Mine områder
Hjelp
Jan Erik Sund1
PARTNER

Driftsmidler og laveste avskrivnings verdi

av Jan Erik Sund1
Status: Stem - Vi vurderer!

Det ønskes at laveste avskr. verdi  feltet skal være mer enn et informasjonsfelt slik det er nå.

Driftsmiddel som når denne verdien bør ikke kunne avskrives til lavere verdi. I tillegg bør status endres til aktivert - ferdig avskrevet (eventuelt en ny status 'aktivert - avskrevet til laveste verdi') når verdien nås.

Det hadde også vært praktisk å kunne oppgi feltet som en % verdi som et alternativ til å oppgi laveste verdi som beløp.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"