e-inventarizācijas, inventāra un autotransporta uzlabojumi 625.versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎13-09-2023 13:33 autors Mija Zaļūksne VISMA )

E-inventarizācija

 

1.Manuālās inventarizācijas pazīme

Horizon ceļš: 

Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi 

Pamatdati -> Noliktava -> Nomenklatūras

Pamatlīdzekļu un nomenklatūru/inventāra kartītēs ieviests jauns lauks “Inventarizācijas veikšanas veids”. Laukā var norādīt sekojošus inventarizācijas veikšanas veidus: manuāla, elektroniska vai elektroniska no saraksta.

Pamatlīdzekļu kartītē lauks atrodas lappusē  "Inventarizācija". Nomenklatūru kartītē lauks atrodas lappusē "Partijas/sērijas". Inventāra kartītē lauks tiek attēlots informatīvi ar vērtību, kas norādīta atbilstošajā nomenklatūras kartītē.

Lauku var aizpildīt no kartītes ievadformas, ar darbību “Lauku labošana iezīmētajām rindām”  un ar Excel datu ielādi.

Horizon ceļš: Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Inventarizācijas saraksti

Veidojot inventarizācijas sarakstus, ar inventarizācijas veikšanas veidu var nošķirt to, kas nav jāsūta uz partnera “Timesaving” risinājumu “Inventarizācijas pārvaldnieks”. 

 

2. Publicētā atskaite inventarizācijas rezultātu rindām

Horizon ceļš: Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija -> Inventarizācijas rezultātu rindas

Publicēts saraksts  “Inventarizācijas rezultātu rindas” un tas ir pieejams Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”. Inventarizācijas rezultātu rindu publicēto atskaiti varēs izmantot, lai veidotu Excel inventarizācijas kopsavilkuma atskaites.

Uzzināt varāk >>

 

 

3. Atbildīgā masveida nomaiņa ar lauku labošanu iezīmētajām rindām

Horizon ceļš: Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija ->Inventarizācijas rezultātu rindas

Ja inventarizācijas veikšanas laiks visā uzņēmuma ir ilgs un atbildīgais, kas uzsāka inventarizāciju, pārtrauc darba attiecības, tad rodas nepieciešamība inventarizācijas rezultātā nomainīt atbildīgo. Lai jaunais atbildīgais varētu saskaņot inventarizācijas rezultātu, ir izveidota iespēja ar darbību  “Lauku labošana iezīmētajām rindām” to nomainīt uz jauno atbildīgo.

 

Inventārs

 

Inventāra lietotāja īpašības dokumenta izdrukā

Inventāra pārvietošanas dokumenta izdrukā ir pievienota iespēja izvietot izskatā gan jaunā, gan esošā lietotāja īpašības.

 

Autotransports

 

Publicētā atskaite “Maršrutu sarakstam”

Horizon ceļš: Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Maršruti

Publicēts “Maršrutu saraksts” un tas ir pieejams Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”.

 

Visi 625. versijas jaunumi >>

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām