Mijn Communities
Help
Anonymous
Niet van toepassing

Rol medewerker in verschillende varianten kunnen maken (DOSS-I-29)

door Anonymous
Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Op dit moment is het niet mogelijk om meerdere rollen van medewerker naast elkaar aan te maken. Voor ons, als administratiekantoor, is dit absoluut niet handig. Bij de ene klant mogen medewerkers alleen het eigen dossier raadplegen, terwijl bij de andere klant het de wens is dat medewerkers zelf stukken in het dossier kunnen toevoegen.

Hopelijk wordt dit alsnog op korte termijn gerealiseerd.

4 Opmerkingen
Former Member
CHAMPION ***
door Former Member

Nog een voorbeeld: vrijwilige brandweer moet geen recht krijgen op knop 'Flex Benefits', maar ambtelijke medewerkers wel.

Former Member
CHAMPION ***
door Former Member

De rollen worden bepaald binnen de HR-modules, en deze worden vervolgens door de Youforce Portal gebruikt om te bepalen wat een gebruiker met deze rollen te zien krijgen op basis avn autorisatieprofielen. Op basis van de rol wordt vervolgens bepaald wat een gebruiker in Personeelsdossier te zien krijgt. Twee specifieke rollen zijn Manager en Medewerker. De rol Manager is specifiek vanwege de (wettelijke) regels wat een Manager mag zien als direct leidinggevende. De rol Medewerker is specifiek, omdat de rechten om het eigen dossier te raadplegen altijd ander zijn als de rechten om de dossier van andere medewerkers te raadplegen als (professionele) gebruiker. Om deze reden raadpleegt een medewerker het eigen dossier via 'Mijn Dossier', terwijl via Personeelsdossier de dossier van andere gebruikers worden geraadpleegd.

In principe is het mogelijk in deze opzet meerdere medewerker-rollen te definieren. In dat geval moet de werking van 'Mijn Dossier' worden aangepast zodat het met meerdere medewerkerrollen gaat werken. De gedachte hierbij is dat er nog steeds één rol 'Medewerker' bestaat, maar dat die rol meerdere 'typen' medewerkers kan hebben. Bijvoorbeeld 'Medewerker - Stagiar' of 'Medewerker - Extern', te definiëren in de HR-module. Een gebruiker die met de rol 'Medewerker' inlogt heeft dan ook een bepaald type medewerker met een bijbehorend autorisatieprofiel. De ene type medewerker ziet dan andere opties op de desktop dan een ander type medewerker.  Dit vereist echter aanpassing op meerdere gebieden, waarvan de aanpasisng in Personeelsdossier het minst ingrijpend is. Feitelijk betreft het hier een wens voor de HR-module en Youforce Portal, en indirect Personeelsdossier die hier op aan moet sluiten.

Er worden binnen HR Core Business al stappen gezet op dit vlak, maar er zijn wel verdere aanpassingen nodig om dit in de hele keten te laten werken. Op dit moment zijn deze aanpassingen echter nog niet concreet gepland.

door Peter van Miltenburg
Status changed to: Status: Realisatie onwaarschijnlijk

De rol 'Medewerker' wordt door de keten in Youforce heen gebruikt. Een aanpassing als deze vereist enerzijds dat dit door de keten heen wordt doorgevoerd, maar anderzijds moet er ook een koppeling gemaakt kunnen worden tussen een bepaalde rol en de betreffende medewerkers die van die rol gebruik moeten maken. Feitelijk moet het concept van meerdere AK-klanten in één omgeving worden geïmplementeerd, en in een aantal modules zou dat een herontwerp betekenen. Het is daarom niet waarschijnlijk dat dit idea zal worden gerealiseerd.

Jan_Laurijsen
CHAMPION *
door Jan_Laurijsen

@Peter van Miltenburg dn @Meike Donker  en @Former Member 

Erg jammer dat dit waarschijnlijk niet zal worden gerealiseerd. Wij hebben n.l. 3 CEA nummers in Beaufort en zouden graag per CEA-nr een andere medewerker rol willen hebben zodat we in Toegangsbeheer in het Youforceportaal verschillende autorisaties per medewerker van de 3 CEA's kunnen toekennen.