Grāmatvedības uzlabojumi Horizon 590. versijā

autors Mija Zaļūksne (Atjaunots ‎21-02-2022 14:46 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Apgāde un realizācija


Tiešsaistes integrācija ar VID EDS sistēmu

Lai paātrinātu un vienkāršotu atskaišu iesniegšanu EDS sistēmā, ir izveidota tiešsaistes integrācija ar VID EDS sistēmu, izmantojot EDS API servisu, kas ļauj neveikt atskaišu saglabāšanu XML formātā datorā un manuālu atskaites augšupielādi VID EDS. Turpmāk to varēs automātiski importēt EDS sistēmā uzreiz no programmas. Papildu ieguvums ir drošības aspekts, jo uz lietotāja darba stacijas netiks saglabāta sensitīva informācija.

Šobrīd tiešsaistē ir nosūtāma un iesniedzama PVN deklarācija.

Uzzināt vairāk >>


Finanšu pārskati

 

1. Finanšu pārskatu kompleksie aprēķini papildināti ar iespēju tos dalīt pa dienām viena kalendārā mēneša ietvaros:

MijaZaksne_0-1639148704034.png


2. Papildināta rīkjosla

 

Ērtākai lietošanai mainīta ievadforma “Grupas kompleksais aprēķins”. Lappuse “Aprēķinu saraksts”, kas bija redzama tikai pēc aprēķinu ģenerēšanas, tagad būs redzama ievadformu atverot un aprēķinu ģenerēšana turpmāk notiks šajā lappusē, spiežot uz pogas MijaZaksne_1-1639148704000.png  rīkjoslā ievadformas labajā malā.

Rīkjosla papildināta arī ar pogām, kas ļauj masveidā iezīmēt vai noņemt atzīmes rindu pārrēķināšanai gadījumos, kad tiek veidots aprēķins, kurā iekļauti jau iepriekš aprēķināti periodi.

MijaZaksne_2-1639148704019.png

 

Finanšu pārskatu komplekso aprēķinu saraksts papildināts ar iespēju izskatā izlikt informāciju par finanšu pārskatu aprēķinu, finanšu pārskatu, kā arī budžetu.

 

Komplekso aprēķinu rezultātu saraksta virsraksts papildināts ar sekojošu informāciju - "datums no", "datums līdz", "pārskata vai pārskata grupas kods" un "pārskata vai pārskata grupas nosaukums". Ērtākai pārskatīšanai saīsināti Komplekso aprēķinu rezultātu kolonnu virsraksti:

  • Precīza summa – P. Summa
  • Apaļota summa – A. Summa
  • Budžeta precīza summa – BP. Summa
  • Budžeta apaļota summa – BA. Summa
  • Aiz pārskata koda pievienots perioda cipars (kura rindiņa pēc kārtas tā ir grupas kompleksā aprēķina aprēķinu sarakstā).

3. Finanšu pārskatu komplekso aprēķinu saraksts papildināts ar iespēju izskatā pievienot informāciju par finanšu pārskatu aprēķinu, finanšu pārskatu, kā arī budžetu.

 

4. Papildināts komplekso aprēķinu rezultātu saraksta virsraksts

 

Virsraksts papildināts ar sekojošu informāciju - "datums no", "datums līdz", "pārskata vai pārskata grupas kods" un "pārskata vai pārskata grupas nosaukums".

 

Ērtākai pārskatīšanai saīsināti Komplekso aprēķinu rezultātu kolonnu virsraksti:

  • Precīza summa – P. Summa
  • Apaļota summa – A. Summa
  • Budžeta precīza summa – BP. Summa
  • Budžeta apaļota summa – BA. Summa
  • Aiz pārskata koda pievienots perioda cipars (kura rindiņa pēc kārtas tā ir grupas kompleksā aprēķina aprēķinu sarakstā)

Virsgrāmata

 

1. Pievienotie faili pirmdokumentu sarakstā

 

Arī pirmdokumentu sarakstā ir pieejama informācija par pievienotajiem failiem. Tomēr šajā sarakstā ir 2 būtiskas atšķirības no citiem sarakstiem:

 • Pievienotos failus var redzēt tikai tiem dokumentiem, kuriem ir vismaz apskates tiesības. Ja nav tiesību, piemēram, pamatlīdzekļu modulim, tad pamatlīdzekļu dokumentus sarakstā redz, bet atvērt tos uz apskati nav iespējams un nevar atvērt arī failus.

 • Pirmdokumentu sarakstā nav pieejama saspraudes poga saraksta augšējā labajā pusē. Tas ir tehnisks ierobežojums, jo Pirmdokumentu sarakstā tiek attēloti dokumenti no visiem Horizon moduļiem.

2. Dokumenti un neaktīvi klasifikatori (klients un objektu dimensijas)

 

Veidojot dokumentus “Kontu reformācijas” un “Kontu reformācijas starpperiodā”, turpmāk sistēma atļaus tajos iekļaut arī slēgtās objektu dimensijas, brīdinot lietotāju par tām.

Līdzīgi papildināta sistēmas uzvedība, veicot Kontu atlikumu pārgrāmatošanu, iekļaujot arī neaktīvus klientus. Sistēma turpmāk atļaus veikt šādus pārgrāmatojumus, brīdinot lietotāju.

 

3. Atskaites “Kontu apgrozījums” un “Kontu apgrozījums pa klientiem” papildinātas ar iespēju izskatā pievienot informāciju par dimensiju atbildīgajiem.

 

Budžeta kontrole

 

Tiem klientiem, kuriem aktivizēta budžeta kontrole, turpmāk izejošā MU lappusē “Sadalījums” tiks iekrāsotas tās rindas, kurām budžeta atlikums ir mazāks par izmaksājamo summu. 

 

Pamatlīdzekļi

 

1. Visās pamatlīdzekļu atskaitēs, kurās pieejami lauki “Skaits” un “Platība”, pievienoti lauki “Mērvienība” un “Platības mērvienība”.


2. Pamatlīdzekļu inventarizācijas eksporta dokumenta ievadforma papildināta ar iespēju atzīmēt, vai sistēmai jāpārbauda personas piesaiste klasifikatoram “Lietotājs”

 

Ja šī izvēle būs aktivizēta, pirms dokumenta saglabāšanas sistēma brīdinās, ka dokumentā iekļauti pamatlīdzekļi, kuru lietotāju kartītes nav piesaistītas personu kartītēm, līdz ar to, tām nav izvēlēta atbilstošā loma. Neatkarīgi no izvēles, dokumentu būs iespējams saglabāt.

v5.PNG

 

Visi 590. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām