Algu un personāla uzlabojumi Horizon 590. versijā

autors Mija Zaļūksne (Atjaunots ‎28-12-2021 12:20 autors Linda Laipaka VISMA )

Darba samaksa

Atvērto darbnespēju lapu (DNL) imports no VID EDS

 

Sākot no 04.2021., VID EDS ir pieejamas arī atvērtās DNL. Lai operatīvi saņemtu informāciju par atvērtajām prombūtnēm, sistēmas eDNL importa iespējas ir papildinātas ar iespēju tās atpazīt, kas nodrošinās to automatizētu ielādi sistēmā un prombūtnes ar atvērtu beigu datumu nevajadzētu veidot manuāli.

Uzzināt vairāk >>


Citi uzlabojumi darba samaksā

 

1. Personas kartītē obligāts “Spēkā no” datums

 

Personas kartītes lauks “Spēkā no” turpmāk būs obligāti jāaizpilda. Noklusēti programma to aizpilda ar vērtību no uzskaites parametra lauka “Uzskaites sākuma datums” (Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Algas -> Parametri).

 

Ja šis lauks uzskaites parametros nav aizpildīts, personas kartītē lauks “Spēkā no” bieži paliek neaizpildīts un rodas problēmas situācijās, kad tiek personas kartītē tiek labots kāds lauks un saglabājot izvēlas vērtību “Veidot jaunu versiju”.


2. Uzlabots 2-Darbs pārskats

Uzlabota "Pārskats par darbu (2-Darbs)" sadaļa "2. Dati par pārējiem nodarbinātajiem, uzrādot pareizu darbinieku skaitu" 2110. rindā pašvaldību veidlapā un 2140. rindā kopējā veidlapā.


Pamatojums: šajās rindās ir jāuzrāda ne tikai tie darbinieki īslaicīgos darbos, kuriem veikts aprēķins, bet visi darbinieki, kuriem noslēgts īslaicīgs līgums, neatkarīgi no tā, vai ir veikts aprēķins vai nav.

 

3. Papildināts komplekso aprēķinu rezultātu saraksta virsraksts

Horizon ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Izmaksai -> Darbinieku klientu kartītes

Kartītē pazīme "Pamata rēķins" nomainīta uz "Noklusētais".


Turpmāk REST sarakstā (rest/TadmSanemPersSL) varēs atlasīt tikai pamata bankas rēķinus pēc šīs pazīmes, ja darbiniekam ir ievadīti vairāki bankas rēķini.

 

Personāls

 

1. Papildinātas publicētās atskaites

Publicēti jauni saraksti, kas pieejami Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”:
- Horizon ceļš: Atskaites-> Personāla uzskaite -> Personas lieta -> Apbalvojumi 
- Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Darba aizsardzība -> Vakcinācijas reģistrs 

Publicēto atskaišu funkcionalitātes apraksts pieejams šeit.

 

2. Rīkojumos un vienošanās pārsaukts lauks “Izd. struktūrvienība”

Rīkojumos un vienošanās lauks “Izd. struktūrvienība” ir pārsaukts par “Saskaņotāja struktūrvienība”, lai sistēmā vienādotu un precizētu terminus. Rīkojumiem ar personu sarakstu lauks “Saskaņotāja struktūrvienība” ir obligāti aizpildāms un rīkojumu saskaņošanas gadījumā tiks izmantots, lai varētu definēt atbilstošu saskaņošanas plūsmu.

 

3. Nodarbinātā adrese saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" (spēkā no 09.07.2021.), veiktas izmaiņas datnēs Amati.dbf, papildinot datni Amati.dbf ar kolonnu STRUADRESE, kas ir amata vietas administratīvās struktūrvienības adrese. 

Tā kā atsevišķos gadījumos vakantas amata vietas administratīvās struktūrvienības adrese ir atšķirīga no nodarbinātā darba vietas adreses, veikti šādi papildinājumi:

  • ja amata vieta ir vakanta, tad datnē Amati.dbf tiek uzrādīta amata vietas administratīvās struktūrvienības adrese;
  • ja amata vieta nav vakanta, tad datnē Amati.dbf tiek uzrādīta personas kartītes sadaļā "Kontaktinformācija" ievadītā darba vietas adrese;
  • ja amata vieta nav vakanta un personas kartītes sadaļā "Kontaktinformācija" nav ievadīta darba vietas adrese, tad datnē Amati.dbf tiek uzrādīta amata vietas administratīvās struktūrvienības adrese.

Lai dati par darba vietas adresi nonāktu datnē, nepieciešams lauku “Adrese/ Darba vietas adrese” aizpildīt detalizēti. 

 

4. Iespēja veidot brīdinājumus par darba stāža informāciju

Papildināts brīdinājumu saraksts - turpmāk būs iespējams veidot brīdinājumu sarakstam “Darba stāža informācija”.

 

Darba laika plānošana

 

Neapmaksājamais pusdienlaiks pārcelts uz "Uzskaites laika veidiem"

 

Horizon ceļš: Pamatdati -> Darba laika plānošana

Neapmaksājamais pusdienlaiks tiek pārcelts no "Personas uzskaites vienības" uz "Uzskaites laika veidiem". Tas nodrošinās korektu apmaksājamo stundu uzskaiti situācijās, kad vienam darbiniekam, atkarībā no veicamā darba, ir vai nav  jāpiemēro neapmaksājamais pusdienlaiks.

 

Uzzināt vairāk >

 

Visi 590. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām