Mine områder
Hjelp

Pensjon - Beregne firmaets andel og trekke ansattes andel - OTP

25-03-2021 16:13 (Sist oppdatert 14-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 8660 Visninger

Denne mulighet kan benyttes av firmaer som ønsker at Payroll skal beregne OTP premien og få beregnet og rapportert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag fortløpende og kostnadsfordelt.

Firmaer hvor de ansatte har egenbetaling, må benytte denne ordningen.

 

I Employees under Innstillinger | Pensjon kan du legge til firmaets pensjonsinnretning. Fra 1. januar 2021 rapporteres denne opplysningen i A-meldingen. Du må derfor alltid, som et minimum, registrere navn og organisasjonsnummer til firmaets pensjonsselskap her.

 

I tillegg kan du velge å automatisk beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon. I henhold til regelverket kan ansattes trekk ikke være høyere enn firmaets sats, maks  7 %. Det betyr at hvis firmats sats er 2 % kan ansatte trekkes 2 %, men dersom firmaets sats er 6 %, kan ikke ansattes trekk være høyere enn 1 %.  Som følge av at dette - har løsningen følgende begrensning:

 • Du kan velge å beregne kun firmaets andel
 • Skal du trekk ansatte MÅ også firmaets andel beregnes

  Hvis ditt firma har pensjonsavtale utover 7 G (7,1-12G) så kan ikke ansattes andel være høyere enn firmaets andell og maks 4%.

   

  Klikk Legg til Pensjonsavtale for å opprette en ny pensjonsavtale. Skal du redigere en eksisterende pensjonsavtale klikk på de tre prikkene til høyre for pensjonsavtalen og velg Rediger pensjon detaljer.

  I eksemplet under beregnes det 2% opp til 7G og 4% på lønn mellom 7,1 til 12G. Og ansattes andel er 2% som da trekkes fra de ansattes lønn.

   

  Oppgi organisasjonsnummer og navn på pensjonsselskapet. Når du huker av feltene Beregne firmaets andel og Bergen ansattes andel  må du legge inn prosentsats og hvordan trekket skal beregnes. Hva du skal fylle ut her avhenger av firmaets pensjonsavtale. Du velg fra hvilket steg, hvor G = Folketrygdens grunnbeløp, til hvilket steg firmaets andel skal beregnes.  Eksemplet ovenfor innebære...

   

  MERK! Feltet "Steg 2- til antall G" må ha  verdier, hvis ikke så trekkes ikke ansattes andel. 

   Knytte pensjonsavtale til den ansatte

  Deretter må du knytte pensjonsavtalen til den ansatte i fanen stilling for løpende kalkulering av AGA for firmaets andel og eventuelt pensjonstrekk for ansatte. Klikk + tegnet for å knytte den ansatte til pensjonsavtalen.

  Firmaets / den ansattes andel vil da automatisk bli kalkulert i lønnskjøringen.

   Kalkulering i lønnskjøringen

  Alle lønnsarter som er huket av for Pensjonsgrunnlag i fanen Generell informasjon er med i grunnlaget for beregning. Har du opprettet egne lønnsarter, er det viktig at du kontrollere at feltet er huket av hvis lønnsarten skal inngå i grunnlaget.

   

   

  Følgende lønnsarter brukes i kalkuleringen. Du bør kontrollere kontering på disse lønnsarten og endre om du ønsker annen kontering. 

  • 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel
  • 60030 - Pensjonstrekk, egenandel

    

   Slik vises kalkuleringen i lønnskjøringen:

    

   Legg merke til følgende:

   • Lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel er satt opp med "Vises ikke" på lønnsslippen. Du må derfor fjerne haken "Synlig på lønnsslipp" for å vise denne i lønnskjøringen.

     

    NB! Når ansatte slutter, bør du vurdere å avslutte  pensjonsavtalen på den ansatte. Dersom avtalen fortsatt er aktiv, og feriepenger utbetales etter at den ansatte har sluttet vil det også bli beregnet pensjon av dette beløpet.

      Avstemming

    Kalkuleringen som gjøres på lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel, er en foreløpig beregning/avsetning av pensjonskostnad. Denne lønnsart innberettes ikke på de ansatte, men er "hardkodet" slik at arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget blir med i a-meldingen under Pensjon.

     

     

    Når du mottar regningen fra OTP selskapet, så trekker du ifra summen av lønnsart  60020 og 60030. Før differanse mellom rapportert beløp og faktura fra ditt på lønnsart 60000 - Tjenestepensjon, OTP - firmaets andel - manuell. Er det rapportert for høyt beløp, registrerer du differansen med negativt fortegn.

     

    Eksempel
    Firma får regning på 100.000.
    Det er beregnet trekk på -29000 på lønnsart 60030 - Pensjontrekk, egen andel.
    Det er kalkulert 70000 på lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel.

    Det som skal føres på lønnsart 60000 - Tjenestepensjon, OTP - firmaets andel - manuell blir da:
    100.000-(29000+70000)=1000

    Du skal ikke tenke på fortegn når du legger sammen beløpene på lønnsartene 60020 og 60030.

     

    MERK! Verdiene som blir beregnet med denne løsningen er ikke informasjon som går videre til pensjonsselskapet. Og er kun interne beregninger i Payroll som du kan benytte videre manuelt.

    MERK! Hvis den ansatte slutter for eksempel den 20. i en måned, så sett sluttdato på pensjonstrekket til siste dag i måneden. Hvis ikke så trekkes ikke den ansatte siste måned. 

    Spørsmål til support

    Screenshot_19.png

   Pensjonstrekk.png

  lart.png

  Screenshot_32.png

  otp-oppsett.png

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"