Mijn Communities
Help

Payroll Business - Aanpassing referentietabellen 2023 diverse CAO's - update 25 januari

29-12-2022 16:12 (Bijgewerkt op 26-01-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 580 Weergaven

Voor de volgende CAO's zijn de referentietabellen voor de pensioenen aangepast met de nieuwe gegevens van 2023:

Algemeen:

Wanneer er nieuwe pensioengegevens bekend zijn en onze controles hierop uitgevoerd zijn, worden deze meestal op dinsdag of donderdag in de betreffende week aangepast in onze productie-omgeving en zal dit bericht bijgewerkt worden. 

 

Woensdag 25 januari 2023
Voor de volgende CAO is de referentietabel aangepast voor 2023:
819 Bereide verf- en drukinktindustrie
 
Maandag 23 januari 2023
Voor de volgende CAO is een aanvullende aanpassing van de premiepercentages gedaan voor 2023:
148 Graanbe- en verwerkende industrie
 
Dinsdag 17 januari 2023
Voor de volgende CAO is de referentietabel aangepast voor 2023:
CAO 1547 Bloemen en planten groothandel
CAO 41 Bouwmaterialen handel 
 
Voor de volgende CAO's zijn er aanvullende aanpassingen gedaan:
CAO 233 Houthandel
Het percentage van het opleidingsfonds is gewijzigd naar 0,6%
 
CAO 306 Particuliere Kaaspakhuis
Voor de pensioenregeling is de franchise en het maximum aangepast
 
CAO 709 Vleeswaren industrie
Bij de arbeidsvoorwaarde pensioen (U119-1038) bleek het percentage werknemer voor 2023 onjuist. Dit is aangepast naar 6,26%

CAO 750 Contractcatering branche
De premie FBA (arbeidsvoorwaarde Extra pensioen) is voor de eerste 4 maanden van 2023 op nul gezet. Vanaf 1 mei zal er wel premie worden berekend.

CAO 823 M&T Motorvoertuigen en tweewielerbedrijf
Voor de eerste 3 maanden van 2022 waren de premies werkgever voor het sociaal fonds en het opleidingsfonds op nul gezet. Deze premievrijstelling geldt voor de meeste Metaal cao's, maar niet voor cao 823. Wij hadden dit op 30 juni 2022 doorgevoerd waardoor er in juli 2022 een positieve boeking ontstond voor deze premies.
Dit is nu hersteld. 
 
Openstaande pensioengegevens:
Momenteel moeten wij alleen de pensioengegevens voor 2023 van CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie nog ontvangen.

 

Op dinsdag 10 januari 2023

35 Textielverzorging

157 Zuivelindustrie I

253 Houtverwerkende industrie

563 Zuivelindustrie, Hoger personeel

650 Groothandel in groente en fruit

2535 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie

4202 SZS Hiswa

 

Op vrijdag 6 januari 2023

Voor CAO’s 822, 823, 824, 826, 1285, 2297 is er nog een aanpassing gedaan voor regeling 08. Deze premie werd niet correct berekend na het aanpassen van de tabellen vanwege een aanvullende tabel waar ook naar gekeken wordt bij de berekening.

 

Indien deze premie niet goed berekend is zal dit bij de eerstvolgende vervolg verwerking herberekend worden.

 

 Op donderdag 5 januari 2023

182 Horeca en aanverwante bedrijven

569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie

750 Contractcatering branche

848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf

924 Reisbranche

Regeling 11 (Sociaal fonds) is vervallen per 2023 en verwijderd uit de pensioen referentietabel. Productkenmerk S0557-4001, variant RWSF zal vanaf 2023 niet meer aangeleverd moeten worden via de UPA aangifte.

Uw actie

Onder Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer moet in de tabel UPA - koppeling pensioenregelingen met ingang van 1-1-2023 de regel voor pensioensoort 11 verwijderd moeten worden.

 

1165 Recreatie

1287 Grafimedia

1291 Nederlands Horeca Gilde (NHG CAO)

3855 Zwembaden

Correctie:

487 Metalektro (aanpassing franchise pensioenregeling 01)

488 Metalektro Hoger Personeel (aanpassing franchise pensioenregeling 01)

 

Op dinsdag 03 januari:

721 Huisartsenzorg

822 M&T Carrosseriebedrijf

823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf

826 M&T Isolatiebedrijf

1285 Tankstations en wasbedrijven

1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. (alleen PNO media digitaal 5)

1496 Bakkersbedrijf

2297 M&T Technisch installatiebedrijf

 

Op donderdag 29 december:

10 Bouw en Infra

20 Goederenvervoer Nederland

21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

26 Vleessector

43 Architectenbureaus

83 Betonproductenindistrie

125 Groenten- en fruitverwerkende industrie

148 Graanbe- en verwerkende industrie

152 Baksteenindustrie, Nederlandse

156 Ziekenhuizen

190 Drankindustrie en groothandel in dranken

218 Besloten busvervoer

233 Houthandel

243 Hoveniersbedrijf in Nederland

301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk

316 Levensmiddelenbedrijf

317 Gehandicaptenzorg

359 Zoetwarenindustrie

405 Kapperbedrijf

427 Tandtechniek

463 Binnenscheepvaart

465 Banden- en wielenbranche

487 Metalektro

488 Metalektro Hoger Personeel

526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL

549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel

557 Slijterijen

592 Bloemen en planten detailhandel

623 Optiekbedrijven

679 Taxivervoer

709 Vleeswarenindustrie

725 Groen, grond en infrastructuur

727 Retail Non-Food

748 Slagersbedrijf

791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth

833 Woondiensten

884 Kantoorvakhandel

1462 DIBEVO NPMB-VMN

1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang

1639 Doe-het-zelfbranche

1644 Textiel Grootwinkelbedrijven

1841 Bloembollen, Groothandel in

1944 Open teelten

1945 Productiegerichte Dierhouderij

2493 Golf branche - 2493

3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL)