Mijn Communities
Help
Former Member
CHAMPION ***

Mogelijkheid om medewerker genderneutraal in te voeren in Bo4 (HCB4-I-155)

door Former Member
Status: Gerealiseerd

Bij ons in de organisatie komt de vraag om genderneutraal in het systeem te worden geregistreerd als medewerker dus hierbij mijn vraag aan Raet om dit mogelijk te maken. Dit geldt  dan voor de persoonsgegevens in Bo4 hier moet een keuze gemaakt worden voor M / V

 

Ik zie dat inmiddels in Werving en Selectie deze mogelijkheid ook wordt aangeboden, als je een kandidaat aanneemt die kiest voor de niet-binaire geslachtsoptie moet je dit ook wel kunnen verwerken in Bo4.

18 Opmerkingen
Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Bij ons hoor ik ook deze behoefte. M/V is in Beaufort verplicht, maar wens is dat dit niet meer verplicht is. Zodat we de keuze kunnen maken om het geslacht niet meer te registreren. Over een paar jaar wordt dit ook van de identiteitskaarten verwijderd. (https://nos.nl/artikel/2339485-sekse-verdwijnt-van-nederlandse-identiteitskaarten.html) Maar onze wens is om al sneller 'genderneutraal' te kunnen werken. 

Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Ook hier bij 's Heeren Loo actuele behoefte tot genderneutraal kunnen vastleggen van medewerker. 

Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Bij gemeente Coevorden is ook behoefte om genderneutraal te kunnen vastleggen bij een medewerker.

Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Ook bij het Bravis ziekenhuis (Roosendaal en Bergen op Zoom) bestaat de wens om genderneutraal te kunnen vastleggen bij een medewerker

door Rianne van der Linden

Inmiddels zijn er al twee ideeën hierover te vinden op deze community. Ik zet hieronder de link naar het andere idee:

Beaufort: bij Geslacht 3e keuze geven i.v.m. gende... - Visma Community

Caroline van den Wijngaard
CONTRIBUTOR ***
door Caroline van den Wijngaard

Als deze mogelijkheid in HRCore kan worden vastgelegd, hoe gaat het dan met de pensioenaangifte naar ABP? Krijgen we dan geen foutmeldingen. Zover ik begrepen heb kan ABP hier nog niet mee omgaan. Dus ja, graag genderneutrale registratie, maar wel pas op het moment dat dit matcht met Loonaangifte en ABP.

Maureen Dijkman
CONTRIBUTOR **
door Maureen Dijkman

Bij Amarant leeft ook de behoefte voor een genderneutrale optie zolang het een verplicht veld is.

Marcel Bouman
CHAMPION ***
door Marcel Bouman

Ik heb dit eind 2021 ook eens aan Raet voorgelegd, en daarbij kreeg ik het volgende kennisdocument toegestuurd:

 

Kennisdocument
Betreft : Genderneutraliteit
Datum : 29 september 2021
Auteur : Fred Asbroek


Begrip
Genderneutraal betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en
vrouwen, en dat bepaalde sociale-, gedrags-, en identiteitsaspecten niet worden
toegekend aan het man- of vrouw-zijn.
X-registratie in geboorteakte
Sinds 1993 is het mogelijk om bij pasgeboren kinderen die zowel mannelijke als
vrouwelijke geslachts eigenschappen hebben de geslachtskenmerken, die in de
geboorteakte worden vermeld, tijdelijk worden uitgesteld.
Na drie maanden kan in de definitieve akte worden vermeld of het kind man of vrouw
is. Is het op dat moment niet mogelijk om het geslacht te bepalen dan kan men het kind
registreren met een X in plaats van M/V.


Uitspraak rechtbank
Om de geboorteakte, wettelijk gezien, te laten wijzigen van de code man/vrouw in de
codeX (genderneutraal) is thans nog niet mogelijk.
De enige mogelijkheid die men heeft is om zich individueel te wenden tot de rechtbank.
Op 28 mei 2018 heeft de rechtbank in Limburg een uitspraak gedaan waarbij een
gemeente de geboorteakte van de belanghebbende moest doorhalen en een nieuwe
geboorteakte moest opmaken met daarbij de melding dat het geslacht niet is kunnen
vaststellen.
Deze belanghebbende was de eerste nederlander met de code X in het paspoort.
Inmiddels zijn er in Nederland 3 mensen met de code X (genderneutraal) in het
paspoort.
De rechter gaf in de uitspraak specifiek aan dat het niet mogelijk is om er voor te
kiezen dat de akten van de Burgerlijke Stand de code X als keuzemogelijkheid heeft.
Het is aan de wetgever om hierin keuzes en wetgeving te maken.


De Wet
In de wet is het begrip genderneutraliteit tot op heden niet geregeld.
In een brief van 3 juli 2020 is minister Van Engelshoven ingegaan op een onderzoek
om onnodige sekseregistratie te beperken. Aan het eind van het stuk geeft zij aan
nadere ontwikkelingen te willen afwachten.
Het gaat dan ook niet alleen om Nederlandse wetgeving maar ook om de wetgeving op
Europees niveau waar we rekening mee moeten houden.
De huidige wet en regelgeving biedt op dit moment geen ruimte voor een ander gender
dan ‘man’ of ‘vrouw’


Genderneutraliteit in de loonaangifte
In de loonaangifte loonbelasting, bij de rubriek ‘geslacht’ kun je vier waarden
aangeven.
Code: Betekenis:
0 Onbekend
1 Mannelijk
2 Vrouwelijk
9 Niet gespecificeerd


Indien in een personeels-/salarisadministratie het gegeven ‘geslacht’ niet wordt
gevoerd, moet in de loonaangifte de waarde ‘9’ worden opgegeven.
Wordt in de administratie het geslacht wel geregistreerd, maar is van een werknemer
het geslacht niet bekend, dan moet men de code ‘0’ invoeren.
Indien in de administratie sprake is van code ‘x’ (genderneutraal) dan moet men ook
de code 0 invoeren.
Het gebruik van de code 9 hoeft men vooraf niet te melden bij de belastingdienst, er is
ook geen toestemming nodig.


Systemen Visma Raet
In onze systemen kennen we alleen de begrippen man en vrouw en niet het begrip
genderneutraal. In de wet is het begrip genderneutraal tot op heden niet geregeld.
Bij het in dienst treden van een nieuwe werknemer moet een werkgever de identiteit
van de werknemer controleren aan de hand van een paspoort of identiteitsbewijs.
Op dit bewijs staat (M) voor man en (V) voor vrouw; dit gegeven wordt vastgelegd en
gebruikt in de systemen.
We volgen de voortgang in de ontwikkelingen bij de wetgever nauwlettend en zullen
onze systemen aanpassen zodra een ingediend wetsvoorstel is aangenomen door de
Tweede en Eerste Kamer.

door Rianne van der Linden

Er wordt hier heel duidelijk gekeken naar (en gewacht op) de wet. Maar misschien is het goed om ook rekening te houden met het maatschappelijke sentiment. 
Ja, bij indiensttreding wordt een kopie van het paspoort gevraagd waarop aangegeven staat of medewerker M of V is, maar je zou je ook kunnen afvragen of een (nieuwe) medewerker zich M of V voelt of geen van beide. 

Marcel Bouman
CHAMPION ***
door Marcel Bouman

@Rianne van der Linden mee eens. We zouden de mogelijkheid willen hebben om "burgerlijk ongehoorzaam" te zijn en een afwijkende waarde dan 'M' of 'V' te registreren. En blijkbaar biedt de Belastingdienst wel de mogelijkheid om dit goed te registreren (onbekend of niet gespecificeerd) waardoor dit geen bottleneck hoeft te zijn om het ook in Beaufort mogelijk te maken. (NB: aandachtspunt is registratie t.b.v. met PFZW, is hierbij geslacht vereist? Of gaat dit gegeven volledig via de GBA?)
Het wordt nog extra versterkt omdat Beaufort als bronapplicatie dient voor veel andere applicaties waardoor medewerkers op veel verschillende manieren worden aangesproken/gepresenteerd als "de heer" of "mevrouw" wat dus in sommige gevallen voor hen onwenselijk is.

door Frank JHM Poell
Status changed to: Status: Bestaat al
door Maikel Schamp
Status changed to: Status: Ingepland

Het veld geslacht zal binnen Youforce aangepast worden. We zullen aansluiten bij de gegevensspeficaties aangifte loonheffingen. De volgende waarden zijn hierin toegestaan:

  • Onbekend
  • Man
  • Vrouw
  • Niet gespecificeerd 
Jolanda Bakker
CONTRIBUTOR **
door Jolanda Bakker

@Maikel Schamp Je schrijft dat het binnen Youforce aangepast zal worden. Op welke termijn mogen we dit verwachten?

door Maikel Schamp

@Jolanda Bakker De verwachting is dat we dit in de eerst helft van 2024 gaan leveren. 

Danielle Loomans1
CONTRIBUTOR *
door Danielle Loomans1

Beste @Maikel Schamp medewerkers van ons verwachten een termijn waarop dit gerealiseerd is, wat kunnen wij communiceren? Dank!

door Frank JHM Poell

Hoi @Danielle Loomans1,  we gaan deze wijzigingen in de april release (30 maart) uitrollen!

Danielle Loomans1
CONTRIBUTOR *
door Danielle Loomans1

Dankjewel voor je reactie @Frank JHM Poell 

door Frank JHM Poell
Status changed to: Status: Gerealiseerd

Uitgerold in de 2024-04 release.