Mine områder
Hjelp

Overgang til Payroll - Dette må utføres i forkant av overgangen

02-09-2021 12:41 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 12731 Visninger

I forbindelse med overgang til Payroll anbefaler vi at du rydder opp i opplysninger i ditt nåværende lønnssystem. 

I stor grad kan du ved overgang til Payroll forvente å få overført de samme opplysningene som du har i ditt nåværende lønnssystem, derfor har vi laget en liste over opplysninger du bør kontrollere før overgangen.

 

MERK! Bruker du Huldt & Lillevik eller Visma Lønn mot Visma.net tjenester så må du ha godkjent og overført påbegynte / godkjente reise/utlegg, - fravær, - og timetransaksjoner før overgangen. Les mer om dette her.


MERK! Har du aktive ansatte som ikke skal være med videre til Payroll, så må disse sluttmeldes i ditt nåværende lønnssystem og blitt med i a-melding for den siste måneden du benytter ditt gamle lønnssystem.

Flyttefabrikken vil kun importere ansatte som er aktive, eller sluttede ansatte som har feriepenger tilgode.

 

Følgende opplysninger bør du kontrollere er korrekt før overgangen:

 

Ansatte

 • E-postadresse (privat / arbeid)
 • Telefonnummer (privat / arbeid)
 • Avtalt årslønn
 • Faste transaksjoner
  • Avslutt faste transaksjoner som ikke skal være aktive. 
  • Faste transaksjoner som er markert som "Passiv" i Visma Lønn må avsluttes dersom de ikke skal være med videre
  • Kontroller at faste transaksjoner med saldo ligger inne med riktig saldo
  • Kontroller at det er satt riktig fordringshaver (kreditor) på den faste transaksjonen (hvis aktuelt) 
 • Barn (hvis aktuelt) med fullt navn og fødselsdato, og eventuelt om ansatt er aleneforsørger og/eller barnet har en kronisk sykdom. Sjekk under Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering, alle om du har registrert Barn syk (søk opp kode 10 i søkelinjen). Ansatte med sykt barn registreringer må ha registrerte barn på ansattkortet under fanen Personalopplysninger / Pårørende.
 • Pårørende (hvis aktuelt) med fullt navn
 • Utbetaling av sykepenger (Personalopplysninger i Visma Lønn)
 • Feriepengegrunnlag
  • Ta ut feriepengelisten og kontroller at den ikke henger igjen med saldo som skulle vært utbetalt

 

Arbeidsforhold og a-melding

  • Sørg for at alle ansatte ligger inne med riktig 
   • Arbeidsforholdstype, ansettelsesform, stillingsbrøk, yrkeskode, arbeidssted
   • Alle arbeidsforhold som skulle vært avsluttet faktisk er avsluttet
  • Permisjoner / permitteringer
   • Alle permisjoner som skulle vært avsluttet faktisk er avsluttet
   • Alle permisjoner ligger med riktig permisjonstype

Alle opplysninger den ansattes arbeidsforhold bør være identiske i første A-melding i Payroll sammenlignet mot siste a-melding i ditt gamle lønnssystem.
Det vil si at en ansatt som har en aktiv permisjon ved overgangen må registreres i Payroll med samme startdato på permisjonen slik den er registrert ved siste a-melding i ditt gamle lønnssystem.
Vi anbefaler at du tar ut en A07 Avstemmingsinformasjon etter at du har sendt siste a-melding i ditt gamle lønnssystem.

 

Kostnadsbærere

 • Sett kostnadsbærere som inaktive med sluttdato, eventuelt slette disse hvis mulig.
  MERK! Flyttefabrikken vil kun importere verdier benyttet forrige eller dette lønnsår.
  Dette punktet er ikke aktuelt hvis Business, Global eller Financials benyttes og er integrert med Visma.net.

 

 Kontoplan

 • Sett konti som inaktive med sluttdato, eller slett konti som ikke ønskes overført eller brukt i Payroll hvis mulig.
  MERK! Flyttefabrikken vil kun importere verdier benyttet forrige eller dette lønnsår.
  Dette punktet er ikke aktuelt hvis Business eller Global benyttes og er integrert med Visma.net.

 

Lønnsarter

 • Flyttefabrikken vil kun importere verdier som er opprettet som faste transaksjoner på ansatte. I tillegg vil vi forsøke å koble opp verdien opp mot standard lønnsartregister i Payroll dersom standard lønnsartregister er benyttet i ditt lønnssystem.
  MERK! 
  Benytter du felles lønnsartregister? Dette må du koble bort før du velger å eksportere rapportpakken for overgang til Payroll

 

Fordringshavere

 • Avslutt faste transaksjoner som er knytte opp mot fordringshavere / kreditorer / fagforerninger som ikke lenger er aktive.

 

Calendar

I dette brukertipset har vi skrevet mer om hva du bør være klar over dersom Calendar har blitt brukt som hybridløsning mot Huldt & Lillevik og Visma Lønn.

 

Relaterte brukertips

Overgangsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"