Mine områder
Hjelp

Når skal du regenerere A-melding og når skal du opprette en ny lønnskjøring?

07-05-2018 15:40 (Sist oppdatert 06-12-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 5002 Visninger

Dersom du har sendt inn en A-melding med feil, eller du ønsker å endre på innsendt informasjon, kan du korrigere på to måter; opprette en lønnskjøring eller regenerere a-meldingen. 

 

Hovedreglen er alltid at du oppretter en ny lønnskjøring for å rette/endre A-meldingen. Dette er også det sikreste valget for å få med evt. ny beregninger på lønn. Er du usikker på om du kan re-generere eller må opprette en ny lønnskjøring, anbefales det å opprette en ny lønnskjøring - da er du på den sikre siden. 

 

Sende ny A-melding fra en ny lønnskjøring

Hovedreglen er alltid at du oppretter en ny lønnskjøring for å rette/endre A-meldingen. Dette er også det sikreste valget for å få med evt. ny beregninger på lønn. 

 

I noen tilfeller har du ikke noe valg - du må opprette en ny lønnskjøring. Dette gjelder i de tilfellene det er gjort endringer på arbeidsforhold eller ytelser som vil medføre en ny beregning av lønn, skatt eller arbeidsgiveravgift, må du opprette en ny lønnskjøring for at disse re-beregningene skal bli rapportert korrekt i A-meldingen. Det kan f.eks være en endring av virksomheten den ansatte er tilknyttet (kan påvirke arbeidsgiveravgiftsatsen for lønnen til den ansatte og hvilke virksomhetsnummer arbeidsforholdet er aktivt på), endringer på start- og/eller sluttdato (kan påvirke datostyrt lønn), eller endring på lønnsbeskrivelser. 

Opprett en ny lønnskjøring ved å klikke på «Ny lønnskjøring» 

EkstraKjoring.png

Legg inn en egnet tekst for lønnskjøringen, og sett utbetalingsdato i den kalendermåneden du skal rette opp. 

EkstraKjoringDialog.png

Gå inn på lønnskjøringen, og kontroller at det ikke er transaksjoner til utbetaling i lønnskjøringen, evt. at transaksjonene er korrekt iht. re-kalkuleringen.

Når alt ser korrekt ut kan du bekrefte betalingen og sende A-meldingen. 

Denne løsningen kan også brukes hvis det er behov for å sende inn kun ansattopplysninger for eksempel ved behov for byggekort. Da gjør du utvalg på lønnsartgrupper, og velg lønnsartgruppe "Mal". 

Regenerere A-melding

Under Payroll | Rapporter | A-melding har du mulighet til å regenerere A-meldingen. Dette betyr at det ikke gjøres noen ny beregning av lønn, skatt og arbeidsgiveravgift, men at oppdaterte arbeidsforhold sendes sammen med lønn som allerede er rapportert på den første A-meldingen. For å få muligheten til å regenerere må du gjøre en endring på arbeidsforholdet til en eller flere ansatte, f.eks. endre yrkeskode. Dersom du ikke har gjort slike endringer vil heller ikke regenerering av A-meldingen ha noen effekt. 
42.png

 

Er du usikker på om du kan re-generere eller må opprette en ny lønnskjøring, anbefales det å opprette en ny lønnskjøring - da er du på den sikre siden. 

Relaterte brukertips

Sende a-melding kun arbeidsforhold

A-melding ikke generert / tilgjengelig

Ekstra lønnskjøring

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"