Sistēmas pārvaldības uzlabojumi Horizon 590. versijā

autors Mija Zaļūksne (Atjaunots ‎15-12-2021 13:47 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Brīdinājumi

Uzlabojumi brīdinājumu funkcionalitātē

 

Brīdinājuma aprakstam ir pievienota iespēja piesaistīt vairākus saņēmējus, kas ļauj samazināt brīdinājumu skaitu un atvieglot to pārvaldību.

 

Turpmāk programma, ģenerējot brīdinājumu, ņems vērā arī lietotājiem pieejas tiesības datiem ierobežojumus un lietotājs saņems brīdinājumus tikai par tiem datiem, kuriem ir piekļuve.

Lai uzlabotu brīdinājumu atsekošanu e-pastu izsūtīšanas procesā, pievienota papildu informācija par brīdinājuma saņēmējiem. Veikti citi lietojamības uzlabojumi brīdinājuma aprakstā.

Vairāk par brīdinājumu aprakstu veidošanu >>
Vairāk par brīdinājumu ģenerēšanu >>

 

Saskarne

1. Pievienotas papildu iespējas, strādājot ar pievienotajiem failiem Horizon sarakstos

  • Izveidota jauna kolonna “Fails”, kur gadījumā, ja ierakstam ir pievienotie faili, tiek attēlota saspraudes ikona. Spiežot labo peles pogu uz ikonas, iespējams apskatīt un saglabāt failus.
  • Sarakstā iespējams pievienot failu aktīvajam ierakstam, izmantojot iespēju “drag&drop”.
    Sīkāk par papildu iespējām >> 

2. Lauku labošanā iezīmētajām rindām atkal pieejama iespēja “atstāt iezīmēšanu”
Vairāk par funkcionalitāti >> 

Automatizētie darbi

 

Pievienota iespēja apturēt / deaktivizēt automatizētos darbus

 

Automatizētajam darbam pievienota jauna pazīme “Aktīvs”. Ja šī pazīme ir izņemta, automatizētais darbs netiks izpildīts.

 

Vairāk par funkcionalitāti >> 

 

Lietotāju pārvaldība

 

1. Uzlabota lietotāju pievienošana administratīvajām lomām


2. Administratīvajos filtros izveidota iespēja sarakstus filtrēt pēc lietotāja norādīta parametra vērtības

 

Sarakstā neaizliedz redzēt datus, bet rāda tikai tos ierakstus, kas atbilst pēc obligāta nosacījuma.
Administratīvā filtra kartītē pie nosacījumu apraksta laukiem tagad pieejama opcija “Parametrs”. Norādot šādu filtru, sarakstā netiks attēloti dati, kamēr lietotājs neievadīs parametra vērtību.

v1.PNG


3. Izveidotas papildu iespējas pārbaudīt, vai lietotāja kartītē norādītas visas nepieciešamās mainīgo vērtības

 

Kontrole tiek veikta, ja lietotāja kartītē ir lomas, kurās iekļauj sarakstu vai objektu profilu administratīvos filtrus ar mainīgajiem. Sistēmā pievienotas 3 pārbaudes iespējas:

  • pie saglabāšanas sistēma pārbauda, vai lietotāja kartītē ir ievadīti atbilstošie mainīgie ar vērtībām. Gadījumā, ja mainīgie nav ievadīti, sistēma piedāvā tos pievienot un pēc lietotāja apstiprinājuma aizpilda sadaļu "Admin. filtru mainīgie", ievietojot mainīgos ar šodienas datumu zem firmas, kura atbilst administratīvā filtra firmai.

    Ja nepieciešams, lai konkrētam lietotājam netiktu ierobežoti dati atbilstoši administratīvo filtru mainīgo vērtībām, ir iespējams saglabāt Lietotāja kartīti, noraidot mainīgo aizpildi (mainīgo aizpilde nav obligāta). Ja mainīgais tomēr ir pievienots, tam obligāti jānorāda vērtība.

  • lietotāja kartītē tiek piedāvāta iespēja aizpildīt mainīgos pirms kartītes saglabāšanas -  sadaļā "Admin. filtru mainīgie" var izpildīt darbību “Aizpildīt lietotāja mainīgos” (poga ar “zibeni”).

  • lietotāju sarakstā ir pievienota darbība “Pārbaudīt administratīvo filtru mainīgos”, kura apstrādā sarakstā iezīmētās rindas.

4. Izveidota papildu kontrole lomu ievadē

 

Ja lomas kartītē ir norādīti objektu profili vai saraksti, tad pie saglabāšanas sistēma kontrolēs, lai būtu pievienoti arī administratīvie filtri. 

 

Vairāku nodokļu maksātāju režīms

1. Iestādei pievienota iespēja pievienot vairākas kontaktpersonas

 

Vairāku nodokļu maksātāju režīmā iestādes kartīte (Horizon ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> Iestādes) papildināta ar iespēju pievienot vairākas kontaktpersonas, kā arī pievienots jauns lauks “Iestādes vadītāja amats”. Jāņem vērā, ka vienā iestādē var ievadīt maksimums līdz 200 kontaktpersonām.

v2.PNG

Mēdz būt situācijas, kad vienā iestādē par vienu tēmu ir atbildīgas noteiktas personas (piem., ēdināšanu), bet par citu tēmu (piem., rēķiniem) citas personas. Šādiem gadījumiem iesakām izmantot Kontaktpersonu grupas klasifikatoru. 

Lai nodrošinātu iespēju izveidot vienotu izdruku visām iestādēm ar iestādes kontaktpersonām, ir svarīgi norādīt kontaktpersonas secību katrā iestādē. Pie tam šo secību ir iespējams norādīt unikālu vienas grupas ietvaros. 


v4.PNG

 

2. Dokumentu un atskaišu izdrukas papildinātas ar iestādes kontaktpersonām un iestādes vadītāju šādos sarakstos:

 

Horizon ceļš: Dokumenti->Ražošanas pasūtījumi->Ražošanas pasūtījumu rindas
Horizon ceļš: Dokumenti->Ražošanas uzskaite->Ražošanas uzdevumi
Horizon ceļš: Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmes->Ražošanas pavadzīme
Horizon ceļš: Atskaites->Ēdināšana-> Ēdināmo saraksts
Horizon ceļš: Atskaites->Ēdināšana-> Ēdināšanas izmaksu saraksts
Horizon ceļš: Dokumenti->Apgāde/Realizācija->Rēķinu saraksts
Horizon ceļš: Dokumenti-> Noliktava-> Pavadzīmju saraksts iespēju izveidot vienotu izdruku visām iestādēm ar iestādes kontaktpersonām, ir svarīgi norādīt kontaktpersonas secību katrā iestādē. Pie tam šo secību ir iespējams norādīt unikālu vienas grupas ietvaros. 

 

Visi 590. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām