Mijn Communities
Help
Patricia van Leeuwen
CONTRIBUTOR ***

Afrekenen verlof bij einde contract automatisch uitbetalen bij payroll

door Patricia van Leeuwen
Status: In onderzoek

Wij hebben het afrekenen verlof bij einde contract automatisch uitbetalen bij payroll ingesteld. Dit wordt uitbetaald in de maand na uitdienst datum. Nu wordt de betaling in de nieuwe periode uitbetaald en niet als TWK in de laatste maand van uitdiensttreding. Hierdoor volgt een nieuwe reservering van het vakantiegeld en eindejaarsuitkering over deze uitbetaling. Dit zou ook direct moeten worden uitbetaald. Ook wordt over deze betaling geen pensioengrondslagen berekend. De betaling wordt waarschijnlijk gezien als betaling uit vroegere dienstbetrekking.

Wij zouden graag zien dat bij automatisch uitbetalen verlof de uitbetaling als TWK wordt geboekt in de laatste maand van uitdiensttreding. Zie ook onze @ticket #43214003.

1 Opmerking
door Rene van Jole
Status changed to: Status: In onderzoek

Hartelijk dank voor je idee.
Graag houden wij in de gaten hoeveel stemmen je idee krijgt. We zullen vervolgens op basis van het aantal stemmen in combinatie met de strategie van het product je idee al dan niet op de backlog opnemen. We zullen je via dit idee op de hoogte houden van de status.

Toelichting mbt de statussen vind je ook in FAQ