Mine områder
Hjelp

FNO pensjonsgrunnlag fastlønnede (ved lønnsøkning midt i måneden)

av Anne Stine Kjelstad (Oppdatert ‎16-01-2020 13:52 av Gunnar Glendrange VISMA )
Status: Stem - Vi vurderer!

For ansatte med avlønningstype 1 - Fastlønn henter FNO rapporten pesnjonsgrunnalget fra Faste transaksjoner og Historikk faste transaksjoner.

Alle transer med Fast tr.type 9 - Fastlønn i perioden blir inkludert.

Dette anser vi som en svakhet i rapporten.

 

Eksempel:

Rapporteringsperiode juli.

En ansatt får lønnsjustering 10.07.19

Ny årslønn, 1 140 000, legges inn i Årslønn i Ansattopplsyninger med fra dato 10.07.2019

Faste transaksjoner blir oppdatert å ny månedslønn utregnet til 95 000NOK.

Gammel fastlønn (1 130 000) bli overført til Historikk faste transaksjoner med en tildato 10.07.2019

Kjører du en FNO rapport nå vil årslønnen til denne ansatte fremstå som 1 140 000 + 1 130 000= 2 270 000kr.

For å unngå dette må du korrigere i Historikk faste transer før du kjører rapporten.

 

Vi ser også kreative tilfeller der fastlønn registreres på samme lønnsart flere ganger. Ikke nødvendigvis korrekt bruk av lønnssystemet, men det gjøres.

 

Dette er derfor en stor feilkilde til feilaktig rapportering av pensjonsgrunnlag.

 

Vi tenker at arkfane Ansatt / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser burde vært benyttet mer aktivt i forbindelse med FNO rapporten. Kunne ikke årslønn til pesnjonsgrunnlag vært registrert inn her?

Den kunne hentet grunnlaget fra årslønnen som default, men med mulighet for overstyring i de tilfeller man trenger det.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"