Mijn Communities
Help
Former Member
CHAMPION ***

Verlofkorting ouderschapsverlof meenemen in presentatie FTE’s (PRG-I-91)

door Former Member
Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Op dit moment worden de FTE cijfers gepresenteerd op basis van uitvoercode 1991 en 1506. In deze codes wordt niet de verlofkorting ouderschapsverlof meegenomen, hierdoor worden niet de daadwerkelijke FTE'S getoond en moet zowel HR als Finance hier maandelijks handmatig op ingrijpen. Graag zouden wij dit aangepast zien, zodat de werkelijke FTE'S doorkomen. .

1 Opmerking
door Evert van Manen
Status changed to: Status: Realisatie onwaarschijnlijk

Deze oude wens gaan we niet honoreren in verband met te weinig steun ervoor. We hebben in de loop der jaren wel  werkgever code 03062 beschikbaar gekregen, waarin je kunt opgeven of de verlofsoorten ook verlagend moeten doorwerken naar de bezetting toe. Het kan zijn dat dit de lading ervan dekt, maar dan zou dat concreet nagegaan moeten worden of dit werkbaar is. Werk je met afwijkende normuren; we hebben 1 werkgevercode voor de normuren beschikbaar voor dit doel: werkgevercode 03315 normuren op jaarbasis. Daarom ga ik er vanuit dat de aanpassing met wgcode 03062/03315 voldoende is.