • Lønnsarter

Lønnsarter opprettet utover standard lønnsarter som ikke ønses overført til Visma.net Payroll, bør slettes.

PS! Flyttefabrikken vil kun importere verdier som er opprettet som faste transaksjoner på ansatte. I tillegg vil vi forsøke å koble opp verdien opp mot standard lønnsartregister i Visma.net Payroll dersom standard lønnsartregister er benyttet i ditt lønnssystem.

 

Benytter du felles lønnsartregister? Dette må du koble bort før du velger å eksportere rapportpakken for migrasjon til Visma.net Payroll.

 

 • Fordringshavere

Fordringshavere, Kreditorer og Fagforeninger som ikke lenger er aktive bør slettes.

PS! Flyttefabrikken vil kun importere verdier som er aktive transaksjoner knyttet mot ansatt

 

 • Virksomheter / Arbeidssteder

Virksomheter/Arbeidssteder som ikke lenger er aktive bør slettes

Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips