avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Opprette fraværskode: Sykdom - Visma.net Payroll

10-04-2018 14:46 (Sist oppdatert 01-09-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1375 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her

 

For å opprette en fraværskode gå til Caldendar | Innstilliger | Koder, og trykk på Legg til kode. Velg Kopier fra eksisterende, det er ikke mulig å starte med blank. Husk å ta kopi av en kode med den kodetypen du ønsker å opprette.

 

Vanlig

Opprette fraværskode sykdom - vanlig .png

Navn: Gi den nye fraværskoden ett passende navn.
Kortnavn: Gi den nye fraværskoden en kode på tre bokstaver.
Type: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode.

Skjul kode: Når feltet for skjul kode er aktivert, kan ikke kode brukes til å gjøre nye endringer. Administrator kan fremdeles se koden på innstillingssiden og har muligheten til å redigere denne.

 

Anse som: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Det er ikke mulig å endre dette feltet fordi det er forhåndsdefinert ut i fra hvilken type kode som er kopiert.
Mulig å registrere med klokkeslett: Huk av dersom fraværskoden skal være mulig å registrere med klokkeslett. 

Mulig å registrere i prosent: Huk av dersom fraværskoden skal være mulig å registrere i prosent. Valget er lite aktuelt for fraværskoder.
Mulig å registrere i timer: Huk av dersom fraværskoden skal være mulig å registrere i antall timer.
Bare gyldig for del av dag: Huk av dersom fraværskoden kun er gyldig for en del av dagen.
Bare gyldig for hel dag: Huk av dersom fraværskoden kun er gyldig for en hel dag.
En kommentar er obligatorisk: Huk av dersom den ansatte må legge inn en kommentar ved registrering av fraværskoden.
Anse som fraværssøknad: Huk av dersom det skal være en fraværssøknad der det må godkjennes av en leder eller lønningsansvarlig før man kan bekrefte perioden. Ett eksempel på dette er ferie. 
Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes: Huk av dersom du ikke skal kunne registrere fraværet før den ansatte har vært ansatt en viss tid. 
Behandle flere stillinger sammen: Du må også ta stilling til om det skal behandles flere stillinger i sammen. Det vil si hvis en ansatt har byttet stilling slik at det er satt sluttdato på det ene arbeidsforholdet og opprettet ett nytt arbeidsforhold så skal den ansatte kunne registrere fravær (som f.eks. permisjon) så lenge oppholde mellom de to stillingene er under 14 dager. 

 

Egenmelding

2.PNG

Feltene under egenmelding er det ikke lov til å endre på da disse er utfylt i forhold til lover. Det kan fortsatt være lurt å vite hva de forskjellige feltene betyr. 

 

Innenfor perioden: Dette vil si hvor mange måneden Calender skal ha kontroll på hvor mange egenmeldinger en ansatt kan registrere. F.eks. her så kan man ikke registrere flere enn 4 tilfeller eller 24 dager egenmelding på en periode på 12 måneder. 

Arbeidsgiverperiode: Hvor lenge er arbeidsgiverperioden, altså hvor lenge skal du betale sykepenger til en ansatt som er sykmeldt og når skal NAV begynne å betale

Maks antall tilfeller i perioden: Hvor mange perioder kan en ansatt ha egenmelding i løpet av 12 måneder. Denne står standard til 4. 

Maks antall dager pr tilfelle: Hvor mange dager kan man bruke på hvert tilfelle med egenmelding. Denne står standard til 3 dager. 

Min ansatt før gyldig fravær: Hvor lenge må en ansatte ha jobbet før han/hun kan registrere egenmelding. Står standard til 2 måneder. 

Maks antall dager pr tilfelle (IA): Hvor mange dager kan man ha pr. tilfelle med egenmelding. Dette gjelder IA bedrift og står som standard til 8 dager. 

Totalt antall dager i perioden (IA): Hvor mange dager egenmeldinger kan man ha på en perioden (altså 12 måneder). Dette gjelder også IA bedrift og står som standard til 24 dager. 

 

Terskel

3.PNG

Kontroll av terskel: Her er det kun mulig å velge tilfelle når man oppretter en fraværskode for sykdom.
Deling av terskel: Feltet er ikke mulig å endre. Dette betyr at systemet vil sjekke tersklene og fordele lønnsartene/fraværskodene på disse.
Type kontroll: Legg inn hvilken lønnsart som skal genereres i Payroll når fraværskoden benyttes. Legg også inn hvilken enhet som skal benyttes på lønnsarten. Det er også mulig å legge til flere koder som skal genereres sammen, men i nåværende versjon er det kun aktuelt å bruke kontrollen «generer alltid» ved bruk av denne funksjonen.

 

Fanene «Del av dag» og «Hel måned» er foreløpig ikke i bruk.

 

Rapporter

Opprette fraværskode  sykdom-rapporter.png

Refunderbar: Huk av hvis denne fraværskoden skal vises på rapporten refunderbart fravær som ligger under Calender / Rapporter. 

Rapportert i a-meldingen: Huk av hvis dette er en kode som skal rapporteres i a-meldingen. 

Rapportert i FNO Pensjonsrapport: Huk av hvis dette fraværet skal være med i FNO Pensjonsrapporten.  

 

Hvordan man oppretter en kode for fravær kan du lese mer om her.

Hvordan man oppretter en kode for foreldrepermisjon kan du lese mer om her.

Hvordan man oppretter en kode for ferie kan du lese mer om her.

Hvordan man oppretter en kode for sykt barn kan du lese mer om her.

Aktuelt brukertips