Mijn Communities
Help
Lieke Sterk Huis
ACTIVE CONTRIBUTOR *

Beroepsregistratie SKJ toevoegen met bijbehorende bijlagen in de App als declaratie

door Lieke Sterk Huis (Bijgewerkt ‎31-01-2024 09:05 door Remco te Ronde VISMA )
Status: In onderzoek

Op advies van @Remco te Ronde maak ik dit idee aan.

Wij hebben beroepsregistratie SKJ. Is dat ook mogelijk om toe te voegen aan de App?  Hierbij geldt dat er voor ons 3 bijlagen toegevoegd dienen te worden (kopie factuur, kopie betalingsbewijs en  kopie registratiepas).

Ik lees het volgende:

  • Visma|Raet bepaald een aantal standaard instellingen van de workflow. Denk aan workflownaam, activiteit, knop, naam bijlagen en 2 minimaal toe te voegen rubrieken

Welke organisaties willen dit ook toegevoegd hebben in de App? Stem hier.

4 Opmerkingen
door Remco te Ronde
Status changed to: Status: Nieuw

Hoi @Lieke Sterk Huis,

 

Super bedankt voor het aanmaken van het idee. Voor iedereen die meeleest en feedback geeft. Het idee borduurt voort op het idee 'VOG naar dossier' en 'Werkgeversverklaring aanvragen via Youforce app'. In beide ideeen stellen we voor dat wij (Visma|Raet) in de Youforce app het proces standaardiseren. Iedere medewerkers ziet in de Youforce app hetzelfde. Na verzending wordt er een Self Service workflow gestart. Dit bied je de flexibiliteit van eigen activiteiten, mails, notificaties, java-scripts etc. 

 

We komen op basis van dit idee van Lieke graag in contact met meer beheerders om te bepalen of we inderdaad de 'voorkant van het proces' (wat een medewerker ziet/invult in de Youforce app) voor de SKJ kunnen standaardiseren. 

Ivan_Snijckers
CONTRIBUTOR ***
door Ivan_Snijckers

Door de invoering van de app lopen wij ook tegen het probleem aan dat je maar 1 document kunt bijvoegen.

Binnen onze organisatie is er ook behoefte om meerdere documenten te kunnen toevoegen.

Hopelijk dat dit mogelijk gemaakt kan worden.

 

door Remco te Ronde
Status changed to: Status: In onderzoek

Hoi @Lieke Sterk Huis,

 

Een korte update:

Nuttig om te weten is dat we het idee hebben gehad 'Koppeling bijlage onkostendeclaratie VOG naar personeelsdossier'. Met dat idee zijn we bezig om te implementeren. Daarna verwachten we te gaan werken aan  het idee 'Werkgeversverklaring aanvragen via Youforce app'.


Die twee ideeën kunnen een blauwdruk worden voor jouw idee, maar kunnen ook helpen bij de ideeën Uploaden diploma of certificaat en BIG-registratie toevoegen met bijbehorende bijlagen in de App.

 

Alle 3 ideeën  (Diploma, BIG & SKJ) geven we nu de status ''in onderzoek''. Dat betekent dat we op basis van jullie input via de community, data analyse (b.v. gebruik in Self Service), ervaringen van VOG & Werkgeversverklaring en onze visie/roadmap in het voorjaar van 2024 zullen bepalen welke vervolgstappen we zullen zetten.

door Remco te Ronde
Status changed to: Status: In onderzoek
Update over voortgang:
Inmiddels zijn de processen rondom 'VOG' en 'Diploma&Certificaat' beschikbaar. Dit betekent dat we nader onderzoek doen naar de BIG en ook dit idee van SKJ. 
 
Waar loop ik nu tegen aan in mijn onderzoek?
Sommige organisaties gebruiken nu een speciale workflow voor SKJ. Anderen hebben een gecombineerde workflow met bijvoorbeeld de naam 'beroepsregistraties'. Hier kan dan naast de SKJ bijvoorbeeld ook BIG of Hepatitis in zitten.
 
Daarnaast gebruiken meerdere organisaties de volgende standaard rubrieken voor SKJ:
  • PI0163 SKJ nummer
  • PI0164 SKJ register
  • PI0165 SKJ niveau
  • PI0166 SKJ functie
  • PI0167 SKJ vestigingsplaats
  • PI0168 SKJ registratiedatum
  • PI0169 SKJ startdatum periode
  • PI0170 SKJ einddatum periode
  • PI0171 SKJ datum herregistratie
Maar vele andere organisaties gebruiken eigen E-rubrieken.
 
Hoe gaat het onderzoek verder?
Meerdere beheerders die op dit idee van SKJ hebben gestemd hebben een mail gehad met een uitnoding voor een nadere verdieping van het SKJ proces. Ik hoop dat de verschillende beheerders kunnen helpen om mee te denken over de (on)mogelijkheden.
 
Op basis van die overleggen zal deze zomer worden besloten of dit idee de status 'realisatie waarschijnlijk' of 'afgewezen' zal krijgen.