Mijn Communities
Help
Former Member
CHAMPION ***

Incorrecte weergave FTE/bezetting verlofsoorten/levensloop in Journaalpost PKB en dus Dashboard (PRG-I-67)

door Former Member
Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Bij het draaien van een journaalpost (via PKB gedraaid) dient er handmatig een actie plaats te vinden voor werknemers die o.a. de volgende verlofsoorten hebben: ouderschapsverlof, onbetaald verlof, levensloopverlof etc. voor een correcte weergave van de bezetting/FTE (via een rapport dien je de FTE te corrigeren). De korting wordt wel toegepast op het salaris, alleen niet in de weergave van de FTE. Is het niet mogelijk dat dit automatisch aangepast wordt?

Werknemers die meedoen met het levensloopverlof worden bv. dubbel getoond in het aantal FTE. Dit is niet handig voor leidinggevenden met richtlijnen voor het aantal FTE.

6 Opmerkingen
Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

Graag een nieuwe bezettingscode ontwikkelen naast de codes 1988, 1989, 1991 en 1506 die rekening houdt met de factoren bezetting bij verlof.

 

Zie onderstaande codes.

UItvoercode     Standaardtekst          Betekenis                                       Samenstelling invoercode

 01816              fc.bzt.zorgverl.k        factor bezetting zorgverlof-kort       berekend

01817               fc.bzt.zorgverl.l         factor bezetting zorgverlof-lang       berekend

01818               fc.bzt.calm.verl          factor bezetting calamiteitenverlof  berekend

01819               fc.bzt.verlofrg9          factor bezetting verlofregeling 9      berekend

01820               fc.bzt.verlofrg10        factor bezetting verlofregeling 10    berekend

01879               fc bzt ob.ver;             factor bezetting onbetaald verlof     berekend

01898               fc.bzt.lvl.verl              factor bezetting levensloopverlof     berekend

01902               fc.bzt.sn.verl              factor bezetting seniorenverlof        berekend

01931               fc.bzt.os.verl              factor bezetting oudersch.verlof      berekend

01932               fc.bzt.tbv.verl.            factor bezetting t.b.v. verlof             berekend 

 

Zodat de juiste fte's bepaald worden voor de uitbetaling van de bezetting.

Deze oom opneembaar maken in de pkb journaalpost in HR Core en Gemal journaalposten.

 

E. Schoo 2-6-2017

   

Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

SEIN wil dit ook.

door Evert van Manen

Deze wens die eerder de status had waarschijnlijk te worden opgenomen, is in het overleg van 7/2/22 alsnog  komen te vervallen en wordt helaas niet gerealiseerd. Dit vanwege andere opdrachten die voorrang vragen/eisen vanuit wetgeving of om andere reden. Speelt ook mee dat de wens uit 2017 is en vanwege o.a. het doel: de journaalpost via PKB.

door Evert van Manen
Status changed to: Status: Realisatie onwaarschijnlijk
 
Berni Bomers
CONTRIBUTOR *
door Berni Bomers

Nedinsco wil dit ook, vreemd dat de realisatie onwaarschijnlijk is. Een juiste FTE lijst is toch echt een standaard iets. 

door Evert van Manen
Status changed to: Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Deze oude wens gaan we niet honoreren in verband met te weinig steun ervoor. We hebben in de loop der jaren wel  werkgever code 03062 beschikbaar gekregen, waarin je kunt opgeven of de verlofsoorten ook verlagend moeten doorwerken naar de bezetting toe. Het kan zijn dat dit de lading ervan dekt, maar dan zou dat concreet nagegaan moeten worden of dit werkbaar is. Werk je met afwijkende normuren; we hebben 1 werkgevercode voor de normuren beschikbaar voor dit doel: werkgevercode 03315 normuren op jaarbasis. Daarom ga ik er vanuit dat de aanpassing met wgcode 03062/03315 voldoende is.