Norēķinu uzlabojumi Horizon 590. versijā

autors Mija Zaļūksne (Atjaunots ‎14-12-2021 19:12 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Debitoru novērtēšana

 

1. Iespēja veikt debitoru novērtēšanu konkrētām klienta papildgrupām

 

Veicot debitoru novērtēšanu lieliem datu apjomiem (debitoru skaits virs 10 000), svarīgi aprēķinu procesu dalīt pa loģiskām daļām, piem., veicot novērtēšanu konkrētām klientu papildgrupām.

 

Līdz šim debitoru novērtēšanas ģenerēšanas vednī bija iespēja norādīt tikai tās klienta papildgrupas, kurām nav nepieciešams veikt debitoru novērtēšanu. Taču, lai būtu ērtāk strādāt ar lieliem datu apjomiem, kā arī lai novērstu cilvēcisku kļūdu iespējamību, pievienota iespēja norādīt, kurām klienta papildgrupām ir nepieciešams veikt novērtēšanu.

 

Debitoru novērtējumu ģenerēšanas vednī  lpp. "Neiekļaujamās klienta papildgrupas" pārsaukta par "Klienta papildgrupas" un virs  klientu papildgrupu saraksta pieejama pazīme ar vērtībām "Iekļaut"/"Neiekļaut". 

 

v6.PNG

 

Ģenerējot novērtējumus, tiek ņemtas vērā iekļautās/neiekļautās klienta papildgrupas.

 

2. Iespēja neiekļaut daļu debitoru dokumentu debitoru novērtēšanā

 

Ir gadījumi, kad grāmatvedības uzskaitē dokumenti ir jāveido kā debitoru rēķini, lai varētu izsekot apmaksas termiņam un sūtīt atgādinājumus par parādsaistībām, bet šie rēķini arī jāgrāmato zembilancē, piem., sodu protokoli, un šādiem rēķiniem nedrīkst rēķināt uzkrājumus. 

 

Šādos gadījumos debitoru rēķiniem, kam nav jāveido uzkrājums, ir jāveido savs atsevišķs dokumentu tips un debitoru novērtēšanas ģenerēšanas vednī tas jānorāda lappusē "Neiekļaujamie dokumentu tipi".

 

Visi 590. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām