Apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzlabojumi Horizon 590. versijā

autors Mija Zaļūksne (Atjaunots ‎16-12-2021 09:56 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Apsaimniekošana

 

1. Notikumu reģistrēšana pie NĪO mainīgo izmaiņām

 

Nekustamo īpašumu objektiem sakārtota notikumu reģistrēšana - tagad pēc manuālas mainīgo pievienošanas vai labošanas NĪO kartītē, kā arī pēc objektu bilanču aprēķina un mājas apjoma aprēķina, NĪO notikumos tiek fiksētas mainīgo vērtību izmaiņas.

 

2. Papildinājumi objektu bilanču funkcionalitātē 

 

Lai atvieglotu darbu ar māju pārskatiem jeb tāmēm, veikti uzlabojumi objektu bilanču funkcionalitātē:

  • Objektu bilanču aprēķiniem (Horizon ceļš: Atskaites –> Nekustamo īpašumu pārvaldība –> Objektu bilances  –> Objektu bilances aprēķini) pievienota iespēja veikt aprēķinus, izmantojot "Pasūtījuma darbus", tādējādi ļaujot lietotājam aprēķinu laikā turpināt strādāt ar sistēmu. Šāda iespēja pievienota: 
  • Objektu bilanču aprēķiniem uzlabota kļūdu apstrāde. 
  • Objektu bilances šablona ievadformā pievienota jauna lappuse “Piezīmes”.
  • Objektu bilances posteņi (Horizon ceļš: Pamatdati -> NĪP -> Objektu bilancēm –> Bilances posteņi) laika gaitā var mainīties, tāpēc, lai šie neaktuālie posteņi netraucētu turpmākai darbībai, pievienota iespēja deaktivizēt bilances posteņus. 

    Deaktivizēšanas brīdī sistēma pārbauda, vai deaktivizējamais bilances postenis tiek izmantots kādā aktīvā bilances šablona formulā. Ja tā ir, tiek attēlots kļūdas paziņojums. Ja lietotājs vēlas deaktivizēt šādu bilances posteni, tad papildus ir jādeaktivizē arī šis bilances šablons, un jāveido jauns bilances šablons ar aktuālajiem bilances posteņiem.

    Tāpat arī bilanču posteņu summu dokumentā tagad ir iespēja ievadīt tikai jau sistēmā esošus aktīvus bilances posteņus.

    Vairāk par bilances posteņu summu ievadīšanu >> 

Visi 590. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām