Mijn Communities
Help
Former Member
CHAMPION ***

Scherm HR Core: Bevoegdheden BVE/MBO zichtbaar maken ivm Lerarenregister (SLSR-I-178)

door Former Member
Status: Afgewezen

In het HR Core scherm "Bevoegdheden BVE/MBO"  wordt geregistreerd welk soort bevoegdheid een docent heeft. Deze indeling is conform het lerarenregister en deze informatie moeten wij als werkgever gaan verstrekken.

Deze informatie wil ik inzichtelijk maken aan de werknemers via de Self Service.

Ook wil ik dat de deze informatie aanpasbaar / aanvulbaar is door leidinggevende of een P&O adviseur via de Self Service.

Op dit moment is deze informatie alleen beschikbaar voor professionals.

2 Opmerkingen
Anonymous
Niet van toepassing
door Anonymous

O.a. de bevoegdheid bepaald de Benoemingsgrondslag die wij moeten doorgeven aan het Lerarenregister. Het is daarmee noodzakelijk geworden dat als (HR-)medewerker de benoemingsgrondslag moeten kunnen wijzigen in ieder geval inzicht hebben in de door de werkgever geregistreerde bevoegdheden. Het is daarmee dus noodzaak de bevoegdheden (voor het VO het scherm 'Bevoegdheden onderwijs' op de medewerkerkaart te kunnen tonen. Bij deze ook van deze kant het verzoek de Bevoegdheden via Self Service te kunnen raadplegen / wijzigen / verwijderen.

door Wijnand van Plaggenhoef
Status changed to: Status: Afgewezen
Alsnog bedankt voor het aanmaken van dit idee.
 
Toen dit idee werd aangemaakt werkte Self Service voor de volgende 3 systemen:
  • HR Core Business (zakelijke markt)
  • HR Core Education (primair- & voortgezet onderwijs)
  • HR Core Beaufort (publieke markt)
Inmiddels is Self Service foor HR Core Business onderdeel van Visma|YouServe. Voor primair- & voortgezet onderwijs wordt alle focus gelegd in de nieuwe oplossing met Visma.net.Dit betekent dat we in de doorontwikkeling van Self Service focussen op ideeën die samenwerken met HR Core Beaufort. Daarom wordt dit specifieke idee voor HR Core Education / HR Access afgewezen.
 
Voor meer informatie verwijs ik graag naar HR Core Education maakt plaats voor Visma.net HRM & Payroll.