Mijn Communities
Help
Hans Meijer 1
CONTRIBUTOR **

Soort aanlevering JWP vervallen bij vastleggen

door Hans Meijer 1
Status: Nieuw

Graag zou ik zien dat alle mutaties in BO4 geregistreerd gaan worden onder Soort Aanlevering NOR. Na het versturen van de december productie van een jaar kan bij het aanmaken van een salarisproductie gekozen worden voor Soort aanlevering JWP waarbij BO4 alle mutaties die betrekking hebben op dat jaar automatisch Soort Aanlevering JWP mee krijgen. 

Hier voorkom je dat mutaties fout worden aangeleverd via YouForce dan wel rechtstreeks in BO4 vastgelegd worden door wel of geen JWP te gebruiken.

In ons geval hoeft bij geen enkele workflow vanuit YouForce aangestuurd worden dat het om een JWP of NOR aanlevering gaat.

Dit scheelt aanzienlijk veel fouten en correcties tijdens de jaarovergang.