My Products
Help
Glenn Markussen
CONTRIBUTOR **

API for driftsmidler

by Glenn Markussen
Status: In backlog

det er kommet flere ønsker på og oppdatere og vedlikeholde driftsmidler via API. 

 

API'et bør også understøtte prosesser slik at det er mulig og oppdatere og trigge driftsmiddelfunksjonalitet via integrasjonstjenester for og bygge funksjonalitet som ikke finnes i standard løsning. 

1 Comment
by Thomas Skjørten
Status changed to: Status: In backlog

Added to the development backlog